• Мобилна услуга

VIVACOM Voice Pool

Иновативно решение за мобилна комуникация, с голямо количество минути споделени между всички карти в пакета.

 

  • Много включени минути за разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в България и роуминг в ЕС
  • Изключително атрактивна цена на минута след изчерпване на включените в пакета.
  • Гъвкаво решение за управление на малкия и среден бизнес.

 

Свържете се с вашия
Акаунт мениджър 

 

Цена на месецВключени в пакета SIM картиЦена на месец за всяка допълнителна карта Минути в БГ и роуминг в ЕС
349.00

Voice Pool 3000

30

2.00

3000

599.00

Voice Pool 6000

60

2.00

6000

999.00

Voice Pool 12000

120

1.00

12000

 

 

Разговори към всички мрежи в страната, в роуминг и към номера 0700 0.13 лв. на минута
Разговори към номер 123/121 в България в рамките на интерактивното гласово меню/при избор за свързване със сътрудник „Обслужване на клиенти“, независимо от продължителността 0.00/0.05 лв. на минута

 

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

  1. Тарифирането е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди, след това разговорът се тарифира на секунда. Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност. Неизползваните минути не се прехвърлят за следващ месец.
  2. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB. В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните услуги от стария не се прехвърлят. Ако промяната на тарифния план е по време на започнал отчетен период, включените услуги в стария и новия тарифен план се предоставят пропорционално, спрямо дните, в които е използван всеки един от тях. Ако клиент е надвишил пропорционално изчислените включени услуги по стария тарифен план, те ще бъдат таксувани и няма да бъдат преизчислени според новия тарифен план. Условията на новия тарифен план влизат в сила до 24 часа от заявяване на промяната. Потреблението осъществено в деня на заявяване на промяната, ще се таксува според стария тарифен план, а ако не са изразходени предоставените включени услуги по него, потреблението ще черпи от оставащите включени услуги. Тарифа Voice Pool е с единично таксуване на интернет, като цената в мрежата на Vivacom и в роуминг ЕС за 1 MB е 1.50 лв. без ДДС до достигане на потребление от 33.33 лева. След достигане на потребление от 33.33 лв. е 0.067 лв. без ДДС.
  3. Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план Voice Pool 3 000/6 000 е 30 лв без ДДС. Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план Voice Pool 12 000 е 60 лв без ДДС. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление ще е съобразена с границата на новоизбрания план. Абонатът може да заяви увеличаване на индивидуално определената финансовата граница с обаждане към Центъра за обслужване на клиенти на БТК ЕАД на номер 123/121, като за това БТК ЕАД може да изисква предоставяне на депозит. Индивидуалната финансова граница на потребление може да бъде увеличена след получаване на съгласие от страна на абоната: чрез кратко текстово съобщение (SMS), телефонно повикване или по друг начин. Индивидуално определената финансова граница за потребление на националната услуга трафик на данни е 50 лв. без ДДС за всички тарифни планове, за които индивидуално определената финансова граница на потребление е над 50 лв. без ДДС. Финансовата граница на потребление за трафик на данни включва финансовата граница за мобилен интернет и представлява част от определената финансова граница на потребление за конкретния план.
  4. Всяка от тарифите включва безплатни и неограничени разговорите в бизнес групата на територията на България.
  5. Посочените цени са без ДДС.

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Каталог
към контакти