Полезни съвети
  1. Какво е е-Фактура?

    

   Това е Вашата месечна фактура, която може да получите в електронен вид (PDF файлов формат). Вашата електронна месечна фактура е подписана с електронен подпис и има същата тежест както и хартиената фактура.

    

   Може да заявите услугата през профила си в Моят VIVACOM.

    

  2. Какви предимства има услугата е-Фактура на e-mail?
  3. Как да се регистрирам за услугата?
  4. Как да активирам е-Фактура на e-mail след като се регистрирам?

    

   След като се регистрирате успешно, може да изберете за кои Ваши клиентски номера да активирате услугата. По подразбиране системата ще настрои услугата да бъде активирана за всички Ваши клиентски номера. По Ваша преценка, може да промените настройката преди да потвърдите.

    

  5. Този месец не получих месечната си фактура. Какво да направя?

   1. Уверете, че са изминали поне седем дни от отчетната Ви дата.
   2. Проверете дали е-mail адресът, който сте посочили за получаване на фактурата, е коректен.
   3. Проверете дали e-mail съобщението с месечната Ви фактура не е попаднало в папката СПАМ на електронната Ви поща или дали тя не е запълнена.

     

   Ако въпреки това все още не получавате месечната си фактура, свържете се с Обслужване на клиенти на (087) 123.

    

  1. Как да заявя свързване на сграда с фиксираната мрежата на Vivacom?

    

   За да свържете Вашата новопостроена или изграждаща се сграда с фиксираната мрежа на Vivacom, е нужно да се свържете с нас на номер 0700 155 66 или на e-mail адрес access@vivacom.bg и ние ще Ви:

    

   • консултираме за всички видове телекомуникационни услуги, които предоставяме
   • предложим удобни и професионални решения за Вашите специфични нужди
   • организираме висококвалифицирани екипи, които да осъществят експертно техническо свързване
   • координираме процесите на работа по проекта
   • следим неотлъчно изпълнението и успешното свързване на обекта към нашата мрежа

  2. Как се осъществява преносимостта на фиксиран номер?
  3. Колко ще ми струва да пренеса своя номер?

    

   От 06.08.2010г. преносимостта на номерa се извършва безплатно. Единствено може да Ви бъде изискано да заплатите всички задължения към досегашния ви оператор, включително оставащи месечни или лизингови такси.

    

  4. Мога ли да пренеса моя номер, ако имам договор с настоящия си оператор?

    

   Да, може да пренесете Вашия номер към VIVACOM като може да Ви бъде изискано да заплатите всички оставащи месечни или лизингови такси. Моля, свържете се с настоящия си оператор за повече информация.

    

  1. Как да разчета моята първа фактура?

     

   Като клиент на домашен телефон Вашата първа фактура ще съдържа следното:

     

   • Месечната такса за домашния телефон и всички други допълнителни услуги като VIVACOM Net 
   • Първата Ви фактура включва частична месечна такса за периода от датата на активация до датата на отчетния период 

     

  2. Как мога да получа детайлизирана разпечатка?

    

   Детайлизираната разпечатка изброява всяка услуга, използвана от всеки номер под Вашия абонамент за отчетния период. Вашата детайлизирана разпечатка показва кога, за колко време и къде са провеждани разговори, както и таксуването за всяка услуга. 

    

   Може да заявите активиране на детайлизирана разпечатка за бъдещи периоди директно чрез Моят VIVACOM, през онлайн канала за комуникация със заявление, подписано с квалифициран електронен подпис, или като посетите магазин на Vivacom.

    

   Можете да заявите детайлизирана разпечатка за минал период (но не по-вече от 6 месеца назад) през онлайн канала за комуникация със заявление, подписано с квалифициран електронен подпис, или като посетите магазин на Vivacom.

    

   Заявките се подават лично от титуляра на услугата или от негов представител с нотариално заверено пълномощно.

    
     

   Детайлизирана справка

   Цена в лв.

   Получаване на детайлизирана справка с месечната сметка по пощата - частни клиенти 0.60
   Месечен абонамент за детайлизирана справка на хартиен носител за един абонатен номер - бизнес клиенти 1.20

   Месечен абонамент за справка на хартиен носител за повече от 5 телефонни номера - бизнес клиенти

   От 1 до 5 номера 

   0.60 

    За всеки номер след 5-тия 

   0.24 
   Получаване на детайлизирана справка онлайн Безплатно 
   Отказ от получаване на детайлизирана справка на хартиен носител Безплатно
   Възстановяване получаването на детайлизирана справка след направен отказ Безплатно
   Детайлизирана справка за минал период от време, но не повече от 6 месеца назад 6.00 за всеки номер
  3. Как мога да получа копие от моята фактура?

    

   Може да заявите копие на Вашата фактура като се обадите на Обслужване на клиенти, по всяко време на номер:
    

   • 123 за частни и бизнес клиенти

    

  4. Какъв е срокът за заплащане на моята фактура?

    

   Вашата фактура е дължима в срока показан на заглавната й страница. 

     

   Винаги плащайте в срок, за да избегнете ограничаване на услугите, такси за закъснели плащания или лоша кредитна история.

    

   Имайте предвид, че в случай на натрупване на просрочени задължения, VIVACOM има право да предостави информацията, необходима за събирането му, на агенция за събиране на вземания.

    

   Конкретната агенция ще бъде определена според това, с кои агенции VIVACOM има действащ договор към момента на възлагане събирането на задължението Ви.

    

  5. Какво са включени услуги?

    

   Включени услуги са включените в абонаментния Ви план минути за селищни, междуселищни и международни разговори, които можете да използвате през Вашия отчетен период. Неизразходваните услуги не се прехвърлят за следващия отчетен период. В зависимост от датата на активацията на услугата, Вие получавате пропорционален брой включени услуги спрямо дните оставащи до датата на излизане на Вашата първа фактура.
    


   След изчерпване на включените услуги, Вашето потребление се таксува спрямо тарифния Ви план. 
    

   Може да проверявате Вашите включени услуги безплатно чрез обаждане до Обслужване на клиенти, по всяко време, на телефон 123.

    

  6. Как мога да обединя / разделя моите абонаменти?

    

   Чрез обединяване или разделяне на Вашите абонаменти Вие можете да прехвърлите един или няколко от Вашите номера или услуги на нова или съществуваща фактура. Всяка фактура може да бъде доставяна на различен адрес. 
    

   Може да заявите обединяване или разделяне на фактура веднъж месечно чрез обаждане до Обслужване на клиенти, по всяко време на телефон 123.

    

  7. Как мога да отблокирам своя абонамент?

    

   Ако Вашите услуги са ограничени поради просрочени задължения, е необходимо да извършите незабавно плащане, за да възстановите Вашите услуги.

    

  8. Как мога да променя адреса си за получаване на фактури?

    

   Може да промените адреса си за получаване на фактури чрез обаждане до Обслужване на клиенти, по всяко време на телефон:
     

   • 123 ако сте частен клиент
   • 121 за бизнес клиенти 

    
   Ако получавате фактурата си в пощенска кутия, моля, уверете се, че името Ви и номерът на пощенската кутия са ясно изписани.

    

  9. Как се таксува моето потребление за фиксираната услуга?

    

   Вашето потребление се таксува в зависимост от Вашия тарифен план, дестинацията към която се обаждате и времето, и деня на разговора. 

    

   Разговори в рамките на включените минути за всички тарифи се измерват в минути. Таксуването след изчерпване на включените в планове минути е на секунда. Разговорите до 60 секунди се таксуват като пълни 60 секунди, а след това на всяка секунда. За селищни и междуселищни разговори след изчерпване на включените в плана минути се начислява първоначална цена от 0.132 лв.

    

   Таксуването на разговори зависи от часовете на силен и слаб трафик. Силен трафик за VIVACOM е от понеделник до петък, от 08:00ч. до 20:00ч. Слаб трафик е от понеделник до петък от 20:00ч. до 08:00ч., събота, неделя и официалните празници.

    

  10. Как мога да проверя текущото си потребление?

    

   Може да проверявате текущото си потребление чрез кратък код *123#, чрез VIVAONLINE портала или чрез обаждане към 123. 

    

  11. Как и къде мога да заплатя фактурата си?
  12. Какво означава персонален IBAN?

    

   • Вашият персонален IBAN е номер на банкова сметка, която VIVACOM е запазила специално за Вас в Ситибанк. Персоналният Ви IBAN е уникален за клиентския Ви номер и можете да го видите във Вашата месечна фактура. 

   • Ако притежавате повече от един клиентски номер, ще имате различен IBAN за всеки един от тях. Плащането за всеки клиентски номер следва да се извършва по съответстващия му уникален IBAN.

    


   При плащане чрез банков превод е необходимо да посочите
    Вашия персонален IBAN.

  1. Как мога да променя номера си? Цени на специални телефонни номера.

    

   Можете да получите лесен за запомняне номер или такъв по Ваш избор.

   Може да заявите промяна на домашния си номер като посетите най-близкия VIVACOM магазин.

   Услуга

   Обикновен
   телефонен
   пост/АСЛ 

   АСЛ със 
   скорост
   2 Mbit
   (R2D)

   ISDN BRA
   (2B+D)

   ISDN PRA
   (30B+D)

    

   Смяна на номер по искане на абоната

   6.00  6.00 6.00   6.00

    

   Специални телефонни номера

   Цена в лв

   Телефонен номер с N еднакво цифри (пет, седем или шест цифри) 2400.00
   Телефонен номер по избор на абоната, с комбинация от цифри посочена от него, с изключение на номер с N еднакви цифри (пет, седем или шест цифри)   600.00
   Телефонен номер (пет, седем или шест цифри), при който цифрите са последователни във възходящ или низходящ ред   600.00
   Телефонен номер с N-1 еднакви цифри (пет, седем или шест цифри) след първата цифра    600.00
   Телефонен номер с N-2 еднакви цифри след първите две (шест или седем цифри)    300.00
   Телефонен номер, комбинация от две еднакви трицифрени числа, кратни на 100, от централи с шестцифрена номерация (от типа N00 N00), а за седемцифрена номерация - след първата цифра, идентифицираща централата (от типа X N00 N00)    300.00
   Телефонен номер, комбинация от три еднакви двойки числа, кратни на 10, от централи с шестцифрена номерация (от типа N0 N0 N0), а за централи със седемцифрена номерация - след първата цифра, идентифицираща централата (от типа X N0 N0 N0)    300.00
   Телефонен номер (шест или седем цифри), комбинация от две еднакви трицифрени числа (от типа NNN MMM), а за седемцифрена номерация - след първата цифра, идентифицираща централата (от типа X NNN MMM)    240.00
   Телефонен номер (шест или седем), комбинация от три двойки еднакви числа (от типа NM NM NM), и  за седемцифрена номерация - след първата цифра на централата (от типа  X NM NM NM)    240.00

   Телефонен номер (пет-шест цифри), комбинация от две еднакви двойки числа, кратни на 10, след първата цифра, идентифицираща централата (от типа X N0 N0)

     120.00
   Телефонен номер с четири избрани цифри след цифрите, идентифициращи централата     60.00
   Телефонен номер (седем цифри) с N-3 еднакви цифри след първите три     60.00
   Избран от абоната номер от обявени в списък номера     12.00

  2. Мога ли да променя личните си данни като моето име?

    

   Можете да промените Вашето име, адресна регистрация, номер на лична карта, националност и други лични данни като посетите най-близкия VIVACOM магазин. Моля, представете Вашата лична карта, която е необходима за идентификация.

    

  3. Мога ли да променя моя таен въпрос и отговор?

    

   Вашият таен отговор е Вашата уникална парола за достъп, която защитава Вашия абонамент от неоторизиран достъп. 

    

   Може да заявите промяна на Вашия таен въпрос или отговор като посетите най-близкия до Вас офис на VIVACOM. Промяната на таен въпрос или отговор е безплатна и се позволява веднъж на отчетен период.

    


   Промяната на таен въпрос или отговор е безплатна и се позволява веднъж на отчетен период.

    

  4. Как мога да добява допълнителни услуги?

    

   Може лесно да добавите допълнителни услуги към Вашия абонамент, като интернет VIVACOM Net, като се свържете с Обслужване на клиенти, по всяко време на телефон:

    

   • 123
   • посетете най-близкия до Вас оторизиран представител на Vivacom или се свържете с Вашия акаунт мениджър

    

  5. Как мога да извърша смяна на собственост на моя абонамент (преименуване)?

    

   Може да заявите смяна на собственост за една или всички Ваши услуги. Настоящият титуляр заедно с новия собственик трябва да посетят лично VIVACOM магазин. Моля, представете Вашата лична карта, която е необходима за идентификация. 

     

   Преди да бъде осъществена смяната на собственост всички задължения трябва да бъдат заплатени в пълен размер.

    

  6. Премествам се в друго жилище – какво трябва да направя?

    

   Може да заявите промяна на адреса на ползване на услугата като подадете заявка лично, в най-удобния за вас VIVACOM магазин. При преместване на услугата се дължи такса в размер на 20 лв.

    

  7. Мога ли временно да изключа телефонната си линия?

    

   Можете временно да изключите телефонния си пост като за целта е необходимо да посетите лично VIVACOM магазин.

    

    

   Обикновен телефонен
   пост/АСЛ 

   АСЛ със скорост
   2Mbit (R2D)

   ISDN BRA (2B+D)

   ISDN PRA (30B+D) 

   Еднократна цена безплатно безплатно безплатно безплатно 

   Месечен абонамент 

   6.00  50% от месечния абонамент  50% от месечния абонамент   50% от месечния абонамент  

    

   *За абонати на плановете "Инвалиди 160" и "Инвалиди 300" - 50% от месечния абонамент.

    
   Услугата се предлага за период от 1 месец до 2 години.

    
   Месечният абонамент за временно изключване може да се предплати за 1 година предварително.

  8. Каква е цената за възстановяване на телефонна линия?

     

    

    Обикновен телефонен
   пост/АСЛ

   АСЛ със скорост 
   2Mbit (R2D)

   ISDN BRA
   (2B+D)

   ISDN PRA
   (30B+D) 

   В срок до 2 мес. след закриването 

     2.40 

    

   120.00 

    2.40 

    

   150.00 

   В срок от 2 до 6 месеца след закриването, ако постът е свободен 2.40 2.40

   След 6 месеца 

    Заплаща се цена за първоначално включване
  9. Преобразуване на телефонна линия

     

   От

   В 

   Цена в лв


   1 или 2 обикновени телефонни поста/АСЛ

   1 ISDN BRA Безплатно

   от 3 до 8 обикновени телефонни поста/АСЛ

   1 ISDN PRA  Доплаща се разликата в цените за откриване на ISDN и обикновен тел. пост/АСЛ 

   повече от 9 обикновени телефонни поста/АСЛ 

    1 ISDN PRA  Безплатно 

   ISDN PRA  

   АСЛ със скорост 2 Mbit (R2D)  480.00 

   ISDN BRA 

   Обикновен тел. пост  Безплатно 

   АСЛ със скорост 2 Mbit (R2D) 

   ISDN PRA   Безплатно  

   от 1 до 5 ISDN BRA 

   1 ISDN PRA  Доплаща се разликата в цените за откриване на ISDN BRA и ISDN PRA 

   повече от 5 ISDN BRA

   1 ISDN PRA  Безплатно 

   1 ISDN PRA 

   от 1 до 6 ISDN BRA   Безплатно  

   1 ISDN PRA  

   повече от  6 ISDN BRA     Доплаща се разликата в цените за откриване на ISDN PRA  и ISDN BRA  

   Дуплексен пост 

   Прав пост  12.00 

   от 3 до 14 обикновени телефонни поста/АСЛ 

   АСЛ със скорост 2 Mbit (R2D)   Доплаща се разликата в цените за откриване на АСЛ със скорост 2 Mbit (R2D) и обикновен телефонен пост/АСЛ

   повече от 14 обикновени телефонни поста/АСЛ  

   АСЛ със скорост 2 Mbit (R2D)   Безплатно  

    

  10. Как да се свържа с Обслужване на клиенти?

    

   На телефон 121 може да получите информация за следните услуги, предлагани на бизнес клиенти на VIVACOM:
    
   • Мобилни услуги
   • Фиксирани телефонни услуги
   • VIVACOM Net услуги
   • Интернет услуги
   • Пренос на данни
   • IP VPN
   • Mobile VPN

    

   Ние Ви осигуряваме:
    

   • Незабавна връзка с нашия екип- 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
   • Информация по Вашата фактура;
   • Информация за продукти и услуги;
   • Приоритетно обслужване на всички технически въпроси и срещнати затруднения;
   • Възможност за промяна на данните за кореспонденция.

    
   С подаване на "Таен въпрос" и "Отговор на таен въпрос" Вие ще можете:

    

   • Да промените абонаментния план според условията на ползваната от Вас услуга;
   • Да активирате/деактивирате допълнителни услуги;
   • Да заявите преместване;
   • Да заявите/откажете съобщаване на Вашите телефони в Телефонен указател

    


   Нашият екип "Обслужване на клиенти" Ви очаква! 

    

  11. Какво да направя при загуба/кражба на апарат/СИМ картата на апарат, предоставян по технология за безжичен абонатен достъп?

    

   При загуба или кражба на крайното устройство и/или SIM-карта, трябва незабавно да се обадите на Обслужване на клиенти на телефон (087)123 по всяко време и да съобщите за загубата.

    

   Вашият номер ще бъде ограничен незабавно, за да гарантираме, че няма неоторизирано ползване. В противен случай Вие ще дължите цената на всички ползвани услуги.

    

  12. Как мога да активирам/деактивирам ограничение на Услуги с Добавена Стойност (УДС)?

     

   Ограничение за разговори към Услуги с Добавена Стойност (УДС) може да активирате/деактивирате  чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123/121 по всяко време.

    

   Клас на ограничение може да се наложи както за всички 090 номера на Услуги с Добавена Стойност, така и за номера от следните видове:

    

   • (код за достъп 0901) - Телегласуване
   • (код за достъп 0902) - Хазартни игри
   • (код за достъп 0903) - Услуги за "възрастни"
   • (код за достъп 0900) - Всички останали услуги с добавена стойност

    

  13. Как мога да добавя нов номер към моя абонамент?

    

   Може лесно да добавите допълнителни домашни телефони към вашия абонамент като посетите най-близкия до вас оторизиран представител на VIVACOM. Моля, представете вашата лична карта, която е необходима за идентификация.

    

   Цена за откриване на нов телефонен пост

   70 лв. без ДДС

   Цена за откриване на нов ISDN 2B+D 100 лв. без ДДС
   Цена за откриване на нов ISDN 30B+D 600 лв. без ДДС
  14. Как мога да прекратя услугата?

    

   Може да заявите спиране на домашен телефон единствено лично в определени VIVACOM магазини. Моля, свържете се с Обслужване на клиенти, по всяко време на номер 121.

    
   В случай че титулярът е починал, наследникът трябва да представи лично в VIVACOM магазин Смъртен акт и Удостоверение за наследници.

    

  1. Какво е Идентификация на повиквания и как да го ползвам?

    

   Идентификация на повикванията (CLIP) е функция, която Ви позволява да разпознаете хората, които Ви търсят. 

    

   CLIP функцията позволява номерът или свързаното с него име на човек, който Ви търси, да се изпишат на дисплея на Вашия апарат. CLIP функцията е предварително активирана за всички цифрови домашни телефонни линии на VIVACOM.

    

   За използването на функцията Идентификацията на повикванията е необходимо Вашият телефонен апарат да поддържа Caller ID в режим FSK.

    

   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.

    

  2. Какво е Ограничаване на повиквания и как да го ползвам?

    

   Ограничаване на повикванията е функция, която Ви дава възможност да забраните повикванията от Вашия фиксиран телефон. Може да използвате функцията Ограничаване на повикванията, за да контролирате разходите си. 

    

   Може да заявите активиране или деактивиране на Ограничаване на повикванията като се свържете с Обслужване на клиенти на телефон 123 по всяко време.

     

   Има няколко нива за Ограничаване на повиквания:

    

   • 01 - Ограничава международни разговори
   • 02 - Ограничава международни и междуселищни разговори, разговори към мобилни оператори, разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM, dial-up интернет с код за достъп "0134" и "0133",
   • 03 - Ограничава всички видове разговори, с изключение на спешни номера и Обслужване на клиенти
   • 04 - Ограничава международни разговори и разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM
   • 06 - Ограничава международни разговори, разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM и разговори към мобилни оператори
   • 07 - Ограничава разговори към мобилни оператори
   • 08 - Ограничава разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM
   • 09 - Ограничава международни и междуселищни разговори и разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM, dial up интернет с код за достъп "0134" и "0133"
   • 15 - Ограничава разговори към сателитни мрежи ( Inmarsat - 00871, 00872, 00873, 00874)

    


   За да ползвате услугата е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

    

   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.

    

  3. Какво е Чакащо повикване и как да го ползвам?

    

   Чакащо повикване е функция, която Ви позволява да приемете второ повикване докато провеждате разговор. С Чакащо повикване няма да пропускате важни обаждания.

    

   За да ползвате услугата е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

    

   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.

    

  4. Как да добавя / променя личните ми данни предоставяни от Справки 11800?

    

   За да добавите или промените личните си данни предоставяни от Справки 11800, моля, свържете се с VIVACOM Обслужване на клиенти на номер 123 за частни клиенти и 121 ако сте бизнес клиент, по всяко време.

    

  5. Къде да съобщя за повреден уличен телефон?

    

   Ако забележите повреден уличен телефонен апарат, моля, съобщете на Обслужване на клиенти на номер 123, по всяко време.

    

  6. Какво е Пренасочване на повиквания и как да го ползвам?

    

   Пренасочване на повикванията е функция, която Ви позволява да пренасочите важните обаждания към домашния или бизнес телефона си, когато не сте на линия или не желаете да отговорите.

    

   За да ползвате услугата е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

     
   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.

    

  7. Други услуги

    

   Услуга
   Обикновен телефонен
   пост/АСЛ 
   АСЛ със скорост 2 Mbit (R2D)
   ISDN BRA
   (2B+D)
   ISDN PRA
   (30B+D) 

   Преименуване на телефонен пост

   безплатно  безплатно  безплатно безплатно 

   Преименуване на повече от 10 телефонни поста на един абонат едновременно  

   безплатно  безплатно   безплатно  безплатно

   Вписване на неабонат в телефонен указател и / или служба „ Телефонни услуги"  

    2.40   2.40    2.40  2.40 

     

   Услугите се предоставят на всички клиенти независимо от типа на централата, към която са свързани. 

    

   Услуга

   Цена в лв

   Ограничаване на изходящо повикване - за един клас или група от класове

    безплатно

     

   Услуги, предоставяни на абонати на цифрови центрaли

    

   Услуга

   Цена в лв

    Сериен номер или Автоматичен вход към УАТЦ

   Еднократна цена 

    72.00

   Еднократна цена за всяка промяна в конфигурацията

    28.80

   Месечен абонамент  

    28.80

    

  8. Разговори, проведени от телефонни кабини и обществени апарати

    

   Разговорите, проведени от телефонни кабини, се таксуват в импулси в зависимост от вида на разговора и часовата зона.

    

   Цена на импулс - 0,16 лв. с вкл. ДДС

    

   Видове карти за обществените апарати

   Карта

   Цена в лв. (с ДДС)

   Цена на импулс в лв. (с ДДС)

   25 импулса

   4.00 0.16

   50 импулса

   7.00 0.14

   100 импулса

   12.50 0.13

    

   Принципи на таксуване на обществените апарати

   Вид разговор

   Първоначална такса от 1 импулс

   Брой секунди в 1 импулс

   Градска зона

   Да

   60

   Междуградска зона

   Да

   20

   Национални мобилни

   Да

   7

   Международни I група

   Да

   22

   Международни II група

   Да

   22

   Международни III група

   Да

   6

   Международни IV група

   Да

   4

   Международни V група

   Да

   3

   Международни VI група

   Да

   2.5

  9. Какво е CLIR и как да го ползвам?

    

   CLIR е услуга, която Ви дава възможност да забраните Вашия номер да се изписва на дисплея на телефона, на който звъните.

    

   С тази услуга Вие избирате кога да бъде изписан Вашия номер.

    

   За да ползвате услугата е необходимо да имате телефонен апарат с тонално набиране.

    

   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за информация за активиране на функцията.

    

  10. Какво е Тристранна конферентна връзка и как да я ползвам?

    

   Услугата Тристранна конферентна връзка Ви дава възможност за провеждане на разговор едновременно между трима участника. 

    

   Инициаторът на конферентната връзка набира останалите двама участника, без значение фиксирани или мобилни номера.

    

   За да ползвате услугата е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

    

   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за информация за активиране на функцията

    

  11. Какво представлява услугата Абонатът отсъства и как да я ползвам?

    

   При активиране на тази услуга, ограничавате достъпа до Вашия телефон. Този, който Ви избира ще чува съобщение: "Абонатът отсъства!".

    

   За да ползвате услугата е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

    

   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за информация за активиране на функцията.

    

  12. Какво представлява услугата "Не ме безпокой" и как да я ползвам?

    

   При активиране на тази услуга, ограничавате достъпа до Вашия телефон. Този, който Ви избира ще чува съобщение: "Абонатът не желае да бъде обезпокояван".

    

   За да ползвате услугата е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

    

   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за информация за активиране на функцията.

    

  13. Какво представлява услугата "Напомнящо повикване" и как да я ползвам?

    

   Тази услуга ще Ви помогне, когато желаете напомняне за важен ангажимент или си поръчате събуждане. В определения час ще чуете "Обаждаме се в заявеното от Вас време". Ако не отговорите ще получите повторно повикване след 5 минути.

    

   Услугата може да активирате многократно в продължение на целия ден за различни часове.

    

   За да ползвате услугата е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

    

   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за информация за активиране на функцията.

    

  14. Какво представлява услугата "Директно повикване" и как да я ползвам?

    

   Тази услуга Ви дава възможност да се свържете директно с предварително зададен от Вас номер, без да го набирате. Необходимо е да изчакате 10 секунди след вдигане на телефонната слушалка. Веднага след вдигането на слушалката (в рамките на 10 сек.), може да наберете друг желан от Вас телефонен номер.

    

   За да ползвате услугата е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

    

   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за информация за активиране на функцията.

    

  1. SIP VoIP Телефон Yealink SIP – T250P

   Характеристики:

    

   • 2 VOIP акаунта
   • TI TITIAN чипсет
   • HD звук
   • HD кодек
   • HD високоговорител
   • HD слушалка
   • 2x15 символа LCD дисплей
   • 2 LAN порта с PoE
   • Памет – 300 номера
   • Опция за съставяне на Black List
   • Бързо набиране
   • История на обажданията – входящи, изходящи,пренасочени
   • Тристранна конферентна връзка
   • Избор на рингтон
   • Увеличение на звука

    

   Условия за предоставяне:

    

   • Устройството се предлага само за бизнес клиенти с Акаунт мениджър, при активация на конвергирана оферта VIP Business Fix&Mobile.
   • SIP VoIP Телефона се предоставят за временно ползване срещу заплащане от 1лв./мес. Без ДДС. За всяко устройство

    

   Цена:

   • 81,90 без ДДС

    

  2. Офис 750
  3. Офис 85
  4. Офис 50
  5. Офис 35
  6. Офис 4000
  7. Офис 1000

    

   Получавате 1000 минути селищни и междуселищни разговори на месец.

    

   • 1000 минути към селищни или 660 минути към селищни и 340 към междуселищни номера на месец
   • Възможност да избереш един международен фиксиран или мобилен номер с 10% отстъпка от разговорите

    
   Цена: 102.00 лв с ДДС

    

   Включени услуги:

    

   • 1000 минути към селищни или 660 минути към селищни и 340 към междуселищни номера на месец
   • Възможност да избереш един международен фиксиран или мобилен номер с 10% отстъпка от разговорите

   • Пренасочване на разговори
   • Заддържане на повикването
   • Изчакващо повикване
   • Идентификация на повикване
   • Безплатен достъп до Обслужване на клиенти, по всяко време

    

   Цени с ДДС за този тарифен план:
   Първоначална цена на селищни и междуселищни разговори 0.132 лв
   Селищни разговори в силен трафик 0.018 лв на минута
   Селищни разговори в слаб трафик 0.00 лв на минута
   Междуселищни разговори в силен трафик 0.084 лв на минута
   Междуселищни разговори в слаб трафик 0.00 лв на минута
   Разговори към мобилни оператори в силен трафик  0.250 лв на минута
   Разговори към мобилни оператори в слаб трафик  0.208 лв на минута
   Разговори към международни дестинации Група I  0.18 лв на минута 
   Разговори към международни дестинации Група II  0.60 лв на минута 
   Разговори към международни дестинации Група III  1.20 лв на минута 
   Разговори към международни дестинации Група IV  12.00 лв на минута 
   Специални правила и условия:
   1) Таксуването е на минута, като всяка започната минута се отчита като цяла.
   2) След изчерпване на включените в плана минути, таксуването е на секунди след първоначалната цена от 0,132 лв. с ДДС. 
   3) За разговори към международни и мобилни дестинации таксуването е на секунда, като първите 30 секунди се отчитат като цели. Не се заплаща първоначална цена.
   4) За включените минути не се начислява първоначална цена от 0,132 лв 
   5) Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
   6) Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00ч., слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00ч., събота, неделя и всички български национални празници. 
   7) 10% те процента отстъпка от един международен номер е валидна за всички фиксирани или мобилни номера в избраната страна. Избраната международна дестинация може да бъде променяна веднъж на месец с обаждане до Обслужване на клиенти на номер 123, по всяко време. 
   8) Планът важи за телефонен пост, абонатна съединителна линия към УАТЦ и ISDN (2B+D)
  8. Офис 500
  9. Офис 300
  10. Офис 150
  11. VIP Business

   ВИЕ получавате:

    

   • Атрактивни цени на услугата
   • Включени до 12 000 минути за национални фиксирани и мобилни оператори
   • Възможност за включване на допълнителни минути, едновременно и споделено ползвани от всички фиксирани фирмени телефони
   • Получавате IP телефон само срещу 2 лв. на месец
   • Автоматичен вход за 0.00 лв.
   • Без първоначална инвестиция

    

    

   Цена на месецЦена за откриване на услугатаОбщо включени минутиKъм национални и международни фиксирани мрежи Към национални мобилни мрежи 
   4FIX
   70.00

   0.00 лв.

   1 000

   500

   500

   8FIX
   110.00

   0.00 лв.

   2 000

   1 000

   1 000

   16FIX
   200.00

   0.00 лв.

   5 000

   2 500

   2 500

   30FIX
   360.00

   0.00 лв.

   12 000

   6 000

   6 000

    

    Устройства

   PBX централа Gaoke BG9002W

    

   • Analog User/Co line - 2-32*FXS
   • Maximum Concurrent Call - 32
   • Maximum Extensions - 100 (up to 100 users)
   • Voice Memory(SD Card 4G) - 5 hours Voicemail / 8 hours Records (Max.8GB SD)
   • Uplink Interface - Gigabit Ethernet /SFP Fiber
   • Wi-Fi N, IPsec, PPTP, L2TP
   • Other - FAX T.38, Voice Mail, Call Recording, IPPBX Features, Firewall

    

   Цена: 0.00 лв.

   за срока на договора

   IP Телефон Htek UC902

    

   • Display - 132x48 pixel graphical LCD with backlight
   • Call hold, mute, DND One-touch speed dial, hotline Call forward, call waiting, call transfer Redial, call return, auto answer, direct IP call

   • 5-way conferencing

   • Group listening, SMS, emergency call

   • Ring tone selection/provisioning

   • Set date time automatically or manually

   • Dial plan per account RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035) Action URL/URI

   • Call history – Dialed/ Received /Missed (100 - entries)

    

   Цена: 2.00 лв./мес.

   48.00 лв. за срока на договора

    

     

   • Възможност за избор на различни пакети в зависимост от нуждите на вашия бизнес;
   • Гарантирана IP връзка директно до потребителя;
   • Възможност за до 300 безплатни телефонни номера от автоматичен вход;
   • До 30 едновременни разговора според избрания пакет;
   • Възможност за преобразуване на съществуваща телефонна линия във VIP Business със запазване на действащия номер;
   • Възможност за използване на една свързаност към клиента за интернет, телефонни услуги и данни.

    

    

   Цени за разговори без ДДС
   към VIVACOM мобилни номера

   0.0125 лв. + такса свързване

   към VIVACOM фиксирани номера в силен / слаб трафик 0.042 лв. / 0.00 лв. + такса свързване
   цени към други фиксирани мрежи 0.042 лв. / 0.00 лв. + такса свързване
   цени към други мобилни мрежи 0.242 лв. + такса свързване
   цена към 0700 0.030 лв. / 0.00 лв. + такса свързване

    

   Услугата се предлага както за нови, така и за съществуващи клиенти на фиксираната мрежа на VIVACOM.
    

   Правила на офертата:

    

   • Продължителност на промоцията: 01.09.2018 г. - 31.10.2018 г.;
   • Промоционалните цени за са валидни за бизнес клиенти, при сключване на договор за 24 месеца или преподписване на съществуващи фиксирани услуги, ако до изтичането на договора остават по-малко от 3 месеца;
   • Промоцията не е валидна за частни клиенти и не може да бъде комбинирана с други отстъпки, промоции или бюджети;

    


   Общи условия на договора между VIVACOM и абонатите на телефонни постове
    


   Официални правила на промоционална оферта за бизнес клиенти на услугата “VIP Business”

    

    

    

    

   За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 121. 

   Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 121, 0800 10 101, на email: salesleades@vivacom.bg или чрез онлайн формата ни.  

    

  12. Office Unlimited

   Говорете свободно с мобилни и фиксирани
   номера от мрежата на VIVACOM

     

     

   • неизговоримо много минути за разговори към фиксирани номера и първа международна зона
   • 0 лв. на минута за разговори в мобилната мрежа на VIVACOM
   • неограничени разговори в затворена бизнес група с другите ви мобилни номера

    

     

   Office Unlimited

   Месечна такса при 24-месечен договор 29.00 лв./месец
   Месечна такса при 12-месечен договор 39.00 лв./месец
   Включени минути към селищни и междуселищни номера и международни номера от първа група 3600
   Цена за разговори към номера от мобилната мрежа на VIVACOM 0.00 лв./минута
   Включен виртуален мобилен номер с неограничени разговори в група

   Цени на на този план без включен ДДС

   Първоначална цена 0.110 лв.
   Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик
   0.042 лв. на минута
   Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик
   0.000 лв. на минута
   Национални разговори към други фиксирани оператори мрежи в силен и слаб трафик 0.042 лв. на минута
   Разговори към мобилни абонати на VIVACOM 0.000 лв. на минута
   Разговори към мобилни абонати на други национални оператори 0.125 лв. на минута
   Цени за обаждане към номера с добавена стойност
   Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)

    

   Информация за цени на международни разговори виж тук

     

   Специални правила и условия:

   1) Минималният срок на договoра е 12 месеца. Цената от 29 лв. е валидна при сключване на 2-годишен договор, с 1-годишен договор цената е 39 лв. 
   2) Услугата се предлага само за бизнес клиенти на стандартен телефонен пост, обслужван от централа с възможност за таксуване на разговорите по време.  
   3) Включените минути за фиксираната гласова услуга се отчитат в часовите зони на силен и слаб трафик 
   4) За включените минути в пакета всяка започната минута се отчита като цяла.
   5) Разговорите от фиксирания телефон към национални мобилни мрежи се осъществяват орез Виртуалния мобилен номер. Всички останали разговори се осъществяват от фиксирания номер. 
   6) Включените във фиксираната услуга минути за селищни и междуселищни разговори важат във фиксираната мрежа на VIVACOM. Включените минути за международни разговори важат към първа международна група, която включва фиксирани мрежи в Европа и фиксирани и мобилни оператори в САЩ и Канада. 
   7) Първоначалнатa цена от 0.110 лв. не се прилага за включените минути. След изчерпване на вкючените минути за селищни, междуселищни и международни разговори, тарифирането е Стандартно съгласно Ценовата листа на VIVACOM.  
   8) За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на БТК могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22. 
   9) Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с фиксираната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, БТК Нет, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел, Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
   10) Всички цени са без включен ДДС.

    

   Условия за ползване на план Office Unlimited

    

  13. Office Standard

   Стандартен план за вашия бизнес

     

     

   • получавате 100 минути към към всички фиксирани оператори в страната 
   • възможност да добавите допълнителен пакет с включени минути за национални и международни разговори
   • 0.125 лв. на минута към мобилната мрежа на VIVACOM

    

    

   Office Standard

   Месечна такса 18.00 лв./месец
   Включени минути към всички фиксирани мрежи в страната 100

     

    

   Добавете допълнителен пакет с минути и направете плана си по свой вкус

     Цена:
   400 включени минути към всички фиксирани оператори в страната 5 лв./месец
   300 включени минути към всички фиксирани оператори в страната и номера от първа международна група 5 лв./месец

    

    

   Цени за стандартно таксуване на този план без включен ДДС:

   Първоначална цена за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи 0.110 лв.
   Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик
   0.042 лв. на минута
   Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик
   0.000 лв. на минута
   Национални разговори към други фиксирани оператори в силен и слаб трафик 0.042 лв. на минута
   Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.125 лв. на минута
   Разговори към други мобилни мрежи 0.242 лв. на минута
   Разговори към Първа международна група 0.150 лв. на минута
   Разговори към Втора международна група 0.500 лв. на минута
   Разговори към Трета международна група 1.000 лв. на минута
   Разговори към Четвърта международна група 10.000 лв. на минута
   Цени за обаждане към номера с добавена стойност
   Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)

    

   Информация за цени на международни разговори виж тук

    

    

   Специални правила и условия:

   1) Включените минути важат към всички фиксирани мрежи в страната. За включените минути таксуването е на минута, като всяка започната минута се отчита като цяла.
   2) Абонатите на план Office Standard могат да заявят един или повече допълнителен/ни пакет/и с включени минути за всеки телефонен пост 
   3) Таксуването след изчерпване на включените в планове минути е на секунда. Разговорите до 60 секунди се таксуват като пълни 60 секунди, а след това на всяка секунда.
   4) Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
   5) Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00 ч., слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00 ч., събота, неделя и всички официални празници.
   6) Прилага се първоначална цена за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи: 0.110 лв.
   7) Цена за откриване на нов телефонен пост - 70.00 лв. без ДДС.
   8) Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с фиксираната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, БТК Нет, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел, Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).

     

   Условия за ползване на план Office Standard

    

  14. Office +

   Ако времето никога не ви стига

    

   • до 8000 минути към селищни и междуселищни номера и международни номера от първа група
   • говорите с 10% отстъпка към еднa международна дестинация
   • 0.125 лв. на минута към мобилната мрежа на VIVACOM

    

    

    Office 300+Office 450+Office 850+Office 1500+Office 8000+
   Включени минути към селищни и междуселищни номера и международни номера от първа група
   300
   450
   850
   1500
   8000
   Месечна такса
   23.00 лв.
   30.00 лв.
   50.00 лв.
   85.00 лв.
   750.00 лв.

    


   С всеки Office+ план получавате 10% отстъпка към една международна дестинация, за да активирате отстъпката се свържете с обслужване на клиенти на телефон 123.
   При включените безплатни минути в плановете Office + не се начислява първоначална цена за разговори - 0.11 лв.

    

    

   Цени за стандартно таксуване на този план без включен ДДС:

   Първоначална цена за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи 0.110 лв.
   Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик
   0.042 лв. на минута
   Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик
   0.000 лв. на минута
   Национални разговори към други фиксирани оператори в силен и слаб трафик 0.042 лв. на минута
   Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.125 лв. на минута
   Разговори към други мобилни мрежи 0.242 лв. на минута
   Разговори към Първа международна група 0.150 лв. на минута
   Разговори към Втора международна група 0.500 лв. на минута
   Разговори към Трета международна група 1.000 лв. на минута
   Разговори към Четвърта международна група 10.000 лв. на минута
   Цени за обаждане към номера с добавена стойност
   Цени за други услуги (откриване, преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)

    

   Информация за цени на международни разговори виж тук

    

     

   Специални правила и условия:

   1) Включените за селищни и междуселищни разговори важат във фиксираната мрежа на VIVACOM. Включените минути за международни разговори важат към първа международна група, която включва фиксирани мрежи в Европа и фиксирани и мобилни оператори в САЩ и Канада. За включените минути таксуването е на минута, като всяка започната минута се отчита като цяла.
   2) Таксуването след изчерпване на включените в планове минути е на секунда. Разговорите до 60 секунди се таксуват като пълни 60 секунди, а след това на всяка секунда.
   3) Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
   4) Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00 ч., слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00 ч., събота, неделя и всички официални празници.
   5) Прилага се първоначална цена за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи: 0.110 лв.
   6) 10-те процента отстъпка е валидна за всички фиксирани и мобилни номера в дадена страна, която е предварително избрана. Избраната международна дестинация може да бъде променяна веднъж на месец с обаждане до Обслужване на клиенти на номер 123, по всяко време. 
   7) Абонатите на ISDN (2B+D) могат да ползват планове „Офис 850 +” и „Офис 1500+”.
   8) План „Офис 8000 +” е валиден само за абонати на услугите ISDN (30B+D) и абонатна съединителна линия със скорост 2 Mбит/с (R2D).
   9) Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с фиксираната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, БТК Нет, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел, Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).

     

   Условия за ползване на планове Office+

    

  15. Стандартен бизнес план

   Подходящ план за малкия бизнес

    

    

   • нисък месечен абонамент
   • 0.125 лв. на минута към мобилната мрежа на VIVACOM

    

    

   Стандартен бизнес план

   Месечна такса 18.00 лв.
   Цена за разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.125 лв. на минута
   Цена за разговори към други мобилни мрежи 0.242 лв. на минута

    

    

   Цени за стандартно таксуване на този план без включен ДДС:

   Първоначална цена за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи 0.110 лв.
   Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик
   0.042 лв. на минута
   Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик
   0.000 лв. на минута
   Национални разговори към други фиксирани оператори в силен и слаб трафик 0.042 лв. на минута
   Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.125 лв. на минута
   Разговори към други мобилни мрежи 0.242 лв. на минута
   Разговори към Първа международна група 0.150 лв. на минута
   Разговори към Втора международна група 0.500 лв. на минута
   Разговори към Трета международна група 1.000 лв. на минута
   Разговори към Четвърта международна група 10.000 лв. на минута
   Цени за обаждане към номера с добавена стойност
   Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)

    

   Информация за цени на международни разговори виж тук

    

    

   Специални правила и условия:

   1) Таксуването е на секунда. Разговорите до 60 секунди се таксуват като пълни 60 секунди, а след това на всяка секунда.
   2) Прилага се първоначална цена за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи: 0.110 лв.
   3) Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00 ч., слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00 ч., събота, неделя и всички официални празници.
   4) Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с фиксираната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, БТК Нет, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел, Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
   5) Цена за откриване на нов телефонен пост - 70.00 лв. без ДДС.

    

   Общи условия на договора между VIVACOM и нейните абонати

    

    

  16. Business Fix

   Ако мислите, че малкият ви бизнес трябва
   да говори като голям

    

   до 450 минути за регионални разговори в мрежата на VIVACOM на месец

    

    Business Fix 200

   • 200 минути за регионални разговори в мрежата на VIVACOM на месец
   • Пренасочване на разговори
   • Задържане на повикването
   • Изчакващо повикване
   • Идентификация на повикване
   • Безплатен достъп до Обслужване на клиенти, по всяко време

    

   Цена: 20 лв./мес. без ДДС

    Business Fix 450

      

   • 450 минути за регионални разговори в мрежата на VIVACOM на месец
   • Пренасочване на разговори
   • Задържане на повикването
   • Изчакващо повикване
   • Идентификация на повикване
   • Безплатен достъп до Обслужване на клиенти, по всяко време

    

   Цена: 30 лв./мес. без ДДС

   Първоначална цена на селищни и междуселищни разговори 0.11 лв.
   Разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик 0.067 лв. на минута
   Разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик 0.000 лв. на минута
   Разговори към други фиксирани мрежи в силен трафик 0.067 лв. на минута
   Разговори към други фиксирани мрежи в слаб трафик 0.067 лв. на минута
   Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM

   0.125 лв. на минута 

   Разговори към други мобилни оператори 0.242 лв. на минута*
   Разговори към Първа международна група 0.150 лв. на минута 
   Разговори към Втора международна група 0.500 лв. на минута 
   Разговори към Трета международна група 1.000 лв. на минута 
   Разговори към Четвърта международна група 10.000 лв. на минута 
   Цени за обаждане към номера с добавена стойност
   Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)

    

   Информация за цени на международни разговори виж тук

    

    

   1. Tаксуването е на секунда, минималната продължителност на разговор е 30 секунди.
   2. За разговори към мобилни мрежи, към други фиксирани мрежи и след изчерпване на включените минути за регионални разговори, разговорите се прилага първоначална цена на разговор.
   3. Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
   4. Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00 ч., слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00 ч., събота, неделя и всички официални празници.
   5. Цена за откриване на нов телефонен пост - 70.00 лв. без ДДС.

      

    

   Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с фиксираната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, БТК Нет, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел, Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).

    

   Условия за ползване на абонаментен план Business Fix 200

    

   Условия за ползване на абонаментен план Business Fix 450

    

    

  17. Социални и здравни заведения

   План предназначен за социални и здравни заведения

     

   • 1000 минути към селищни номера
   • безплатен комутируем достъп до интернет посредством номер 0800 
   • 0.125  лв. на минута към мобилната мрежа на VIVACOM

    

   Социални и здравни заведения

   Месечна такса 3.50 лв./месец
   Включени минути към селищни номера 1000
   Цена за разговор към мобилната мрежа на VIVACOM 0.125 лв. на минута

    

    

   Цени за стандартно таксуване на този план без включен ДДС:

   Първоначална цена за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи 0.110 лв.
   Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик
   0.042 лв. на минута
   Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик
   0.000 лв. на минута
   Национални разговори към други фиксирани оператори в силен и слаб трафик 0.042 лв. на минута
   Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.125 лв. на минута
   Разговори към други мобилни мрежи 0.242 лв. на минута
   Разговори към Първа международна група 0.150 лв. на минута
   Разговори към Втора международна група 0.500 лв. на минута
   Разговори към Трета международна група 1.000 лв. на минута
   Разговори към Четвърта международна група 10.000 лв. на минута
   Цени за обаждане към номера с добавена стойност
   Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)

    

   Информация за цени на международни разговори виж тук

    

    

   Специални правила и условия:

   1) Организациите, които ползват „План за социални и здравни заведения", се определят по списък на съответните министерства, който се актуализира до 30 януари на всяка година. 
   2) Включените минути за селищни разговори важат във фиксираната мрежа на VIVACOM. За включените минути таксуването е на минута, като всяка започната минута се отчита като цяла.
   3) Таксуването след изчерпване на включените в планове минути е на секунда. Разговорите до 60 секунди се таксуват като пълни 60 секунди, а след това на всяка секунда.
   4) Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
   5) Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00 ч., слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00 ч., събота, неделя и всички официални празници.
   6) Прилага се първоначална цена за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи: 0.110 лв.

   7) Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с фиксираната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, БТК Нет, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел, Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).

   8) Цена за откриване на нов телефонен пост - 70.00 лв. без ДДС.

    

   Общи условия на договора между VIVACOM и нейните абонати

    

    

  18. Цифрова мрежа с интеграция на услугите (ISDN)

   ISDN осигурява цифрова свързаност до клиента с възможност за достъп до разговорни услуги и услуги за предаване на данни.

    

   ISDN 2B+D

   Телефонни разговори, пренос на данни и видео-конферентна връзка чрез една ISDN линия.

   Цена: 35.00 лв. на месец, без ДДС 

    

   Предимства:  
   • до 5 телефонни номера;
   • 2 канала за разговор или пренос на данни; 
   • гарантиран капацитет на линията;
   • голям набор от допълнителни услуги.

   Характеристики: 

   • 2 канала за пренос на глас и данни;
   • гарантирана симетрична скорост от 64 Kbit/s на канал;
   • цифрова синхронна връзка директно до потребителя;
   • до 5 телефонни номера - избери отделни номера за всяко устройство, свързано с ISDN;
   • възможност за организиране на услуга автоматичен вход /DDI/. 

   Цени за стандартно таксуване на този план, без включен ДДС:

    

   Еднократна цена за инсталиране 100.00 лв.
   Първоначална цена за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи 0.110 лв.
   Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик
   0.042 лв. на минута
   Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик
   0.000 лв. на минута
   Национални разговори към други фиксирани оператори в силен и слаб трафик 0.042 лв. на минута
   Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.125 лв. на минута
   Разговори към други мобилни мрежи 0.242 лв. на минута
   Разговори към Първа международна група 0.150 лв. на минута
   Разговори към Втора международна група 0.500 лв. на минута
   Разговори към Трета международна група 1.000 лв. на минута
   Разговори към Четвърта международна група 10.000 лв. на минута
   Цени за обаждане към номера с добавена стойност
   Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)

    

   Специални правила и условия: 

   • Таксуването е на секунда. Разговорите до 60 секунди се таксуват като пълни 60 секунди, а след това на всяка секунда.
   • Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00 ч., слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00 ч., събота, неделя и всички официални празници.
   • За селищни и междуселищни разговори, след изчерпване на включените в плана минути, се начислява първоначална цена от 0.110 лв.

    

    

    

   *Силен трафик - Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00 ч.

   **Слаб трафик - Слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00 ч., събота, неделя и всички официални празници. 

    

   Общи условия на договора между VIVACOM и абонатите на телефонни постове.

    

   ISDN 30B+D

     

   30 линии за телефония, пренос на данни и видео-конферентна връзка.

   Цена: 670.00 лв. на месец, без ДДС 

    

   Предимства:  
    • 300 безплатни телефонни номера от автоматичен вход;
    • 30 канала за пренос на глас и данни;
    • цифрова синхронна връзка до клиента.

   Характеристики: 

   • 30 канала за пренос на глас и данни;
   • гарантирана симетрична скорост от 64 Kbit/s на канал;
   • цифрова синхронна връзка до клиента;
   • възможност за 300 безплатни телефонни номера от автоматичен вход;
   • VIVACOM предоставя HDSL модем за ползване на услугата. 

   Цени за стандартно таксуване на този план, без включен ДДС:

   Еднократна цена за инсталиране 600.00 лв.
   Първоначална цена за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи 0.110 лв.
   Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик
   0.042 лв. на минута
   Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик
   0.000 лв. на минута
   Национални разговори към други фиксирани оператори в силен и слаб трафик 0.042 лв. на минута
   Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.125 лв. на минута
   Разговори към други мобилни мрежи 0.242 лв. на минута
   Разговори към Първа международна група 0.150 лв. на минута
   Разговори към Втора международна група 0.500 лв. на минута
   Разговори към Трета международна група 1.000 лв. на минута
   Разговори към Четвърта международна група 10.000 лв. на минута
   Цени за обаждане към номера с добавена стойност
   Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)

    

   Специални правила и условия: 

   • Таксуването е на секунда. Разговорите до 60 секунди се таксуват като пълни 60 секунди, а след това на всяка секунда.
   • Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00 ч., слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00 ч., събота, неделя и всички официални празници.
   • За селищни и междуселищни разговори, след изчерпване на включените в плана минути, се начислява първоначална цена от 0.110 лв.

    

    

    

   *Силен трафик - Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00 ч.

   **Слаб трафик - Слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00 ч., събота, неделя и всички официални празници. 

    

   Общи условия на договора между VIVACOM и абонатите на телефонни постове.

    

     

    

  19. VIVACOM Link BIZ+

    

   • Фиксирана услуга с включен Виртуален мобилен номер с неограничени разговори в група
   • 0.00 лв. на минута към мобилни абонати на VIVACOM от фиксирания телефон в пакета
   • 0.125 лв. на минута към мобилни абонати на други национални мрежи от фиксирания телефон в пакета
   • 3600 минути за селищни, междуселищни и международни номера от Първа група за фиксираната услуга на месец
   • Високоскоростен и надежден интернет с неограничен трафик. 
   • Максимална Интернет скорост на download - 20 Mbps
   • Максимална Интернет скорост на upload - 2 Мbps
   • Антивирусен софтуер ESET NOD32 ISP Edition - 3 лиценза
   • 60 електронни пощенски кутии. Достъп чрез POP3/IMAP/SMTP/Web (с обем 500 MB)
   • 5 GB web hosting пространство
   • Регистрация и поддръжка на домейн на клиента за срока на договора (домейните се регистрират в областите .com, .net или .org. Не важи за домейн в областта .bg)
   • 5 реални статични IP адреса
   • Денонощна помощ на телефон 121, както и на E-mail: TechnicalDesk@vivacom.bg
   • Безплатен Wi-Fi модем

    

   Фиксирана услуга
   Включени минути за селищни, междуселищни и международни разговори към страните от Първа межународна група  3600
   Първоначална цена 0.110 лв 
   Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик 0.042 лв на минута 
   Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик 0.000 лв на минута  
   Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в силен трафик 0.042 лв на минута 
   Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в слаб трафик 0.042 лв на минута 
   Разговори към мобилни абонати на VIVACOM 0.000 лв на минута 
   Разговори към мобилни абонати на други национални оператори 0.125 лв на минута 
   Цени за други направления. Стандартно таксуване и принципи на тарифиране на VIVACOM 
   Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други) 

    

   1. Минималният срок на договoра е 12 месеца.
   2. Цената от 44 лв. е валидна при сключване на 2-годишен договор, с 1-годишен договор цената е 54 лв.
   3. Услугата се предлага само за бизнес клиенти на стандартен телефонен пост, обслужван от централа с възможност за таксуване на разговорите по време. 
   4. За включените минути в пакета всяка започната минута се отчита като цяла.
   5. Разговорите от фиксирания телефон към национални мобилни мрежи се осъществяват орез Виртуалния мобилен номер. Всички останали разговори се осъществяват от фиксирания номер.
   6. Включените във фиксираната услуга минути за селищни и междуселищни разговори важат във фиксираната мрежа на VIVACOM. Включените минути за международни разговори важат към първа международна група, която включва фиксирани мрежи в Европа и фиксирани и мобилни оператори в САЩ и Канада.
   7. Първоначалнатa цена за селищен и междуселищен разговор от 0.110 лв за фиксиранта услуга не се прилага за включените минути. След изчерпване на вкючените минути за селищни, междуселищни и международни разговори, тарифирането е Стандартно съгласно Ценовата листа на VIVACOM.
   8. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на БТК могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
   9. Ако желаете инженерно инсталиране на VIVACOM Net услугата се заплаща цена съгласно действащата Ценова листа.
   10. Всички цени са без включен ДДС.
  20. VIVACOM Link BIZ

    

   • 3600 минути за селищни, междуселищни и международни номера от Първа група за фиксираната услуга на месец
   • Високоскоростен и надежден интернет с неограничен трафик. 
   • Максимална Интернет скорост на download - 12 Mbps
   • Максимална Интернет скорост на upload - 2 Мbps
   • Антивирусен софтуер ESET NOD32 ISP Edition - 3 лиценза
   • 60 електронни пощенски кутии. Достъп чрез POP3/IMAP/SMTP/Web (с обем 500 MB)
   • 5 GB web hosting пространство
   • Регистрация и поддръжка на домейн на клиента за срока на договора (домейните се регистрират в областите .com, .net или .org. Не важи за домейн в областта .bg)
   • 5 реални статични IP адреса
   • Денонощна помощ на телефон 121, както и на E-mail: TechnicalDesk@vivacom.bg
   • Безплатен Wi-Fi модем

    

   Фиксирана услуга
    Включени минути за селищни, междуселищни и международни разговори към страните от Първа международна група  3600
   Първоначална цена на селищни и междуселищни разговори  0.110 лв. 
   Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик 0.042 лв. на минута 
   Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик 0.000 лв. на минута  
   Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в силен трафик 0.042 лв. на минута 
   Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в слаб трафик 0.042 лв. на минута 
   Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.125 лв. на минута 
   Разговори към други мобилни мрежи 0.242 лв. на минута 
   Разговори към Първа международна група 0.150 лв. на минута 
   Разговори към Втора международна група 0.500 лв. на минута 
   Разговори към Трета международна група 1.000 лв. на минута 
   Разговори към Четвърта международна група 10.000 лв. на минута 
   Цени за други направления. Стандартно таксуване и принципи на тарифиране на VIVACOM 
   Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други) 

    

   1. Минималният срок на договoра е 12 месеца.
   2. Цената от 44 лв. е валидна при сключване на 2-годишен договор, с 1-годишен договор цената е 54 лв.
   3. За включените минути в пакета всяка започната минута се отчита като цяла.
   4. Включените във фиксираната услуга минути за селищни и междуселищни разговори важат във фиксираната мрежа на VIVACOM. Включените минути за международни разговори важат към първа международна група, която включва фиксирани мрежи в Европа и фиксирани и мобилни оператори в САЩ и Канада.
   5. Първоначалнатa цена за селищен и междуселищен разговор от 0.110 лв. за фиксиранта услуга не се прилага за включените минути. След изчерпване на вкючените минути за селищни, междуселищни и международни разговори, тарифирането е Стандартно съгласно Ценовата листа на VIVACOM.
   6. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на БТК могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
   7. Ако желаете инженерно инсталиране на VIVACOM Net услугата се заплаща цена съгласно действащата Ценова листа.
   8. Всички цени са без включен ДДС.
  21. Аудио конференция

    

   Аудио конференция е услуга, чрез която можете да провеждате конферентни разговори в страната и чужбина. Намалете разговорите си за командировки, бъдете по-ефективни при организирането на срещи в кратки срокове, дори когато изискват присъствие на много участници. 

     

   Вход към онлайн приложението

     Потребителско име и парола за достъп до приложението ще получите от вашия Акаунт мениджър.

    

   Какво получавате?

    

   • Възможност да включите до 20 участника в конферентната връзка;
   • Без еднократни и месечни такси;
   • Специално клиентско Интернет приложение за услугата;
   • Индивидуален номер за достъп тип 0700;
   • Всеки участник заплаща стандартна цена за разговорите към номера за достъп в зависимост от тарифния план;
   • 4-цифрен ПИН код по избор за оторизация.

    

   Допълнителни възможности

    

   • възможност за изпращане на e-mail покани до всички участници автоматично активиране на конферентни връзки в определен ден и час;
   • информация в реално време през Интернет за конферентната връзка, както и статистика за минали конферентни връзки;
   • ограничаване на максималната продължителност на всяка конференция.

    

   Клиентски интерфейс за създаване и контролиране на конферентните връзки

     

     

    

    

   За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

   Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 123, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

  1. Какво да направя, ако телефонът ми не работи?

       

   Ако телефонът Ви не работи - няма сигнал, когато вдигнете слушалката, шуми по време на разговор или друг технически проблем, моля, свържете с Обслужване на Клиенти, по всяко време на номер 123.

    

     

нагоре
Open cookie bot settings
към контакти