Лятна стажантска програма 2014

стажантска програма 2014
Всяка година през месец март Vivacom разкрива над 110 нови стажантски позиции

 

Те са разпределени в различни дирекции и отговарящи на изискванията на студентите от различни специалности и университети. Младите хора могат да кандидатстват за стаж в различни направления:"Експлоатация на мрежата", „Продажби", „Маркетинг", „Информационни технологии", „Финанси", „Човешки ресурси", „Връзки с обществеността", „Право и регулация" и „Снабдяване". 

  
По време на стажа си, младите хора получават както практически знания от едни от най-добрите професионалисти в различни области, така и възнаграждение за положения труд в компанията. Част от програмата им е и преминаването през специално създадени за тях обучения по бизнес поведение и презентационни умения. Организирането на екипни презентации им позволява да практикуват наученото и да бъдат оценени от професионална публика. За тях по традиция всяка година се организира и тийм билдинг, на който стажантите могат да разкрият лидерските си качества, уменията и съзтезателния си дух.
   
Всяка година около 40% от стажантите остават на постоянна работа в компанията след приключване на стажа.

Open cookie bot settings