Обучение на дистанционното

Обучение на дистанционното

Контролирай телевизора с едно дистанционно.

   

Дистанционното на VIVACOM TV разполага с функция, която копира основните функции на дистанционното управление на телевизора. Това позволява да контролираш приемника и телевизора, като използваш само дистанционното на приемника.

 

Само бутоните в сектора TV CONTROL от дистанционното на приемника могат да копират функциите на бутоните от дистанционното на телевизора. Останалите бутони се използват за управление на приемника.

 

Има 4 бутона, с които управлявате телевизора.  TV/AV, VOL+, VOL- и Power - с тези бутони можеш да управляваш телевизора, след като си им присвоил съответните функции от дистанционното на телевизора. А чрез бутон Set дистанционното влиза в режим на копиране на функциите.

 

Препоръчително е да се копират функциите на бутони TV/AV, VOL-, VOL+ и Power, идентични с надписите на дистанционното.

 

1 Първа стъпка

Да приемем, че искаш първо да копираш функцията на бутон Power от дистанционното на телевизора. Процедурата е следната:

Натисни и задръж 3 секунди бутона Set от дистанционното на приемника, докато индикаторът до бутон Power светне по-ярко.

Твоето дистанционно вече е в режим на копиране.

2 Втора стъпка

Натисни и задръж бутон Power (син) от дистанционното на приемника за 1 секунда.

Индикаторът до бутон Power ще започне да мига, което показва, че вашето дистанционно е готово да получи сигнал от дистанционното на телевизора.

3 Трета стъпка

Насочи дистанционното на телевизора към дистанционното на приемника, след което натисни бутон Power от дистанционното на телевизора за 3 секунди, за да се изпрати сигнала.

4 Четвърта стъпка

Повтори стъпка 2 и 3, за да копираш останалите 3 функции (TV/AV, VOL+ и VOL-).

5 Пета стъпка

Натисни бутон Set, за да запазиш настройките и да излезеш от режима на копиране.

След това можеш да контролираш твоя телевизор, като използваш четирите бутона (Power, TV/AV, VOL+ и VOL-) от дистанционното на приемника.

6 Забележки
  • Ако дистанционното на приемника не получи сигнал в продължение на 10 секунди, докато е в режим на копиране на функциите, дистанционното автоматично излиза от режима.
  • Бутоните с възможност да приемат функции от TV дистанционното могат да копират функции от различни марки телевизори.
  • Ако след изпълнение на стъпки от 1 до 5 имате проблеми при използване на дистанционното на Вашия приемник за управление на телевизора, уверете се, че Вашето дистанционно на приемника функционира нормално.
  • Ако желаете да промените вече запаметените на дистанционното функции, повторете стъпки от 1 до 5 с функцията, която желаете да запаметите.

Още функции