Любими

Любими

 Създавате свой списък от любими филми и предавания

   

Функцията Любими се предоставя при получаване на VIVACOM TV чрез интернет свързаност на VIVACOM.

1 Първа стъпка

Отбелязване на предаване в Любими

  

Влезте в меню Програма от основното меню и изберете  предаване или филм. Маркирайте като любим с натискане на жълтия бутон от дистанционното управление. Видеото вече е  отбелязано в Любими. В момента, в който желаете  да го премахнете от вашия списък с любими филми и предавания, натиснете повторно жълтия бутон.

Предаването може да намерите в секция Любими от меню Телевизия.

2 Втора стъпка

Отбелязване на филм от Видеотеката в Любими

    

Отбележете даден филм като любим и го поставете в списъка Любими филми като влезете в информацията за филма от меню Видеотека и маркирате В любими. За изтриване на този филм от секцията Любими, изберете Изтр. от любими.

След като сте отбелязали филма като любим, можете да стигнете до него като влезете в Любими филми от основното меню Видеотека.

Още функции