Предимство е да си един от нас!


Придобивки

VIVACOM е един от най-големите частни работодатели и предоставя на своите 5 500 служители отлични условия за работа и професионално развитие. Компанията осигурява атрактивно и конкурентно възнаграждение, което се развива според индивидуалното представяне и резултати. Всички служители получават пълен пакет социални придобивки, както и широк спектър от специални преференции. Обучението и развитието са приоритет в компанията, като освен въвеждащи и индивидуални обучения според потребността на индивидуалния служител, в компанията се провеждат утвърдени програми за менторство, обучение и развитие на различните отдели и професионални направления.

 

Kато част от екипа на VIVACOM, всеки наш служител има възможност да се възползва от следните предимства:


icon star
Атрактивни възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати

 

VIVACOM разчита на подготвени и мотивирани служители, които ежедневно допринасят и развиват успеха на компанията и нашите клиенти. Ето защо при нас функционира утвърдена система на възнаграждения, която дава възможност на всеки служител да получава конкурентно и справедливо заплащане, което се определя от заеманата длъжност, прилаганите знания и умения и успешното представяне. За всяка позиция има правила и възможности за развитие на възнаграждението в годишен план, в зависимост от постигнатите резултати и тяхното качество. В допълнение, в компанията всички служители имат право на стимулиране под формата на гъвкаво заплащане, което изцяло зависи от личния им принос. За търговските позиции и ролите, които директно обслужват клиенти, има разработени специфични месечни и тримесечни бонусни схеми, а за останалите позиции възможностите за получаване на бонус са на годишен период.

 

Успешното представяне във VIVACOM се определя, както от високите индивидуални резултати, така и от поведение, съответстващо на нашите корпоративни ценности. Освен за възнаграждението, приносът на всеки служител е важен фактор за бъдещото му професионално развитие в компанията.


icon settimgs
Разнообразни и конкурентни придобивки

 

Удовлетвореността на служителите зависи освен от условията за оценяване на техния принос и свързаното с него развитие на възнаграждението, но и от това, което им предоставяме като цялостен пакет придобивки. Част от социалните придобивки са ваучери за храна и допълнително здравно осигуряване, което осигурява възможност за ползване на необходимите здравни услуги не само на служителя, но и на членовете на неговото семейство. Компанията предоставя служебен мобилен апарат по избор и включен пакет услуги. В допълнение, служителите се възползват от множество преференциални условия за ползване на разнообразното портфолио от продукти и услуги на VIVACOM като допълнителни мобилни карти, интернет, телевизия и други.

 

Като лидер на пазара VIVACOM има силно развита мрежа от партньори. Това дава възможност на всеки служител да ползва разнообразни отстъпки в над 100 партньорски компании, предлагащи продукти и услуги в различни сфери като финанси и застраховане, спорт и развлечения, туризъм и здраве, магазини за облекла, аксесоари и много други.

 

Нов акцент в програмите на VIVACOM е развитието на политика за баланса между работа и личен живот. Провеждат се инициативи насочени към здравословния начин на живот и хранене, активности и тимбилдинги извън работно време, организирани дейности за децата на служителите.


icon label
Обучение за придобиване на специфични познания и квалификации

  

VIVACOM предоставя на своите служители богата гама от обучения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията. Съдържанието на обученията следва най-високи световни стандарти, в които са вплетени отлични практики на големи обучителни организации, както и вътрешно за компанията знание. В крак с високотехнологичните тенденции, компанията осигурява възможност за обучение чрез разнообразни форми, които са съобразени с бизнес целите на организацията и ангажираността на служителите – електронно обучение, он-лайн обучение, обучение в зала, семинари, конференции и др.

 

Компанията се грижи за новите си служители, като спомага за бързото въвеждане в работния процес, организирайки различни варианти на въвеждащи обучения, така че най-добре да отговори на потребностите, които имат различните екипи. Честа практика например е въвеждането на новия служител да се осъществи с помощта на по-опитен колега – ментор.

За всички останали служители компанията предоставя обучения, свързани с ежедневната работа (софтуерни, езикови и други курсове), както и такива, насочени към личното и професионално развитие – технически обучения, обучения за меки умения, мениджърски и търговски програми, коучинг и менторинг.

 

В подкрепа на това да бъде лидер на пазара на телекомуникационни услуги, VIVACOM не пести усилия и в сертифицирането на своите професионалисти в широка гама от международно признати стандарти – ISO, CISCO, PMP, ACCA, CIMA, CIA, CIPS, ITIL и други, потвърждаващи високата компетенция на работещите в телекома.


icon client
Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България

  

В най-голямата телекомуникационна компания има над 20 различни професионални направления като телекомуникации, информационни технологии, продажби, маркетинг, обслужване на клиенти, финанси, снабдяване, право и регулация, човешки ресурси и много други. В тях работят както доказани експерти в своята област, така и млади специалисти като за повече от 300 от тях това е първа работа, която започват веднага след летния си стаж. С тези мащаби и разнообразие, компанията предлага множество възможности за професионално развитие в рамките на една и съща позиция и за кариерно развитие в рамките на същото или друго направление.

 

Компанията е създала и специални програми за задържане и развитие на най-добрите си специалисти. Такива са програмите за ключови служители, топ търговци и експерти, които през 2014 година обхващат близо 400 служители. За тях компанията предоставя изключително атрактивни и разнообразни мерки за признание на техните успехи, ангажираност към целите на компанията и развитие на професионалния им потенциал.

На база личния си потенциал всеки служител има своето развитие. Доказаната практика е по-голямата част от ръководните позиции да се заемат от вътрешно подготвени успешни специалисти.

Open cookie bot settings