+Fix Europe
  • Допълнителен пакет

+Fix Europe

Ниска цена за разговори с чужбина
от домашния телефон

 

 

+Fix Europe е пакет, с който говорите с фиксираните мрежи в Европа и фиксираните и мобилни мрежи в САЩ и Канада на изключително ниски цени.
+Fix Europe 30
+Fix Europe 90 +Fix Europe 180
Месечна такса 2.00 лв. 4.80 лв. 7.80 лв.
Включени минути за разговори към номера от Първа международна група 30 90 180
  1. Допълнителният пакет е валиден за абонаментни планове: VIVAFIX S/M/L и Стандартен.
  2. Към всеки абонаментен план може да се заяви/ят един или няколко Допълнителни пакета.
  3. Минималният срок на договора за допълнителен пакет e 12 месеца или 24 месеца.
  4. Включените минути в допълнителния пакет важат само за разговори към първа международна група. Информация за държавите, които влизат в групата e достъпна на официалната интернет страница на VIVACOM: www.vivacom.bg.
  5. Първоначалната цена от 0,11 лв. без ДДС (0,132 лв. с ДДС) не се прилага за включените в допълнителния пакет минути.
  6. Включените минути в основния абонаментен план се изразходват с приоритет преди включените минути от допълнителния пакет.
  7. За включените минути в допълнителния пакет всяка започната минута се отчита като цяла.
  8. След изчерпване на включените минути в допълнителния пакет отчитането на разговорите е съгласно основния абонаментен план.
  9. Неизползваните минути от допълнителния пакет не се прехвърлят в следващия месец.

  

Условия за ползване на пакет +Fix Europe

Още допълнителни минути към твоя план

Open cookie bot settings
към контакти