+SMS
 • Допълнителен пакет

+SMS

Добавете безплатни SMS към своя план!

 
 

+SMS е пакет с включени съобщения, валидни към всички национални мобилни оператори и в роуминг в ЕС.

 

 

Свържете се с Вашия
Акаунт мениджър 

+SMS BG S +SMS BG M +SMS BG L
Месечна такса 5.67 лв. 9.42 лв. 15.50 лв.
Включени съобщения 60 120 200
Валидни към всички национални мобилни оператори
 • Всички цени са в лева, без ДДС.
 1. Включените съобщения са валидни към всички национални мобилни оператори и в роуминг в ЕС.
 2. Пакетите са валидни за нови и съществуващи клиенти.
 3. Пакетите се предлагат с и без абонамент.
 4. Пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
 5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
 6. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от SMS-ите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 7. В случай на предсрочно прекратяване на договора, клиентът дължи неустойки в размер на оставащите месечни такси за допълнителния/те пакет/и за оставащите до края на срока на договора месеци.  
 8. Неизползваните включени съобщения не се прехвърлят за следващ месец.
 9. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него се възстановява.
 10. След изчерпване на включените услуги, потреблението се тарифира по цени на мобилния план, към който е добавен пакета.
 11. Активиране и деактивиране на услугата без абонамент може да се извършва веднъж месечно.
 12. Всички цени са в лева, без ДДС.
Open cookie bot settings
към контакти