Канали със забавяне

Гледате телевизионни канали със забавяне в излъчването от 1, 2 и повече часа

  

За да ползвате услугата, просто трябва да изберете номера на съответния канал със забавено излъчване.

Още функции