Мобилен VPN
 • Интернет

Мобилен VPN

VIVACOM IP-VPN (Виртуална частна мрежа) е услуга, чрез която можете да свържете в една мрежа отдалечените офиси на вашата компания. Изграждането на IP-виртуална мрежа ви дава възможност да ползвате директно софтуерни приложения и информация, съхранявани на отдалечени сървъри, както и да се свързвате с отдалечени точки.

 

 

Свържете се с вашия
Акаунт мениджър 

Услугата Mобилен VPN, която е допълнение към услугата IP VPN, ви дава възможност да се свързвате към вашата корпоративна мрежа от всяка точка от покритието на мобилната мрежа на VIVACOM. 
 
 • Клиентът получава SIM карта, която позволява на крайното потребителско устройство достъп до корпоративната мрежа, без да е нужно инсталиране на допълнителен софтуер;
 • Използваната технология гарантира сигурността на връзката и защитата на комуникацията;
 • Услугата може да бъде ползвана независимо от ползваната безжична технология - GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA;
 • Възможност за следене на трафик потреблението;
 • SIM картата може да се ползва на различни крайни устройства - настолен компютър, лаптоп, PDA - директно или чрез допълнителни устройства - 3G модеми, PC карти и др. 
 
Предимства:  
 • Висока степен на достъпност до услугата - мобилната мрежа на VIVACOM покрива 99% от населението на страната и 89% от територията; 
 • Лесна за използване. Услугата не изисква специални технически познания; 
 • Може да се използва за основна свързаност на труднo достъпни места; 
 • Удобно средство за резервиране на основна свързаност; 
 • Подходяща услуга за дистрибуторски, финансови, комунални и др. фирми с мобилни служители и отчитащи устройства; 
 • Интернет базирани средства за мониторинг; 
 • Техническа поддръжка 24 x 7 x 365, осигурявана от сертифицирани инженери.   

 

Допълнителни възможности:  
 • Продажба или предоставяне под наем на широка гама крайно клиентско оборудване;
 • Минимален срок на Договора за услугата - 1 годинa. 

 

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 123, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

Отдалечен достъп до IP-VPN е услуга, чрез която можете да свържете в мрежа отдалечените офиси на вашата компания. Услугата се предоставя посредством IP/MPLS мрежата на VIVACOM на територията на България, както  и извън страната посредством международни партньори.  
 
Услугата „Отдалечен/мобилен достъп до IP-VPN", която е допълнение към услугата IP-VPN, ви дава възможност да се свързвате през интернет към вашата корпоративна мрежа от всяка точка по света. 
 
 
Характеристики:
 • Национален и глобален сигурен достъп до корпоративната виртуална частна мрежа благодарение на софтуерен клиент, за крайното потребителско устройство;
 • На клиента се предоставят уникално потребителско име и парола, с които той се свързва отдалечено с виртуалната частна мрежа на компанията;
 • Използването на IPSec технология гарантира сигурността на връзката;
 • Услугата може да бъде ползвана независимо от технологията на достъп до Интернет - dial-up, DSL, кабелна, безжична или мобилна връзка;
 • Клиентският софтуер може да се инсталира на различни крайни устройства, като: настолен компютър; лаптоп; PDA; други, които могат да поддържат софтуера.   

 

 

 

Предимства: 
 • С услугата „Отдалечен достъп до IP-VPN" корпоративните ресурси са достъпни на практика от всяка точка по света с връзка към Интернет;
 • Потребителите имат отдалечен достъп до всички служебни софтуерни приложения като: финансови системи; електронна поща; текстови съобщения; системи за управление на ресурси (ERP); системи за управление на взаимоотношения с клиенти (CRM); други. 
 • Лесна за използване - услугата не изисква специални технически познания;
 • Сигурен и надежден отдалечен достъп; 
 • Техническа поддръжка 24x7x365;
 • Споразумение за ниво на техническо обслужване (SLA - Service Level Agreement);
 • Услугите са базирани на IP/MPLS мрежата на VIVACOM, която осигурява надеждна свързаност между офисите на клиента, на територията на страната и в чужбина. 

 

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 123, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

VPN (Виртуална частна мрежа) е услуга, чрез която можете да свържете в една мрежа отдалечените офиси на вашата компания. Можете да ползвате директно софтуерни приложения и информация, съхранявани на отдалечени сървъри. Услугата се предоставя посредством нашата IP/MPLS мрежа на територията на цяла България, а посредством международните ни партньори и извън страната. 

 
Услугата се предлага в два варианта: 
 • L2 VPN, която осигурява layer 2 свързаност с гарантиран 100% капацитет, минимални времезакъснения и загуба на пакети. При тази услуга клиентът получава възможност сам да организира IP маршрутизацията в своята мрежа;
 • IP VPN, която осигурява изграждането на корпоративни мрежи, съобразени с комуникационните изисквания на клиента. Услугaта е предназначена за бизнес потребители с потребност от пълен или частичен outsourcing на комуникационната инфраструктура на територията на страната. Услугата дава възможност на потребителя да получи цялостно решение "под ключ" и осигурява директна LAN-to-LAN свързаност. Чрез приоритизиране на различните видове клиентски трафик се постига надеждност за критичните бизнес приложения, както и ценова ефективност.  

 

 Предлагат се следните категории трафик: 

 1. две за трафик в реално време (типове: Voice и Video);
 2. три за данни (типове: Interactive data, Business data, Standard data). 


Характеристики на IP VPN: 
 • Поддръжка и про-актив наблюдение на клиентско мрежово оборудване;
 • Адресация с частни ІР адреси (RFC 1918) или публични (реални) IP адреси;
 • Статична и динамична маршрутизация (BGP4, OSPF) между РОР на VIVACOM и клиента;
 • Интернет gateway за VPN на клиента;
 • IPSec тунели в клиентската VPN;
 • Dial-up достъп до VPN на клиента от малки офиси или единични работни места;
 • Dial back-up, ISDN back-up на основните връзки.   

 

Видове достъп до VPN мрежата: 
 • Малки офиси - чрез Dial-up и ISDN;
 • Средно големи и централни офиси - чрез наети линии и MAN;
 • Точки извън страната - съобразно нуждите на клиента по отношение на скоростта.


Видове портове във виртуалната мрежа: 
 • Economy - за данни и некритични приложения;
 • Best - за трафик в реално време, позволяващ трафик на глас и видео, 100% гарантирана скорост;
 • Central port - свързва централния офис към виртуалната мрежа;
 • Международен - 100% гарантиран.


Два възможни типа маршрутизация: 
 • Динамична - за по-висока надеждност и балансиране на трафика;
 • Статична - за по-лесна реализация. 

 

Предимства:  
 • Комуникация в реално време между отдалечени точки в и извън територията на страната. 
 • Висока степен на достъпност на услугата, осигурена чрез изграждане на резервирани трасета на услугите за пренос. 
 • Възможност за интеграция на множество различни софтуерни приложения: 
 1. финансови;
 2. e-mail;
 3. оповестяване;
 4. системи за управление на ресурси (ERP);
 5. системи за управление на взаимоотношения с клиенти (CRM);
 6. много други.
 • Възможност да се дефинират и приоритизират различни типове мрежов трафик и така да се гарантира качество на комуникацията според корпоративните нужди. 
 • Гарантирани параметри за качество на услугата, като: 
 1. загуба на пакети;
 2. джитер;
 3. времезакъснения;
 4. други.

Други: 
 • Споразумение за ниво на техническо обслужване (SLA - Service Level Agreement);
 • Професионален мрежов дизайн на IP виртуалната мрежа на клиента и гарантира нейната 24х7х365 поддръжка;
 • Услугите са базирани на нашата IP/MPLS мрежа, която осигурява надеждна свързаност между офиса на клиента и точките на присъствие на VIVACOM в България (повече от 140 града в цялата страна).
   

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 123, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

Open cookie bot settings
към контакти