+BG 300
  • Допълнителен пакет

+BG 300

Още включени минути за разговори

 
 
 

 

С +BG 300 добавяте към своя план за домашен телефон още включени 300 минути за разговори с всички национални мрежи.
+BG 300 
Стандартна месечна такса 4.30 лв.
Включени минути за разговори към национални фиксирани и мобилни мрежи 300

 

  1. Допълнителният пакет е валиден за абонаментни планове: VIVAFIX S/M/L и Стандартен.
  2. Към всеки абонаментен план може да се заяви/ят един или няколко Допълнителни пакета.
  3. Минималният срок на договора за допълнителен пакет e 12 месеца или 24 месеца.
  4. Включените минути в допълнителния пакет важат само за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи.
  5. Първоначалната цена от 0,11 лв. без ДДС (0,132 лв. с ДДС) не се прилага за включените в допълнителния пакет минути.
  6. Включените минути в основния абонаментен план се изразходват с приоритет преди включените минути от допълнителния пакет.
  7. За включените минути в допълнителния пакет всяка започната минута се отчита като цяла.
  8. След изчерпване на включените минути в допълнителния пакет отчитането на разговорите е съгласно основния абонаментен план.
  9. Неизползваните минути от допълнителния пакет не се прехвърлят в следващия месец.

 

 

Условия за ползване на допълнителен пакет "+BG 300" 

Още допълнителни минути към твоя план

Open cookie bot settings
към контакти