Пакети за национални минути
  • Допълнителен пакет

Пакети за национални минути

Добави минути за разговори в България и в роуминг в ЕС

 

С допълнителните пакети получаваш безплатни минути за разговори с всички мобилни и фиксирани оператори в страната, както и в роуминг в Европейски съюз

 

 

Допълнителен пакет Пакет 100 минути Пакет 500 минути
Месечна такса, цена в лева без ДДС на пакет без абонамент 1.92 лв.  3.92 лв.
Включени минути за разговори към всички мрежи в България и в роуминг в Европейски съюз 100 500

 

  1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди. Включените минути в тарифния план се ползват с предимство пред включените минути в допълнителния пакет.
  2. След изчерпване на включените минути разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия отчетен период. 
  3. Допълнителен пакет може да се активира или деактивира в магазин на VIVACOM, от вашият акаунт мениджър, на телефон 123. След активиране на пакет, абонаментът за него се подновява ежемесечно, докато клиентът не го деактивира.
  4. Допълнителен пакет може да бъде добавен към планове от тарифни линии VIVACOM Business Smart, VIVACOM Smart, VIVACOM Smart PRO, MegaBiz.
  5. Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни дестинации, универсални номера 0700.
  6. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечната такса, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
  7. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
  8. Включените минути за разговори към всички национални мрежи важат и за изходящи разговори в роуминг в ЕС (до България, в страна на пребиване и Зона ЕС) без допълнителна такса при спазване на правилата и ограниченията, заложени в Политиката за справедливо ползване. След изчерпване на включените минути се прилага цена съгласно основния тарифен план за разговор към други национални мрежи (съответно фиксирани или мобилни). В случай че при ползване на настоящия допълнителен пакет бъдат нарушени правилата на Политиката за справедливо ползване се начислява допълнителна такса, посочена в условията на основния тарифен план.

  

Open cookie bot settings
към контакти