Metropolitan Area Network (MAN)
 • Интернет

Metropolitan Area Network (MAN)

VIVACOM разполага с най-голямата MAN (Metropolitan Area Network) мрежа на територията на страната, която постоянно се развива и увеличава. Услугата се предлага на територията на един град, както и между различни градове със скорости до 1 Gbps. Услугата MAN е предназначена за потребители, за които скоростта на обмен на информацията е от ключово значение, както и за доставчици на услуги. Тя е основата, на която ще се базира достъпa до всички новосъздадени и бъдещи услуги в телекомуникациите.

 

 

Свържете се с вашия
Акаунт мениджър 

 • Предлаганите скорости са: 64 Kbps - 2 Mbps, 10/100 Mbps и 1 Gbps;
 • Услугата се предоставя основно чрез оптична свързаност;
 • Лесна за осъществяване връзка между различни потребители, вече клиенти на съответния MAN, чрез конфигуриране на VLAN (Виртуална локална мрежа);
 • Гъвкавост на предлаганата услуга: лесна промяна на параметрите на услугата - скорост и физическа топология, посредством логическа конфигурация;
 • Възможности за отдалечен достъп до MAN мрежата за дестинации в близост до територията на града. 

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 123, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

Eдин потребител, една физическа връзка и достъп до много услуги, като високоскоростен пренос на: 

 

 • данни;
 • глас;
 • видео;
 • интернет;
 • използване на тежки софтуерни приложения.

 

MAN мрежата е с кръгов дизайн, което гарантира висока сигурност на предлаганите услуги през нея, тъй като осигурява възможност за двупосочна маршрутизация. MAN мрежата предоставя още: 

 

 

 • По-висока скорост на връзката в сравнение с другите технологии;
 • Гарантирано качество и надежност на връзката, осигурено от резервиран оптичен пренос;
 • Конкурентни цени - икономически по-изгодна услуга в сравнение с наетите линии;
 • Позволява комуникация в реално време между отдалечени места и изграждане на IP-VPN;
 • Техническа поддръжка 24x7, 365 дни. 

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 123, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

Ако вече сте потребител на МАN (Metropolitan Area Network), с услугата МАN Intercity можете да свържете точки разположени в различни градове на територията на страната.  Услугата се базира на оптичната мрежа на VIVACOM и осигурява високоскоростна връзка от 2 Mbps до 1 Gbps за пренос на данни (Ethernet протокол) на територията на страната. Услугата MAN Intercity е предназначена за потребители, за които скоростта и надеждността на обмен на информация е от ключово значение. 

   
Характеристики на МАN Intercity
 • Осигурява надеждна връзка между различни точки на даден клиент на територията на страната;
 • Гъвкавост на предлаганата услуга: лесна промяна на параметрите на услугата - скорост и физическа топология, посредством логическа конфигурация. 

Предимства: 
 • Покритие в над 70 населени места на територията на страната;
 • Гарантирано качество и надежност на връзката, осигурено от резервирани оптични трасета;
 • Висока сигурност на предлаганите услуги в MAN Intercity;
 • Техническа поддръжка 24x7, 365 дни.  

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 123, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

Open cookie bot settings
към контакти