Полезни съвети

Област Силистра

 

Вижте таблицата, която показва кои населени места се обединяват в един регион за вашата област и начина на набиране на телефон за градски разговор:

 

Общ код

Населено място

Код

Как набираме телефон за градски разговор

в рамките на този регион може да говорите на цената на градски разговор

Силистра

0 86

0 86 + номер

Алеково

0 86

0 8622 + номер

Голеш

0 86

0 8623 + номер

Калипетрово

0 86

0 8624 + номер

Овен

0 86

0 8625 + номер

Средище

0 86

0 8626 + номер

Бабук

0 86

0 8627 + номер

Цар Асен

0 86

0 8628 + номер

Смилец

0 86

0 8629 + номер

Зафирово

0 86

0 8632 + номер

Старо село

0 86

0 8633 + номер

Нова Черна

0 86

0 8634 + номер

Цар Самуил

0 86

0 8635 + номер

Главиница

0 86

0 8636 + номер

Малък Преславец

0 86

0 8637 + номер

Богданци

0 86

0 8638 + номер

Коларово

0 86

0 8639 + номер

Дулово

0 86

0 864 + номер

Правда

0 86

0 8640 + номер

Окорш

0 86

0 8641 + номер

Златоклас

0 86

0 8643 + номер

Чернолик

0 86

0 8644 + номер

Межден

0 86

0 8645 + номер

Вокил

0 86

0 8646 + номер

Паисиево

0 86

0 8647 + номер

Секулово

0 86

0 8648 + номер

Яребица

0 86

0 8649 + номер

Тутракан

0 86

0 866 + номер

Добротица

0 86

0 8662 + номер

Ситово

0 86

0 8663 + номер

Поляна

0 86

0 8664 + номер

Искра

0 86

0 8665 + номер

Белица

0 86

0 8667 + номер

Попина

0 86

0 8668 + номер

Гарван

0 86

0 8669 + номер

Брадвари

0 86

0 8672 + номер

Алфатар

0 86

0 8673 + номер

Професор Иширково

0 86

0 8674 + номер

Айдемир

0 86

0 8675 + номер

Ветрен

0 86

0 8676 + номер

Сребърна

0 86

0 8677 + номер

Срацимир

0 86

0 8678 + номер

Кайнарджа

0 86

0 8679 + номер

Стефан Караджа

0 86

0 8692 + номер

Звенимир

0 86

0 8693 + номер

Зебил

0 86

0 8694 + номер

Ножарево

0 86

0 8695 + номер

Суходол

0 86

0 8696 + номер

Сокол

0 86

0 8697 + номер

Шуменци

0 86

0 8698 + номер

Търновци

0 86

0 8699 + номер

 

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings
към контакти