Интернет по медна свързаност

 

 

Избери своя VIVACOM Net пакет

Цена на месец в комбинация с 24-месечен договор
Цена на месецМаксимална скорост на DownloadМаксимална скорост на UploadДопълнителни включени екстри
20
8.80

15.80 лв.

20 Mbps

2 Mbps

eset wi-fi


IPmail box

30
10.80

17.80 лв.

30 Mbps

6 Mbps

eset wi-fi


IPmail box

50
11.80

21.80 лв.

50 Mbps

10 Mbps

eset wi-fi


IPmail box

 

Проверете наличието на интернет за Вашия район

Информация за адрес
Принтирай
Ако не откривате адреса си, вижте други предложения за високоскоростен домашен интернет тук
Легенда: AON – оптична свързаност до сградата; GPON - оптична свързаност до апартамента; 3PRTY - допълнително изградена третична мрежа

Проверете наличието на интернет VIVACOM Net по номер на домашен телефон:


Пример: 032ХХХХХХ или номер на ползваната от Вас услуга (наличен във Вашата фактура)

Предлагани пакети
  • VIVACOM Net 20 20 Mbps от 880 лв/мес. цена в комбинация Виж повече
  • VIVACOM Net 30 30 Mbps от 1080 лв/мес. цена в комбинация Виж повече
  • VIVACOM Net 50 50 Mbps от 1180 лв/мес. цена в комбинация Виж повече

Mobix покритие в България

Услугата Mobix осигурява домашен интернет до дома, офиса и вилата посредством мобилната 4G мрежа.

 

 

Последната актуализация на интерактивната карта на покритието на мрежите е към дата 01.05.2021 г.
Цветовата легенда се прилага при избран бутон за 4G, 3G или 2G покритие на картата:

 Много добро покритие    Добро покритие    Задоволително покритие   Липса на покритиеСтепени на покритие ниво на сигнала на 2G мрежа ниво на сигнала на 3G мрежаL ниво на сигнала на 4G мрежа цветови код
1
Липса на покритие X ≤- 100 dBm X ≤ - 105 dBm X ≤ - 110 dBm
бял
2
Задоволително - 100 dBm < X < - 85 dBm - 105 dBm < X < - 85dBm - 110 dBm < X < - 100 dBm
зелен
3
Добро - 85 dBm ≤ X < - 65 dBm - 85 dBm ≤ X < - 65 dBm - 100 dBm < X < - 80 dBm
жълт
4
Много добро X ≥- 65 dBm X ≥- 65 dBm X ≥- 80 dBm червен

 

 

Предоставяни услуги чрез 4G (LTE) мрежата на VIVACOM: гласова услуга с технология CSFB (автоматично прехвърляне към 3G или 2G за провеждане на разговор), кратки текстови съобщения и достъп до интернет;

Предоставяни услуги чрез 3G (UMTS) мрежата на VIVACOM: гласова услуга, кратки текстови съобщения и достъп до интернет;

Предоставяни услуги чрез 2G (GSM) мрежата на VIVACOM: гласова услуга, кратки текстови съобщения и достъп до интернет;

**Картата предоставя информация за покритието на 4G, 3G и 2G мрежата на VIVACOM. Различни фактори като релефа на местността, типа, разположението и гъстотата на сградите, местоположението в самите сгради (например дали услугата се използва на покрива или в подземно помещение на дадена сграда), както и модела и техническото състояние на използваното крайно устройство (телефон, таблет или друго) могат да окажат сериозно влияние върху качеството на мобилната връзка. Качеството на достъпа до интернет зависи и от броя на едновременните потребители, обслужвани от една и съща базова станция. Картата е създадена на база на математически модели и софтуерна симулация за покритие на открито за всяка една от съответните мрежи и не предоставя информация за покритието с абсолютна точност.

към контакти