+World
 • Допълнителен пакет

+World

Добавете минути за разговори
с целия свят към своя план!

 

+World е пакет с включени 30 минути за разговори към всички фиксирани и мобилни номера в целия свят.

 

 

Свържете се с Вашия
Акаунт мениджър 

+World
Месечна такса 8.33 лв.
Включени минути към всички фиксирани и мобилни номера в света 30
 • Всички посочени цени са в лева, без включен ДДС.
 1. Минутите в пакета се изразходват преди включените в тарифата, ако има такива и с по-висок приоритет спрямо +BG&Europe пакетите.
 2. Включените минути са валидни за изходящи разговори от България към всички фиксирани и мобилни оператори в целия свят.
 3. Неизразходваните минути се прехвърлят за следващия месец, като общият им брой не може да надвишава броя на минутите включени в пакета.
 4. Активиране и деактивиране на услугата може да се извършва веднъж месечно.
 5. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
 6. При деактивиране на +World 30 преди изтичане на отчетния му период, остатъкът от изговорени минути над разделените пропорционално минути на броя дни в месеца, се тарифира спрямо стандартните цени на основния тарифен план.  
 7. Максимумът едновременно активни пакети от един и същи вид е 5.
 8. Всички посочени цени са в лева, без включен ДДС. 
 1. Минутите в пакета се изразходват преди включените в тарифата, ако има такива и с по-висок приоритет спрямо +BG&Europe пакетите.
 2. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
 3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
 4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
 5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
 6. В случай на предсрочно прекратяване на договора, клиентът дължи неустойки в размер на оставащите месечни такси за допълнителния/те пакет/и за оставащите до края на срока на договора месеци.
Open cookie bot settings
към контакти