Пренос на данни

 • Мобилен VPN

  Ползвате директно софтуерни приложения и информация, съхранявани на отдалечени сървъри, свързвате се с отдалечени точки
 • Metropolitan Area Network (MAN)

  Високоскоростна оптична връзка за пренос на данни, глас и видео на територията на съответния град
 • Професионални Интернет Услуги

  Решения за Интернет свързаност в отговор на Вашите изисквания
 • Мобилен пакет данни

  Специфично решение за пренос на данни, което дава възможност за споделяне на един пакет данни между много SIM карти
 • SLA (Service Level Agreement)

  По-добри параметри за услугите Бизнес Интернет или IP VPN (виртуална частна мрежа), в зависимост от услугата
 • Наети линии

  Двупосочно предаване на данни между две точки в страната или между точка в страната и чужбина с гарантирана скорост
Каталог
 • 123Безплатен номер за обслужване на клиенти
 • 121Безплатен номер за обслужване на бизнес клиенти
 • Изпратете е-mail
 • Магазини
към контакти