Допълнителен пакет MB
 • Мобилни планове

Допълнителен пакет MB

VIVACOM предостави възможност на своите бизнес клиенти напълно безплатно и самостоятелно да оценят влиянието на до три допълнителни пакета МВ месечно към своите тарифни планове/други допълнителни пакети и наличието на потребност от гъвкаво ползване на мобилен достъп до интернет след изчерпване на предоставените към тарифния план/друг допълнителен пакет МВ.

 

Проведената инициатива показа наличието на значителен интерес от ползването на допълнителните пакети МВ. В тази връзка VIVACOM предоставя възможност на всички бизнес клиенти да продължат да ползват до три допълнителни пакета месечно на преференциални цени.

Допълнителните пакети се предоставят при следните условия:

 

 1. Допълнителните пакети се активират автоматично на всеки бизнес клиент, който няма възможност да ползва такива по сключен договор на преференциална цена;
 2. Допълнителен пакет 200 МВ се предоставя към тарифни планове Business Smart XS, S, M, L, XL, U и VIVACOM SmartPRO M+, L+, XL+, XXL+;
 3. Допълнителен пакет 500 МВ се предоставя към тарифни планове Business Traffic S, M, L, XL;
 4. Допълнителните пакети не се предоставят към тарифни планове без включен достъп до интернет/съответно без ползван друг допълнителен пакет МВ;
 5. Ползването на допълнителните пакети се предоставя за срока на сключения основен договор за ползване на мобилни услуги;
 6. Включените в тарифния план MB /заплатен допълнителен пакет МВ се ползват с предимство пред включените MB в настоящите безплатни допълнителни пакети. Включените МВ в допълнителните пакети могат да се ползват в мобилната мрежа на VIVACOM и в роуминг в Европейски съюз;
 7. Допълнителните пакети могат да се ползват последователно, като всеки следващ допълнителен пакет се активира след изчерпване на предходния пакет в рамките на един месечен период на фактуриране;
 8. Ползването на всеки от допълнителните пакети може да бъде отказан с кратко текстово съобщение (SMS) с текст: STOP на номер 1875. За тази цел преди изразходване на включеният в тарифния план обем МВ на максимална скорост, ще бъде получено уведомителен SMS за предстоящо активиране на допълнителния пакет, какъв обем МВ на висока скорост остават за ползване и условията за предварителен отказ от активиране. Отказът може да бъде извършен след получаване на уведомителен SMS преди активирането на (а) първият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на 3-те допълнителни пакета, (б) вторият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на втория и третия допълнителни пакета и (в) третият допълнителен пакет, като в този случай отказът е само по отношение на възможността за ползване на последния;
 9. Отчитането е на 1 KB. Неизразходваните MB не се прехвърлят за следващия месец
 10. След изчерпване на MB на максимална скорост в последния допълнителен пакет, скоростта се ограничава до 64 Kbps;
 11. Цената на всеки един допълнителен пакет МВ е 0,83 лева без ДДС.
 12. Еднократен отказ от ползване на допълнителните пакети МВ за всички ползвани от клиента номера може да бъде заявен от представляващо клиента лице чрез обслужващия го търговски представител на VIVACOM или чрез обаждане на Обслужване на клиенти на номер 123 до 01.09.2020 г;
   
   
   
Open cookie bot settings
към контакти