Застраховка
  • Застраховки

Застраховка

Осигурете си спокойствие и сигурност в трудни моменти! 

Защитете своята сметка с VIVACare, своето ново мобилно устройство с VIVACare Phone или дома си с VIVACare Home.

Вашият дом е Вашата крепост!

С VIVACare Home получавате защита на Вашето жилище и/или имущество от пожар, природни бедствия, токов удар, кражба и други неприятни инциденти.

Застраховката може да бъде сключена без предварителен оглед на имота.

 

Клиенти с фиксирана гласова, интернет или телевизионна услуга от Vivacom получават услугата с преференциална месечна премийна вноска.

 

Пакет Лимити Стандартна месечна
премийна вноска
Преференциална
месечна премийна вноска
Basic Недвижимо имущество: 10 000 лв
Движимо имущество: 2 000 лв
Кражба: 1 000 лв
Трети страни: 500 лв
3.80 лв 1.90 лв
Standart Недвижимо имущество: 20 000 лв
Движимо имущество: 5 000 лв
Кражба: 2 000 лв
Трети страни: 1 000 лв
5.80 лв 2.90 лв

 

VIVACare Home е застрахователен продукт на ДЗИ-Общо застраховане ЕАД, който може да закупите със съдействието на Vivacom в качеството му на застрахователен брокер с удостоверение за регистрация № 1167-ЗБ от 25.08.2017г на КФН, който се предлага на всички нови и настоящи клиенти на Vivacom, които са абонати на фиксирана гласова, интернет, мобилна или телевизионна услуга. Специалният размер на месечната премийна вноска за VIVACare Home е приложима за абонати на фиксираната гласова, интернет или телевизионна услуга, съответно 1.90 лв. на месец за пакет Basic и 2.90 лв. за пакет Standard. Всички останали абонати на Vivacom, могат да се възползват от стандартната месечна премийна вноска на пакетите – 3.80 лв. за пакет Basic и 5.80 за пакет Standard. Размерът на премията е с включен данък върху застрахователната премия 2%. Обект на застраховката е недвижимо имущество: масивни или полумасивни сгради – апартамент/къща/вила (без допълнителни пристройки, селскостопански постройки собствено, постоянно обитавано, както и движимо имущество: домашно имущество за обичайна и ежедневна употреба обзавеждане, дом. електроуреди, климатици и малогабаритни инструменти за лично ползване. Покрити рискове: пожар, мълния, експлозия, имплозия, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар; злоумишлени действия на трети лица, вандализъм; буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед, измръзване/замръзване; земетресение; изтичане на вода и пара; свличане или срутване на земни пластове и/или действие на подпочвени води; удар от превозно средство, и/или животно, авария с товарни и разтоварни машини; късо съединение и/или токов удар; гражданска отговорност на застрахования за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица в резултат на покрито по полицата застрахователно събитие от пожар и изтичане на вода; други разходи изрично изброени и с посочен лимит в застрахователния сертификат други разходи изрично изброени и с посочен лимит в застрахователния сертификат, кражба чрез взлом за домашно имущество, при условие че се намира на закрито в застрахованото недвижимо имущество, което е осигурено минимум с метални и/или усилени врати и/или решетки и/или заключващи устройства. Повече информация може да получите в магазинната мрежа на Vivacom, както и на страницата на застрахователя – www.dzi.bg

 

Общи условия за предоставяне на услугата VIVACare Home

  

Групов застрахователен договор VIVACare Home

 

Анекс към Групов застрахователен договор VIVACare Home

  

Информационен документ за застрахователния продукт

Считано от 01.01.2022 г. се преустановява предлагането на застраховка VIVACare – защита на сметка за нови активации.

 

В случай, че изпаднете в непредвидена ситуация, с VIVACare Вашите текущи месечни задължения ще бъдат покрити, за да можете да се съсредоточите върху истински важните неща.

VIVACare Ви осигурява защита от прекомерни разходи при следните обстоятелства: 

 

  • Безработица
  • Злоупотреба със SIM карта
  • Временна неработоспособност (злополука) за която ползвате отпуск по болест
  • Пълна трайна неработоспособност (злополука), довела до невъзможност за осъществяване на трудова дейност
  • Смърт, вследствие на злополука

 


VIVACare е застрахователен продукт на ДЗИ-Общо застраховане ЕАД, който може да закупите със съдействието на Vivacom в качеството му на застрахователен брокер с удостоверение за регистрация № 1167-ЗБ от 25.08.2017г на КФН, който се предлага за нови и съществуващи частни клиенти на абонаментна услуга на Vivacom. В случай на настъпило застрахователно събитие се изплаща обезщетение във вид на покритие на месечните задължения по застрахованата клиентска сметка в размер на средната сума от предходните три месечни сметки, но не повече от 100 лв./месец. Всички месечни премии са посочени в лв. с включен данък върху ЗП 2%. 

  

Общи условия за предоставяне на услугата VIVACare (до 24.08.2020г.)

  

Общи условия за предоставяне на услугата VIVACare (в сила от 25.08.2020г.)

 

Групов застрахователен договор VIVACare Злополука

 

Групов застрахователен договор VIVACare Финансови загуби

 

Анекс към групов застрахователен договор VIVACare Финансови загуби

  

Информационен документ за застрахователния продукт – „Разни финансови загуби“

 

Информационен документ за застрахователния продукт – „Злополука“

 

 

Защитете Вашето ново мобилно устройство срещу непредвидени щети.

VIVACare Phone Ви осигурява ремонт или замяна при: 

 

  • Случайно счупване
  • Измокряне
  • Пожар, експлозия, мълния
  • Природни бедствия - буря, градушка, пороен дъжд и наводнение, земетресение

 

Заяви тукИзберете своя нов мобилен телефон и го използвайте спокойно с VIVACare Phone.

Активирайтe на цени от 1.99 лв. на месец 

 

 

 


VIVACare Phone е застрахователен продукт на ДЗИ-Общо застраховане ЕАД, който може да закупите със съдействието на Vivacom в качеството му на застрахователен брокер с удостоверение за регистрация № 1167-ЗБ от 25.08.2017г на КФН, който се предлага за съществуващи и нови частни клиенти на мобилна абонаментна услуга на Vivacom при закупуване на мобилно устройство с нова мобилна абонаментна услуга. Месечните премийни вноски на VIVACare Phone се получават като се умножи месечното тарифно число в размер на 1.55% по цената в брой на крайното мобилно устройство при свободна продажба. Върху месечни премийни вноски на застрахователната премия се начислява данък ЗП в размер на 2%. Размерът на месечната вноска с включен данък ЗП не може да бъде по-нисък от 1.99лв. 

  

Специални условия за застраховане на мобилни устройства (по застрахователна програма VIVACare Phone)

 

Групов застрахователен договор VIVACare Phone

 

Общи условия по застраховка "Комфорт за дома"

  

Информационен документ за застрахователния продукт

 

 

Open cookie bot settings
към контакти