Прехвърли от и към телевизор

Прехвърли от и към телевизор

С функция Swipe, докато гледате живо предаване или филм от Видеотека, с еднократно разклащане или бутон може да го прехвърлите от мобилното си устройство към телевизора и обратно.

1 Прехвърляне към мобилно устройство

Първа стъпка:

Ползвайте функция Swipe, докато гледате живо предаване или филм от Видеотека. За целта натиснете синият бутон от дистанционното управление.

 

Втора стъпка.

След натискане на синия бутон, на телевизора ще се появи екран, показващ мобилните ви устройства, на които можете да прехвърлите избраното съдържание. Изберете желаното устройство с помощта на навигационните бутони и потвърдете с бутон ОК на дистанционното.

 

Трета стъпка.

След потвърждението, избраното устройство ще попита дали искате да гледате прехвърленото съдържание.

 

2 Прехвърляне към Телевизор

Първа стъпка.

Ползвайте функция Swipe, докато гледате живо предаване или филм от видеотеката на мобилното устройство. За целта натиснете бутон Swipe от мобилното ви устройство.

 

Втора стъпка.

След натискане на бутон Swipe, на телевизора ще се появи прозорец, искащ потвърждение, дали искате да гледате прехвърленото съдържание от мобилното ви устройство.

 

Трета стъпка.

Натискате бутон ОК, за да гледате прехвърленото съдържание

  • Функция Swipe се предоставя при получаване на VIVACOM TV чрез интернет свързаност на VIVACOM и активна TV GO услуга към същият клиентски номер.

  • Функция Swipe е достъпна само за каналите от избрания пакет на TV GO услугата.

Още функции