+Mobi
  • Допълнителен пакет

+Mobi

Мобилен номер, който се добавя
към съществуващия фиксиран телефон

 

 

Получавате фиксирана и мобилна услуга, които могат да се ползват от едно и също крайно устройство, без да са необходими допълнителни действия от ваша страна. При изходящи повиквания към фиксирани номер, обажданията се осъществяват от фиксирания номер. При изходящи повиквания към мобилни номера, обажданията се осъществяват от мобилния номер. Входящите повиквания се приемат на едно крайно устройство, независимо дали са към мобилен или фиксиран номер.

Параметри
+Mobi
Месечна такса  1.10 лв.
Цена на мин. в мобилната мрежа на VIVACOM 0.00 лв.
Цена на мин към други мобилни мрежи 0.15 лв.
Първоначална цена за свързване 0.132 лв.
  1. Минималната продължителност на договора е 1 годинa.
  2. За услугата +MOBI не могат да се заявяват допълнителни мобилни услуги, както и да бъдат изпращани кратки текстови съобщения и мултимедийни съобщения.
  3. Таксуването е на секунда. Разговорите до 60 секунди се таксуват като пълни 60 секунди, а след това на всяка секунда.
  4. За всеки разговор се начислява първоначална цена от 0.132 лв.
  5. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.


Условия за предоставяне на услугата Виртуален мобилен номер

Още допълнителни минути към твоя план

Open cookie bot settings
към контакти