• Пренос на данни

Професионални Интернет услуги

Интернет свързаността е важна за развитието на вашия бизнес. Професионалните интернет услуги на VIVACOM ще отговорят на вашите непрекъснато растящи изисквания. Нашите Интернет услуги са базирани на IP/MPLS мрежата на VIVACOM, която е с национално покритие в над 140 града в цялата страна. 

 

 

Свържете се с вашия
Акаунт мениджър 

 

 

 

Предлагат се три различни типа услуги:

 • Бизнес Интернет;
 • Стандартен Интернет;

 

Услугата се предоставя чрез: 
 • Оптичен достъп;
 • Наети линии;
 • Безжичен достъп.
 
VIVACOM осигурява: 
 • Техническа поддръжка 24x7x365;
 • Възможност за предоставяне на споразумение за ниво на техническо обслужване (SLA - Service Level Agreement);
 • Минимално закъснение на връзката и загуба на пакети;
 • Покритие в цялата страна. 

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123/121. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 121, 123, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

 • Симетричен канал за достъп до глобалната мрежа - отношение download/upload - 1:1;
 • Гарантирана скорост и в двете посоки - download и upload;
 • Предоставяне на статични реални IP адреси;
 • Обратен резолвинг за регистрираните IP адреси;
 • Два възможни типа маршрутизация - статична или динамична (по BGP4), пълни или частични BGP сесии;
 • Пълна резервираност на свързаността.  

 

 Скорости и стандартни цени

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123/121. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 121, 123, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

 • Услугите са базирани на IP/MPLS мрежата на VIVACOM, която осигурява надеждна свързаност и пълно покритие в страната (повече от 140 града в цялата страна);
 • VIVACOM разполага с международна Интернет свързаност с капацитет над 20 Gbps, доставена чрез 3 независими защитени оптични трасета до международни (Tier 1) доставчици;
 • Локалният (BG Peering) капацитет е над 90 Gbps с останалите Интернет доставчици в страната. 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123/121. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 121, 123, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

Каталог
към контакти