Контрол

Контрол

Контролирате кой какво гледа.

  

С функцията Родителски контрол ограничавате достъпа до съдържание за профилите, за които е необходимо, и контролирате кой член от семейството какво може да гледа. 

  

 

Потребителски профили

  

С тази функция създавате лични профили с различен достъп до телевизионни канали и филми.

 

1 Първа стъпка

Изберете Настройки от основното меню.

  

Съществуват няколко нива на родителски контрол:

  

Ниво 1: Контрол на ниво профили:

 

От самото създаване на профила можете да зададете ниво на родителски контрол: от А до Х. Това означава, че този профил може да гледа филми, които отговарят на зададеното ниво.

  

От меню Настройки влезте в Управление на профилиИзбор на профили, от там изберете профила, който искате да промените. След това отивате на подменю Промяна на профил. От тук имате възможност да изберете нивото, което да бъде достъпно от този профил:

  

      А – специално за деца;
      B – за деца под 12 години;
      C – за деца под 16 години;
      D – за деца под 18 години;
      X - без ограничение в ползването на съдържание.

  

Ниво 2: Скриване на програми

  

С второто ниво на родителски контрол можете да скривате програмите или филмите, които не желаете да бъдат видими от определен профил. 

Влезте в Управление на профили от меню Настройки, след това в Избор на профил. Този път маркирайтеРодителски контрол. От тук виждате списък с всички канали и филми. 
С бутона ОК отбелязвате тези, които няма да бъдат видими от съответния профил.

  

Ниво 3: Заключване чрез PIN

  

Третото ниво дава възможност за заключване чрез PIN код на определени филми или предавания. Заключете канал, филм или пакет от филми. 

Заключване на канал: За да ползвате тази функция, влезте в Програмата чрез натискане на бутона EPG. Изберете програмата, която искате да заключите. След натискане на зеления бутон от дистанционното управление, се отваря прозорец, който изисква въвеждане на PIN. След като въведете PIN, този канал може да бъде гледан само след неговото повторно въвеждане. За да отключите, натиснете повторно зеления бутон.

Заключване на видео: Влезте във Видеотека, изберете филма, който желаете да заключите, и изберетеЗаключване. Системата ще изиска въвеждане на PIN кода на ползвания профил. С въвеждане на PIN, видеото ще стане недостъпно, освен в случаите, в които се въведе коректния код.

2 Втора стъпка

Влезте в подменю Управление на профили. Там можете да добавяте и променяте профили, да задавате родителски контрол, да изтривате профил, както да нулирате PIN код.

Още функции