Техник Кабелна мрежа – гр. София

Поддръжка и изграждане на мрежата

Задължения


VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.


ОТГОВОРНОСТИ
   

 • Контролира състоянието, поддръжката и ремонта на елементите от медната кабелна мрежа на компанията
 • Локализира и отстранява повреди по медните кабелни линии и възстановява  повредените съоръжения в рамките на контролните срокове
 • Изготвя технически решения за разширение, реконструкция и ремонт на елементи от кабелната мрежата на компанията
 • Извършва рехабилитация и ремонт на подземни и надземни кабелни линии, разпределителни шкафове, крайни разпределителни устройства, кабелни помещения

Умения и квалификации


 • Средно, техническо/електротехническо образоване
 • Минимум 1 година професионален опит
 • Умения за работа с измервателна апаратура за измерване на електрическо напрежение и изолационно съпротивление
 • Опит в обслужването на медни мрежи и кабели ще се счита за сериозно предимство
 • Познания за типовете мрежи и елементите на мрежата на кабелните оператори и Интернет доставчици
 • Валидна шофьорска книжка – категория Б
 • Отговорност и организираност

Допълнителна информация


Ние Ви предлагаме

  

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване


Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 28 август 2019 г.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  


БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас  лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.


Каталог
към контакти