Допълнителен профил

Допълнителен профил

Създай нов профил и го персонализирай, според твоите предпочитания

1 Създаване и управление

Натисни бутон Меню от дистанционното и избери Настройки от лентата. Влез в секция Профили и след това натисни бутон Добави профил. Можеш да направиш нов профил само ако управляваш от основния. Избери име и ПИН и след това можеш да продължиш с персонализацията на новия профил. Когато си влязъл от основния профил, можеш да управляваш, както него, така и всички други. От секцията Управление на профил можеш да промениш името на профила и ПИН кода си, да зададеш ниво на възрастово ограничение (от А до Х), да поставиш лимит за покупки на съдържание, да включиш защита срещу покупки, да забраниш съдържани, което не е подходящо за деца, да изтриеш профил и др.

 

Нива на възрастово ограничение (от А до Х):

А – специално за деца;

B – за лица до 12 години;

C – за лица до 14 години;

D – за лица до 16 години;

X – Неподходящо съдържание за лица под 18 години.

Още функции