Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече инфо тук.
Кариери

Обяви за стаж

 1. Стажант ИТ Поддръжка /Service Desk/ – гр. София

  Информационни технологии

  • Се запознаваш с дейностите по поддръжка на софтуер и ИТ техниката /компютри и принтери/
  • Регистрираш, анализираш и обработваш заявки за възникнали инциденти и при необходимост ескалираш към следващо ниво на поддръжка
  • Осъществяваш контакт при телефонни обаждания и имейли от служители на компанията по отношение на ИТ въпроси и запитвания

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8636
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 2. Стажант, Телекомуникационни услуги – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район
  • Участва в дейностите на техническия екип по проучване, изграждане, измерване, качествено и ефективно поддържане на услугите и превантивни дейности

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8600
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 3. Стажант, Мрежи и сигнали за пренос на Аудио и Видео услуги – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Работиш с най-съвременно оборудване и технологии за пренос, енкодиране, мултиплексиране и криптиране на аудио и видео сигнали
  • Подпомагаш дейностите на екипа при поддръжка на работоспособността на мрежите и услугите и ежедневните дейности на дежурните инженери

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8599
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 4. Стажант, Поддръжка на мрежите на радио-телевизионни станции – гр. Смолян

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Отговаряш за правилното въвеждане на информацията в база данни за оборудването на колокираните клиенти
  • Участваш в процеса на проверка на инсталираното оборудване по обектите и мачтите

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8598
  Град: Смолян

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 5. Стажант, Поддръжка на оборудване – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Съдействаш при инсталиране, пускане в експлоатация и поддръжка на телекомуникационно оборудване от преносната среда и мобилната мрежа на телекомуникационния оператор
  • Участващ в тестове на инсталирани нови елементи от мрежата и оформяне на документи за тях

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8597
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 6. Стажант, Управление на паспортна информация – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Участваш в осигуряването на изходни данни за фазата на проектиране на проектите за развитие на телекомуникационните мрежи
  • Поддържаш актуална база данни в информационните системи за паспортизация

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8596
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 7. Стажант, Управление на паспортна информация – гр. Варна

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Участваш в осигуряването на изходни данни за фазата на проектиране на проектите за развитие на телекомуникационните мрежи
  • Поддържаш актуална база данни в информационните системи за паспортизация

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8595
  Град: Варна

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 8. Стажант, Сигурност – гр. София

  Сигурност

  • Регистрираш входящата и изходяща кореспонденция
  • Извършваш дейности, свързани с обработване и изготвяне на отговори  на постъпили запитвания от държавни структури

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8594
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 9. Стажант, Човешки ресурси – Администриране на персонала – гр. София

  Човешки ресурси

  • Се запознаваш с процесите и процедурите по администриране на персонала в компанията
  • Архивираш и подреждаш трудово-правни документи на служители
  • Подпомагаш екипа в процеса по администриране на персонала

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8627
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 10. Стажант, Човешки ресурси, Бизнес партньори – гр. София

  Човешки ресурси

  • Участваш в процеса по подбор на кандидати за работа във VIVACOM
  • Изготвяш обяви за работа по утвърдени стандарти на компанията
  • Взимаш участие в организирането и провеждането на интервюта, тестове и даване на обратна връзка на кандидатите

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 13.04.2020 г.
  Референтен номер: 8626
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 11. Стажант, Вътрешен одитор – гр. София

  Вътрешен одит

  • Подпомагаш процеса по извършване на вътрешен одит в компанията
  • Съдействаш за изготвяне на доклади/презентации от направените проверки на процеси/системи
  • Подпомагаш изготвянето на финансови анализи и оценка на ефективността и рентабилността на компанията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8625
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 12. Стажант, Корпоративни процеси – гр. София

  Клиентско изживяване

  • Участва в дейностите по изготвянето на нови корпоративни процеси, както и усъвършенстването на съществуващите, заедно със Старши ръководител процеси и мениджър на Корпоративни процеси
  • Развива и поддържа библиотека на всички корпоративни процеси

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8621
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 13. Стажант, Планиране на Фиксирана мрежа за достъп, Широколентови услуги – гр. София

  Архитектура и планиране на мрежата

  • Съдействаш за планиране капацитета на точки за предоставяне на широколентови услуги – FTTx/GPON, xDSL, NGN, L2 Switches
  • Изготвяш Network Topology за интеграция на нови елементи в мрежата
  • Участваш в процеса по  планиране оптимизацията на оборудването в мрежата за достъп – L2 Switches, MSAN, ISAM, DSLAM, Voice/xDSL

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8604
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 14. Стажант, Наблюдение и Конфигуриране на мрежата и услугите, NOC - София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Работи със специализираните системи за наблюдение на мрежата на VIVACOM
  • Идентифицира и обработва събития, регистрира заявки в системите за повреди и следи процеса до окончателното решение на проблема

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8608
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 15. Стажант, Планиране на MAN – гр. София

  Архитектура и планиране на мрежата

  • Изготвяш предложения за разширение и оптимизиране на мрежата
  • Изготвяш мрежови топологии
  • Извършваш контрол върху процеси и процедури свързани с развитието на мрежата

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8607
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 16. Стажант, Планиране на мобилната мрежа – гр. София

  Архитектура и планиране на мрежата

  • Се запознаваш с архитектурата на мобилната мрежа на VIVACOM
  • Се запознаваш с основните индикатори, параметри и инструментите за планиране и оптимизация на мобилната мрежа
  • Участваш в процеса по планиране и оптимизация на мобилната мрежа

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8605
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 17. Стажант, Стратегическо планиране и дизайн на мобилната мрежа - гр. София

  Архитектура и планиране на мрежата

  • Се запознаваш с основните функции и възможности на мобилните мрежи
  • Оразмеряваш и планираш капацитета на мрежовите елементи
  • Участваш в тестове и внедряване на нови функционалности в мобилната мрежа

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8606
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 18. Стажант, Планиране и изграждане на Оптични мрежи – гр. София

  Архитектура и планиране на мрежата

  • Съдействаш за планирането на оптичната кабелна инфраструктура
  • Проучваш, посещаваш на място и изготвяш Site Survey Report в процеса на планиране
  • Участваш по време на визуални огледи на кабелната инфраструктура

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8603
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 19. Стажант, Управление на ИТ проекти – гр. София

  Управление на проекти

  • Се запознаваш с процесите по управление на проекти в компанията
  • Участваш в администрирането и координацията на ИТ проекти
  • Участваш в срещи заедно с проектните ръководители и спомага воденето на протоколи

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8576
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 20. Стажант, Реализация на проекти – гр. София

  Архитектура и планиране на мрежата

  • Участваш в проверка на документация по проекти, изготвени от външни подизпълнители
  • Участваш в проучвания за нови обекти
  • Участваш в дейности, отнасящи се до изпълнението и одобрението с цел приемане на изградени обекти

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8602
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 21. Стажант, Архитектура и дизайн на ИТ решения – гр. София

  Информационни технологии

  • Се запознаваш с бизнес процесите в ИТ Дирекция
  • Изготвяш дизайн на системите на компанията
  • Разработваш нови системи за нуждите на бизнеса
  • Тестваш създадените системи

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8637
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 22. Стажант, Експлоатация на приложения – гр. София

  Информационни технологии

  • Се запознаваш с функционалните на бизнес процеси и реализацията им в дирекция Информационни технологии на VIVACOM
  • Поддържаш и администрираш част от приложенията, включени в CC&B решението на компанията
  • Анализираш и отстраняваш проблеми

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8640
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 23. Стажант, Програмиране – гр. София

  Информационни технологии

  • Се запознаваш с бизнес процесите във VIVACOM и в дирекция Информационни Технологии
  • Участваш в дизайна, разработката и тестовете на нови приложения за нуждите на компанията
  • Създаваш техническа документация

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8638
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 24. Стажант, ИТ услуги, управление и иновации - гр. София

  Информационни технологии

  • Участваш в разработването и внедряването на автоматизации на IT услуги
  • Участваш в разработването и внедряването на модели на IT услуги
  • Участваш в изготвянето на анализи, справки и документация за процесите в отдела

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8635
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 25. Стажант, Бази данни – гр. София

  Информационни технологии

  • Работиш с Oracle база данни и Informatica Power Center, които предлагат комплектен набор от технологии за извличане, обработване и агрегиране на данни
  • Моделираш на Data Marts в DWH на VIVACOM
  • Участваш в проект за създаване на различни KPI показатели за компанията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8641
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 26. Стажант, SAP Програмист & Консултант – гр. София

  Информационни технологии

  • Изучаваш и се запознаваш с бизнес процесите в отдел ERP развитие в дирекция Информационни технологии на VIVACOM
  • Съдействаш за разработването на специфични за бизнеса промени и подобрения в SAP модулите
  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8639
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 27. Стажант, Бизнес анализ – гр. София

  Информационни технологии

  • Се запознаваш с процесите по бизнес анализ и управление на проекти в компанията
  • Участваш в анализа, описанието и координирането на бизнес изискванията и на бизнес процесите на компанията в рамките на доставката на ИТ решения
  • Даваш предложения за въвеждане на нови или промяна на съществуващи практики

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8634
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 28. Стажант, Събираемост – гр. София

  Финанси

  • Запознава се с процесите и процедурите по събиране на просрочени вземания на компанията
  • В телефонен разговор напомня на клиентите сроковете за заплащане на фактурите им

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8575
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 29. Стажант, Счетоводство – гр. София

  Финанси

  • Обработваш счетоводни документи
  • Периодично анализираш вземанията и задълженията
  • Обработваш банкови и касови документи.
  • Следиш плащанията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8572
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 30. Стажант, Снабдяване – гр. София

  Снабдяване и Логистика

  • Участваш в процеса по управление на избора на доставчици (интересни тръжни процедури и конкурси), комплексни търговски преговори, съставяне на поръчки и сключване на договори за доставка на стоки и услуги в сферата на IT (Machine Learning, Artificial Intelligence, др.), Operations (мрежи, 5G, др.), Civil Works, Facilities, Fleet, Infrastructure
  • Събираш, анализираш и обобщаваш данни и регулярни отчети по разнообразни проекти

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8619
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 31. Стажант, Логистика - гр. София

  Снабдяване и Логистика

  • Подпомагаш процеса по предоставяне на логистични услуги на клиенти на VIVACOM
  • Съдействаш на служителите за изпълнение на създадените в ERP системата поръчки
  • Работиш с IMEI, ICC, MSISDN, EAN и Item номера

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8620
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 32. Стажант, Финтех и дигитални услуги - гр. София

  Продукти и услуги

  • Опознаваш дигиталните услуги на VIVACOM
  • Подпомагаш растежа им, като определяш области с подобрения и нови функции
  • Анализираш пазарните условия и ситуацията на конкурентите и регулаторните режими

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8617
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 33. Стажант, Продуктово развитие – гр. София

  Продукти и услуги

  • Участваш в разработването на нови продукти и услуги
  • Проследяваш жизнения цикъл на предлаганите услуги
  • Подпомагаш екипа при създаване на анализи, тестване и представяне на услугите

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8618
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 34. Стажант, Външни партньори – гр. София

  Дилъри

  • Опознаеш партньорската мрежа на VIVACOM
  • Работиш с високотехнологични системи и специализирани програми
  • Усвоиш успешни мотивационни програми
  • Включиш се активно в подготовката на нови търговски кампании

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8623
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 35. Стажант, Планиране, отчитане и анализи – гр. София

  Планиране, отчитане и анализи

  За дирекция Планиране, отчитане и анализи ние търсим мотивиран и креативен кандидат, който да заеме позиция Стажант Планиране, отчитане и анализи.

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8610
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 36. Стажант, Обслужване на продажби и Жалби – гр. София

  Обслужване на клиенти

  • Опознаеш цялостната дейност на една от най-големите дирекции в компанията „Обслужване на клиенти“
  • Вземеш участие в проекти, свързани с обработката на договори за фиксирани и мобилни услуги
  • Работиш с високотехнологични системи и специализирани програми

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8624
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 37. Стажант, Управление на канална мрежа – гр. София

  Продажби на едро

  • Участва в процесите, свързани с предоставяне и продажба на услугата Канална мрежа
  • Анализира и актуализира приложения към договори за канална мрежа
  • Участва в дейности по въвеждане и обработка на данни за клиенти на VIVACOM

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8589
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 38. Стажант, Маркетингови кампании – гр. София

  Маркетинг

  • Участва в разработването на маркетингови кампании
  • Участва в организирането на продукцията на комуникационни материали – аудио, видео и печатна продукция

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8588
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 39. Стажант, Дигитални продажби и търговски маркетинг - гр. София

  Маркетинг

  • Подпомагаш актуализацията на информацията, съдържанието и функционалностите на уебсайтовете на компанията
  • Участваш в подготовката на заданията за изпълнение от Web и Дигиталната агенции на компанията
  • Участваш в разработването на дигитални кампании

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8586
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 40. Стажант, Администриране на продажбите – гр. София

  Продажби магазинна мрежа

  • Запознава се с процесите, свързани с обслужване на клиенти, директни продажби и след продажбено обслужване
  • Изучава специфични системи за работа в магазинната мрежа на VIVACOM
  • Подпомага дейността на отдела чрез обработване на запитвания от магазинна мрежа и изготвяне на отчети

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8587
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 41. Стажант, Продукти и услуги за бизнес/ крайни клиенти - гр. София

  Продукти и услуги

  • Участваш в управлението на продуктите и услугите на VIVACOM за крайни и бизнес клиенти
  • Подпомагаш екипа при създаване на продуктови презентации и участваш в представянето им
  • Правиш сравнения с конкуренцията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8616
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 42. Стажант, Мултимедия и услуги с добавена стойност - София

  Продукти и услуги

  • Поддържаш портфолио от услуги с добавена стойност и мултимедия услуги
  • Участваш в процеса на създаване на нови продукти и услуги
  • Прогнозираш финансовите ефекти от промяна на цените и условията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 12.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8601
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 43. Стажант, Контролинг – гр. София

  Финанси

  • Анализираш данни за оперативни и капиталови разходи
  • Подпомагаш екипите в изготвяне оценки на проекти в съгласие с одобрените методи и форми
  • Изготвяш препоръки за оптимизиране на разходите и съдействаш при реализирането им

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8574
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 44. Стажант, Корпоративни продажби – гр. София

  Корпоративни продажби

  • Участваш в търговски преговори и финализиране на продажби на бизнес клиенти
  • Подпомагаш търговските екипи на VIVACOM относно продажбения процес
  • Подготвяш оферти и презентации за клиенти
  • Подготвяш презентации за отворени проекти и анализи на клиенти

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8571
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 45. Стажант, Управление на паспортна информация – гр.Варна

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Участваш в осигуряването на изходни данни за фазата на проектиране на проектите за развитие на телекомуникационните мрежи
  • Поддържаш актуална база данни в информационните системи за паспортизация

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
  Краен срок: 30.04.2020 г.
  Референтен номер: 8595
  Град: Варна

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

Каталог
към контакти