SLA (Service Level Agreement)
  • Интернет

SLA (Service Level Agreement)

Услугата "Ниво на техническо обслужване" ви гарантира по-високо ниво на сигурност и надеждност на предоставяните от компанията услуги.

 

 

Свържете се с вашия
Акаунт мениджър 

С предоставянето на SLA, VIVACOM се ангажира да наблюдава, следи и поддържа дефинираните в споразумението параметри (договорени граници за: Достъпност, Загуба на пакети, Закъснение, Джитер, Време за отстраняване на повреди). В случай, че VIVACOM наруши качеството на един или няколко параметри, клиентът има право да получи обезщетение, изразяващо се в намаляване на дължимата месечна такса. 
 

Гарантира минимални стойности за избрана услуга на следните параметри: 

 

  • Време за отстраняване на повреда - Специфицира максималното време, за което VIVACOM трябва да отстрани настъпила повреда в мрежата; 
  • Достъпност - Наблюдава се процентно отношение на времето, през което е била достъпна услугата към общото време;
  • Загуба на пакети - Наблюдава се процентното отношение на броя загубени към общия брой изпратени пакети;
  • Закъснение - Наблюдават се транзитните закъснения между крайните точки от мрежата, към които са свързани клиентските портове;
  • Джитер. Вариация в закъснението - Наблюдава се вариацията на транзитните закъснения в мрежата.

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 123, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

  • Гарантира минимално време за отстраняване на повреди;
  • Гарантирано качество на избраната услуга;
  • Техническа поддръжка 24x7x365;
  • Компенсации при неизпълнение на гарантираните параматри.

  

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 123, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

Open cookie bot settings
към контакти