VIVACOM Voice Pool
  • Мобилна услуга

VIVACOM Voice Pool

Иновативно решение за мобилна комуникация, с голямо количество минути споделени между всички карти в пакета.

 

  • Много включени минути за разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в България и роуминг в ЕС
  • Изключително атрактивна цена на минута след изчерпване на включените в пакета.
  • Гъвкаво решение за управление на малкия и среден бизнес.

 

Свържете се с вашия
Акаунт мениджър 

 

Цена на месецВключени в пакета SIM картиЦена на месец за всяка допълнителна карта Минути в БГ и роуминг в ЕС
349.00

Voice Pool 3000

30

2.00

3000

599.00

Voice Pool 6000

60

2.00

6000

999.00

Voice Pool 12000

120

1.00

12000

 

 

Разговори към всички мрежи в страната, в роуминг и към номера 0700 0.13 лв. на минута
Разговори към номер 123 в България в рамките на интерактивното гласово меню/при избор за свързване със сътрудник „Обслужване на клиенти“, независимо от продължителността 0.00/0.05 лв. на минута

 

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

  1. Тарифирането е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди, след това разговорът се тарифира на секунда. Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност. Неизползваните минути не се прехвърлят за следващ месец.
  2. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB. В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните услуги от стария не се прехвърлят. Ако промяната на тарифния план е по време на започнал отчетен период, включените услуги в стария и новия тарифен план се предоставят пропорционално, спрямо дните, в които е използван всеки един от тях. Ако клиент е надвишил пропорционално изчислените включени услуги по стария тарифен план, те ще бъдат таксувани и няма да бъдат преизчислени според новия тарифен план. Условията на новия тарифен план влизат в сила до 24 часа от заявяване на промяната. Потреблението осъществено в деня на заявяване на промяната, ще се таксува според стария тарифен план, а ако не са изразходени предоставените включени услуги по него, потреблението ще черпи от оставащите включени услуги. Тарифа Voice Pool е с единично таксуване на интернет, като цената в мрежата на Vivacom и в роуминг ЕС за 1 MB е 1.50 лв. без ДДС до достигане на потребление от 33.33 лева. След достигане на потребление от 33.33 лв. е 0.067 лв. без ДДС.
  3. Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план Voice Pool 3 000/6 000 е 30 лв без ДДС. Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план Voice Pool 12 000 е 60 лв без ДДС. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление ще е съобразена с границата на новоизбрания план. Абонатът може да заяви увеличаване на индивидуално определената финансовата граница с обаждане към Центъра за обслужване на клиенти на БТК ЕАД на номер 123, като за това БТК ЕАД може да изисква предоставяне на депозит. Индивидуалната финансова граница на потребление може да бъде увеличена след получаване на съгласие от страна на абоната: чрез кратко текстово съобщение (SMS), телефонно повикване или по друг начин. Индивидуално определената финансова граница за потребление на националната услуга трафик на данни е 50 лв. без ДДС за всички тарифни планове, за които индивидуално определената финансова граница на потребление е над 50 лв. без ДДС. Финансовата граница на потребление за трафик на данни включва финансовата граница за мобилен интернет и представлява част от определената финансова граница на потребление за конкретния план.
  4. Всяка от тарифите включва безплатни и неограничени разговорите в бизнес групата на територията на България.
  5. Посочените цени са без ДДС.

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Open cookie bot settings
към контакти