Търсене

Търсене

Чрез функцията Търсене намираш бързо и лесно желаното от теб предаване или филм. Може да отвориш функцията Търсене от главното меню или чрез натискане на бутон Search от дистанционното.

1 Използване на функцията

Въведете името на желаното видео с помощта на клавиатурата, след което потвърдиш с бутон Търсене

 

 

Резултатите от търсенето ти ще са подредени по категории както следва: 

  

⬤  Минали предавания - Предавания от TV Архив, които може да гледаш отново.

 

⬤  Предстоящи предавания - Бъдещи предавания, за които може да си сложиш напомняне или запис, ако е приложим за канала.

 

 

Още функции