Инженер Телекомуникационни услуги – гр. Сливница

Поддръжка и изграждане на мрежата


Vivacom е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

 

ОТГОВОРНОСТИ

 • Извършва дейности по предоставяне и поддръжка на всички видове услуги на клиентите /PSTN, ISDN BRA, ISDN PRA, ADSL, SDSL, MAN, LL, DTH TV, FTTB, IPTV, GPON/; навременно отстранява възникнали технически повреди
 • Координира и участва в дейностите за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район
 • Координира и участва в дейностите на техническия екип по проучване, изграждане, измерване, качествено и ефективно поддържане на услугите и превантивни дейности
 • Следи състоянието на мрежите за абонатен достъп, локализира повредите и взема мерки за отстраняването им
 • Провежда специализирани измервания на мрежовите елементи, изготвя измерителни и констативни протоколи
 • Изготвя отчети за дейността, състоянието на мрежата и възникнали технически проблеми

ИЗИСКВАНИЯ


 • Висше техническо образование ще се счита за предимство
 • Активен шофьор, категория B с чисто досие
 • Минимум 2 години професионален опит в поне една от изброените области:
  • Познания в работата с LAN мрежи
  • Познания в работата с Интернет
  • Познания в областта на националната далекосъобщителна система
 • Добри компютърни умения - работа с различни операционни системи
 • Работно ниво на ползване на английски език
 • Работа под напрежение
 • Клиентоориентираност

Ние Ви предлагаме


 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване


Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 5 юли 2021г. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Каталог
към контакти