EON на всяко устройство

Навсякъде. По всяко време.
На всяко устройство.