Пакети за MB
 • Мобилни планове

Пакети за MB

Добави MB на максимална скорост в България и в роуминг в ЕС

 

С допълнителните пакети получаваш безплатни MB на максимална скорост за в България и в роуминг в Европейски съюз

 

Допълнителен пакет Пакет 500 MB Пакет 1 000 MB Пакет 5 000 MB Пакет 10 000 MB
Месечна такса, цена в лева без ДДС на пакет без абонамент 3.92 лв.
5.67 лв.
9.92 лв.
14.75 лв.
Включени MB на максимална скорост в България и в роуминг в ЕС 500 1 000 5 000 10 000
Включени MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС 2 500 3 700 6 400 9 500

 

 1. Таксуването е на 1 KB. Неизразходваните MB не се прехвърлят за следващия месец.
 2. Включените MB в тарифата се ползват с предимство пред включените MB в допълнителния пакет. Включените МВ в допълнителния пакет важат само в мобилната мрежа на Vivacom и в роуминг в Европейски съюз. 
 3. Допълнителен пакет може да се активира през мобилното приложение My Vivacom, в магазин на Vivacom или на номер 123. След активиране на пакет, абонаментът за него се подновява ежемесечно, докато клиентът не го деактивира.

 4. Допълнителен пакет може да бъде добавен към планове от тарифни линии Vivacom Business Smart, Vivacom Smart, Vivacom Smart PRO, Vivacom i-Traffic, MegaBiz.
 5. Месечната такса за допълнителен пакет се начислява, спрямо датата на активация на пакета. При деактивиране на пакета, клиентът заплаща цялата месечна такса за текущия период. Едномесечните отчетни числа на Vivacom могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22. Ако допълнителният пакет е активиран след 28-мо число на месеца, се преобразува крайната дата на първият период на 27-мо число.
 6. Месечната такса за допълнителен пакет се начислява в началото на отчетния период. При деактивиране на пакет без абонамент клиентът заплаща цялата месечна такса за текущия отчетен период.
 7. Допълнителен пакет може да се деактивира в магазин на Vivacom, от вашият акаунт мениджър, на номер 123.
 8. При деактивиране на допълнителен пакет неизползваните мобилни данни се премахват, но предплатена месечна такса не се възстановява.
 9. След изчерпване на MB на максимална скорост в допълнителния пакет, скоростта се ограничава до 64 Kbps.
 10. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) за настоящия допълнителен пакет на регулираната максимална цена за роуминг на едро. В случай, че при ползване на настоящия допълнителен пакет бъдат нарушени правилата на Политиката за справедливо ползване, мобилните данни в роуминг ще се таксуват по 0.00675 лв./MB без ДДС.

Open cookie bot settings
към контакти