+VIVA Unlimited
  • Допълнителен пакет

+VIVA Unlimited

Още включени минути за разговори
с мобилната мрежа на VIVACOM

 
 
 

 

С +VIVA Unlimited добавяте към своя план за домашен телефон 3600 минути за разговори с мобилната мрежа на VIVACOM.
+VIVA Unlimited 
Месечна такса 2.00 лв.
Включени минути за разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 3 600
  1. Допълнителният пакет е валиден за абонаментни планове: VIVAFIX S/M/L и Стандартен.
  2. Към всеки абонаментен план може да се заяви/ят един или няколко Допълнителни пакета.
  3. Минималният срок на договора за допълнителен пакет e 12 месеца или 24 месеца.
  4. Включените минути в допълнителния пакет важат само за разговори към мобилната мрежа на VIVACOM.
  5. Първоначалната цена от 0,11 лв. без ДДС (0,132 лв. с ДДС) не се прилага за включените в допълнителния пакет минути.
  6. Включените минути в основния абонаментен план се изразходват с приоритет преди включените минути от допълнителния пакет.
  7. За включените минути в допълнителния пакет всяка започната минута се отчита като цяла.
  8. След изчерпване на включените минути в допълнителния пакет отчитането на разговорите е съгласно основния абонаментен план.
  9. Неизползваните минути от допълнителния пакет не се прехвърлят в следващия месец.

  

Условия за ползване на допълнителен пакет "+VIVA Unlimited"

Още допълнителни минути към твоя план

Open cookie bot settings
към контакти