Старши специалист Интелигентна мрежа и платформи за плащане - гр. София

Архитектура и планиране на мрежата


VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

 

ОТГОВОРНОСТИ

 • Администрира, конфигурира и управлява платформа за разплащане и управление в реално време, както и системите за електронно разплащане
 • Разработва, внедрява и поддържа нови софтуерниуслуги и приложения за платформа за разплащане и управление в реално време
 • Участва в планирането на увеличения на капацитета, като отчита изискванията на съществуващите и планираните нови услуги
 • Анализира предложения и проучва възможности за внедряване, развива и внедрява нови услуги, базирани на платформите за интелигентна мрежа и електронни разплащания
 • Локализира и решава проблеми, възникнали при експлоатацията на системите
 • Осъществява обновяване на софтуера и хардуера

ИЗИСКВАНИЯ


 • Висше образование в областта на информационните технологии
 • Опит в администрацията на Unix/Linux, shell script.
 • Владеене на език за програмиране от високо е предимство
 • Познания на протоколите и технологии в компютърните мрежи, IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, WS(XML, SOAP)
 • Познания в областта на мобилните мрежи – структура и протоколи за комуникация (SIP, Diameter, Camel и др.)
 • Познания набази данни - Oracle, MySQL
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Добри комуникативни умения, инициативност, ефективна работа в екип

Ние Ви предлагаме


 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване


Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 3 декември 2020 г. 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Каталог
към контакти