Тествайте безплатно

 

Даваме ви възможност да направите своя информиран избор.
Изберете желан от вас оптичен интернет пакет и го тествайте напълно безплатно у дома. Така сами ще се уверите във високоскоростната, сигурна и надеждна интернет връзка, която предлага оптичната ни мрежа. Получавате безплатен Wi-Fi модем, благодарение на който ще осигурите интернет на всяко устройство във вашия дом.

Изберете VIVACOM Net интернет пакет

 

Във всеки един VIVACOM магазин можете да заявите желания от вас VIVACOM Net интернет пакет и да попълните заявка за безплатен 14/30-дневен тестов период. Този перод започва да тече след активиране на услугата. Ако  искате да откажете услугата, е необходимо в рамките на 14/30-дневния тестови период да заявите желанието си в във VIVACOM магазин и да върнете безплатното оборудване.


Услугите се предоставят само при наличие на техническа възможност за избраната интернет услуга. Специалните условия за безплатен тестови пероид за VIVACOM Net интернет услуги  са приложими при подписване на срочен договор за 12 или 24 месеца, които текат след изтичане на промоционалния 14/30-дневен период на безплатно ползване на услугата. В случай, че клиентът не заяви до изтичането на 14/30-дневния безплатен тестов период, в център на VIVACOM, че се отказва от VIVACOM Net услугата, се счита, че след изтичането на 14/30-дневния тестов период услугата е одобрена и започва да тече 12, съотв. 24-месечният срок на договора за предоставяне VIVACOM Net услугата.

Специални условия за VIVACOM Net услуги с възможност за тестов период


Open cookie bot settings
към контакти