Полезни съвети

Област Ямбол

 

Вижте таблицата, която показва кои населени места се обединяват в един регион за вашата област и начина на набиране на телефон за градски разговор:

 

Общ код

Населено място

Код

Как набираме телефон за градски разговор

в рамките на този регион може да говорите на цената на градски разговор

Ямбол

0 46

0 46 + номер

в рамките на този регион може да говорите на цената на градски разговор

Болярско

0 471

0 4710 + номер

Безмер

0 471

0 4711 + номер

Кабиле

0 471

0 4712 + номер

Стара река

0 471

0 4713 + номер

Дражево

0 471

0 4714 + номер

Калчево

0 471

0 4715 + номер

Веселиново

0 471

0 4716 + номер

Чарган

0 471

0 4717 + номер

Роза

0 471

0 4718 + номер

Завой

0 471

0 47192 + номер

Могила

0 471

0 47193 + номер

в рамките на този регион може да говорите на цената на градски разговор

Изгрев

0 472

0 47201 + номер

Жребино

0 472

0 47202 + номер

Трънково

0 472

0 47203 + номер

Пчела

0 472

0 47204 + номер

Гранитово

0 472

0 4722 + номер

Бояново

0 472

0 4723 + номер

Раздел

0 472

0 4724 + номер

Лесово

0 472

0 4725 + номер

Маломирово

0 472

0 4726 + номер

Малък манастир

0 472

0 4727 + номер

Мелница

0 472

0 4728 + номер

Кирилово

0 472

0 4729 + номер

в рамките на този регион може да говорите на цената на градски разговор

Болярово

0 474

0 4741 + номер

Стефан Караджово

0 474

0 4742 + номер

Мамарчево

0 474

0 4743 + номер

Голямо Крушево

0 474

0 4744 + номер

Голямо Шарково

0 474

0 4745 + номер

Попово

0 474

0 4746 + номер

Денница

0 474

0 4747 + номер

Воден

0 474

0 4748 + номер

Ружица

0 474

0 4749 + номер

в рамките на този регион може да говорите на цената на градски разговор

Войника

0 475

0 4751 + номер

Първенец

0 475

0 4752 + номер

Зорница

0 475

0 4753 + номер

Каменец

0 475

0 4754 + номер

Тамарино

0 475

0 4755 + номер

Поляна

0 475

0 4756 + номер

Недялско

0 475

0 4757 + номер

в рамките на този регион може да говорите на цената на градски разговор

Стралджа

0 476

0 4761 + номер

Воденичане

0 476

0 4762 + номер

Иречеково

0 476

0 4763 + номер

Маленово

0 476

0 4764 + номер

Зимница

0 476

0 4768 + номер

в рамките на този регион може да говорите на цената на градски разговор

Генерал Инзово

0 477

0 4770 + номер

Маломир

0 477

0 4771 + номер

Симеоново

0 477

0 4772 + номер

Окоп

0 477

0 4773 + номер

Крумово

0 477

0 4774 + номер

Каравелово

0 477

0 4775 + номер

Тенево

0 477

0 4777 + номер

Победа

0 477

0 4778 + номер

Ханово

0 477

0 4779 + номер

в рамките на този регион може да говорите на цената на градски разговор

Елхово

0 478

0 478 + номер

в рамките на този регион може да говорите на цената на градски разговор

Ботево

0 479

0 4792 + номер

Бояджик

0 479

0 4793 + номер

Овчи кладенец

0 479

0 4794 + номер

Скалица

0 479

0 4795 + номер

Генерал Тошево

0 479

0 4796 + номер

Гълъбинци

0 479

0 4797 + номер

Савино

0 479

0 4798 + номер

Голям Манастир

0 479

0 4799 + номер

 

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings
към контакти