Кариери

 

 

 

Обяви за работа

 1. Стажант Възнаграждения и Придобивки – гр. София

  Човешки ресурси

   Активно участва в процеса по предоставяне на социални и корпоративни придобивки за служители и в разработването на стратегия за вътрешно-комуникационна кампания за популяризирането им.

  Виж повече

  Дата на публикуване: 22.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7849
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 2. Стажант SAP консултант – гр. София

  Информационни технологии

  • Изучава и се запознава с бизнес процесите в отдел ERP развитие в дирекция Информационни технологии на VIVACOM
  • Съдейства за разработването на специфични за бизнеса промени и подобрения в SAP модулите

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7799
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 3. Стажант Счетоводство – гр. София

  Финанси

  • Обработва първични счетоводни документи
  • Изготвя периодични справки

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7822
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 4. Стажант Контролинг – гр. София

  Финанси

  • Запознава се с работните процеси в отдела
  • Обучава се и работи в системите SAP R3 и BW

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7819
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 5. Стажант Събираемост – гр. София

  Финанси

  • Запознава се с процесите и процедурите по събиране на просрочени вземания на компанията
  • В телефонен разговор напомня на клиентите сроковете за заплащане на фактурите им

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7802
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 6. Стажант Планиране на MAN – гр. София

  Архитектура и планиране на мрежата

  • Дизайн на решения за разширение и оптимизиране на MAN мрежата
  • Дизайн на мрежови топологии
  • Запознаване и развиване на процесите и процедурите, свързани с развитието на MAN мрежата

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7770
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 7. Стажант, Администриране на продажбите – гр. София

  Корпоративни продажби

  • Участва в процеса по предоставяне на пред  и след-продажбено обслужване на търговските екипи.
  • Участва в административното обслужване на търговски екип.
  • Проследява статуса на заявките за различните видове услуги и следи за своевременното им реализиране

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7824
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 8. Стажант Предпродажбен процес – гр. София

  Корпоративни продажби

  • Участва в изготвянето на технически решения, включващи предоставяне на услуги за достъп до Интернет, предаване на данни – Ethernet мрежи, IP VPN мрежи, гласови услуги и други
  • Подпомага изготвянето на дизайн на мрежи за предаване на данни съобразно изискванията на клиенти

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7825
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 9. Стажант, Корпоративни продажби – гр. София

  Корпоративни продажби

  • Подпомага търговските екипи на VIVACOM относно предварителната подготовка на продажбения процес на продукти и услуги предлагани от компанията
  • Участва в търговски преговори и финализиране на продажби на бизнес клиенти на компанията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7817
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 10. Стажант, Управление на стойността от клиенти – гр. София

  Клиентско изживяване

  • Участва в подготовката на кампании и прилагането на стратегии за придобиване, развиване и запазване на клиентите на компанията
  • Следи и изготвя отчети с резултати от проведени кампании и поведението на клиентите на компанията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7816
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 11. Стажант Планиране, отчитане и анализи

  Планиране, отчитане и анализи

  • Съдейства при процесите, свързани с планирането и анализи на бизнес каналите
  • Създава, администрира достъпи до информационни системи и бази с данни

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7815
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 12. Стажант, Администриране на продажбите – гр. София

  Продажби магазинна мрежа

  • Запознава се с процесите, свързани с обслужване на клиенти, директни продажби и следпродажбено обслужване
  • Изучава специфични системи за работа в магазинната мрежа на VIVACOM

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7818
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 13. Стажант, Управление на продукти и услуги – гр. София

  Продукти и услуги

   Участваш в управлението на продуктите и услугите на VIVACOM за крайни и бизнес клиенти

   Подпомагаш екипа при създаване на продуктови презентации и участваш в представянето им

   Правиш сравнения с конкуренцията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7787
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 14. Стажант, Продуктово развитие и портфолио – гр. София

  Продукти и услуги

  • Участва в процеса по продуктово развитие на услугите предлагани от VIVACOM
  • Участваш в изготвянето на маркетингови кампании, в създаване и разработване на нови продукти и услуги

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7786
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 15. Стажант Основни дилъри – гр. София

  Дилъри

  • Работa с високотехнологични системи и специализирани програми
  • Активно участие в подготовката на нови търговски кампании по телефона

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7785
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 16. Стажант Маркетингови проучвания и анализи– гр. София

  Маркетинг

  • Отговорен
  • Инициативен
  • Студент със завършен 2-ри курс по Маркетинг, Социология, Статистика

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7813
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 17. Стажант, Бек офис – гр. София

  Обслужване на клиенти

  • Искаш да работиш в екип и да създаваш нови идеи
  • Харесва ти да комуникираш и оказваш съдействие при разрешаването на различни казуси
  • Имаш желание да започнеш своята кариера и да развиваш нови умения в сферата на технологиите

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7784
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 18. Стажант Дигитален и Търговски маркетинг – гр. София

  Маркетинг

  • Подпомагаш актуализацията на информацията, съдържанието и функционалностите на уебсайтовете на компанията
  • Участваш в подготовката на заданията за изпълнение от Web и Дигиталната агенции на компанията
  • Участваш в разработването на нови печатни материали и комуникационни решения

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7812
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 19. Стажант Планиране и проектиране на оптични мрежи – гр. София

  Архитектура и планиране на мрежата

  • Съдейства за планирането на оптичната кабелна инфраструктура
  • Запознава се с нормативната уредба, свързана с планиране и изграждане на кабелна инфраструктура
  • Проучва и посещава на място нови обекти в процеса на планиране

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7777
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 20. Стажант ИТ Автоматизация и управление на услугите – гр. София

  Информационни технологии

  • Запознава се с бизнес процесите във VIVACOM и в дирекция Информационни Технологии
  • Участва в иновативни проекти за автоматизиране на бизнес процеси в различни направления
  • Участва в дизайн, разработка и тестове на нови приложения за нуждите на компанията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7804
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 21. Стажант Управление на проблеми – гр. София

  Информационни технологии

   Анализираш и разпределяш софтуерни проблеми и инциденти

   Администрираш сървиси и системи за тестови среди

   Участваш в организирането и изпълнението на релийзи

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7806
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 22. Стажант Управление на промени и внедряване – гр. София

  Информационни технологии

  • Участва при внедряването на нова система за управление на промените във Виваком
  • Участва при внедряването на нова система за управление на промените във Виваком Съдейства за конфигуриране на процесите в системата – Change and Configuration Management

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7805
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 23. Стажант Правно обслужване – гр. София

  Правни въпроси, регулация и конкуренция

  • Подпомага отдела в извършването на правни и технически действия, необходими за изпълнение на текущи дейности, включително изготвяне на правни становища, търговски договори, съдебни документи и други
  • Подава и получава документи по съдебни и административни производства

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7807
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 24. Стажант Поддръжка на сървъри – гр. София

  Информационни технологии

  • Подпомага дейността по обработка на рутинни задачи и процеси в отдела
  • Подпомага за отстраняване на хардуерни и софтуерни проблеми в ИТ инфраструктурата

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7803
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 25. Стажант ИТ услуги, управление и иновации - гр. София

  Информационни технологии

  • Участва във внедряването на нова система за управление на IT услуги
  • Участва в разработването и внедряването на автоматизации на IT услуги
  • Участва в разработването и внедряването на модели на IT услуги

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7801
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 26. Стажант ИТ Поддръжка /Service Desk/ – гр. София

  Информационни технологии

  • Запознава се с дейностите по поддръжка на софтуер и ИТ техниката /компютри и принтери/
  • Регистрира, анализира и обработва заявки за възникнали инциденти и при необходимост ескалира към следващо ниво на поддръжка

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7800
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 27. Стажант ИТ Операции и билинг / билинг на роуминга – гр. София

  Информационни технологии

  • Участва в проследяването на процесите с цел осигуряване коректния билинг на роуминга
  • Сравнява верността на трансферираните данни

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7796
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 28. Стажант Логистика – склад – гр. София

  Снабдяване и Логистика

  • Подпомагаш процеса по предоставяне на логистични услуги на вътрешните и външните клиенти на фирмата
  • Обработваш пратки с върнато оборудване

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7795
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 29. Стажант Управление на ИТ проекти – гр. София

  Управление на проекти

  • Запознава се с процесите по управление на проекти в компанията
  • Участва в администрирането и координацията на ИТ проекти

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7794
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 30. Стажант Поддръжка на оборудване – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Съдейства при инсталиране, пускане в експлоатация и поддръжка на телекомуникационно оборудване от преносната среда и мобилната мрежа на телекомуникационния оператор
  • Участва в тестове на инсталирани нови елементи от мрежата и оформяне на документи за тях

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7790
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 31. Стажант Мрежи и сигнали за пренос на Аудио и Видео услуги – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Работи с най-съвременно оборудване и технологии за пренос, енкодиране, мултиплексиране и криптиране на аудио и видео сигнали
  • Подпомага дейностите на екипа при поддръжка на работоспособността на мрежите и услугите и ежедневните дейности на дежурните инженери

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7792
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 32. Стажант Техническа поддръжка, Мобилна мрежа – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Участва в процеса по неутрализиране на инциденти и решаване на проблеми в мобилната мрежа
  • Участва в процеса по превантивна поддръжка на мобилната мрежа
  • Участва в процеса по следене и анализиране на ключови показатели в мобилната мрежа

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7783
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 33. Стажант Обезпечаване на мрежата и услугите – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Прави проверка и коригира, където е необходимо, описанията на инфраструктурните портове в преносната мрежа на VIVACOM във връзка с проект 4G/LTE
  • Поддържа актуална База Даннии топологии след MW миграции

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7782
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 34. Стажант Наблюдение, Център за управление на мрежата – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Работи със специализираните системи за наблюдение на мрежата на VIVACOM
  • Идентифицира и обработва събития, регистрира заявки в системите за повреди и следи процеса до окончателното решение на проблема

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7780
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 35. Стажант Телекомуникационни услуги – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район
  • Участва в дейностите на техническия екип по проучване, изграждане, измерване, качествено и ефективно поддържане на услугите и превантивни дейности

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7774
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 36. Стажант Човешки ресурси – Администриране на персонала – гр. София

  Човешки ресурси

  • Запознава се с процесите и процедурите по администриране на персонала в компанията
  • Архивира и подрежда трудово-правни документи на служители
  • Подпомага екипа в процеса по администриране на персонала

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7811
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 37. Стажант Вътрешен одит – гр. София

  Вътрешен одит

  • Подпомага процеса по извършване на вътрешен одит в компанията
  • Съдейства за изготвяне на доклади/презентации от направените проверки на процеси/системи

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7810
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 38. Стажант Сигурност – гр. София

  Сигурност

  • Регистрира входящата и изходяща кореспонденция
  • Извършва дейности, свързани с обработване и изготвяне на отговори  на постъпили запитвания от държавни структури

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7809
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 39. Стажант PR и външна комуникация – гр. София

  Корпоративни комуникации

  • Създаваш и редактираш информация, свързана с продукти, услуги и активности на компанията, предназначени за различни вътрешни и външни канали за комуникация
  • Съдействаш при организиране на събития за вътрешни и външни публики – медии, неправителствени организации, служители, партньори, клиенти и други

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7808
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 40. Стажант Архитектура и дизайн на ИТ решения – гр. София

  Информационни технологии

  • Запознава се с бизнес процесите в ИТ Дирекция
  • Изготвя дизайн на системите на компаниятa

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7791
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 41. Стажант Програмиране – гр. София

  Информационни технологии

  • Запознава се с бизнес процесите във VIVACOM и в дирекция Информационни Технологии
  • Участва в дизайн, разработка и тестове на нови приложения за нуждите на компанията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7789
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 42. Стажант Телекомуникационни услуги – гр. Варна

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район
  • Участва в дейностите на техническия екип по проучване, изграждане, измерване, качествено и ефективно поддържане на услугите и превантивни дейности

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7775
  Град: Варна

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 43. Стажант Управление на паспортна информация – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Участва в процеса по паспортизиране на новоизградени телекомуникационни мрежи, нови кабелни захранвания, активно и пасивно мрежово и допълнително оборудване
  • Поддържа актуална база данни в информационните системи за паспортизация

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7778
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 44. Стажант Управление на услугите – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Организира и контролира цялостния процес по обезпечаване с материали, работно облекло, инструменти и други необходими за безопасната и качествена работа на експлоатационните екипи
  • Поддържа актуални бази данни с наличните инструменти, материали и работно облекло

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7779
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 45. Стажант Експлоатация на приложения – гр. София

  Информационни технологии

  • Запознаване с функционалните бизнес процеси и реализацията им в дирекция ИТ на VIVACOM
  • Поддръжка и администриране на част от приложенията включени в CC&B решението на компанията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7788
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 46. Стажант Планиране на Безжичен достъп – гр. София

  Архитектура и планиране на мрежата

  • Изучава и прилага принципите на планиране на радиорелейни линии (РРЛ)
  • Запознава сe с принципа на работа и детайлните характеристики на използваното MicroWave оборудване

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7773
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 47. Стажант Инженеринг на гласови и data услуги – гр. София

  Архитектура и планиране на мрежата

  • Запознава се с проекти в областта на продуктите, услугите и мрежите на компанията, свързани с изграждането и реализирането на клиентски решения
  • Участва в изготвянето на мрежови решения, свързани със специфични изисквания на бизнес клиенти към предлагани услуги

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7772
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 48. Стажант Мобилна комутационна мрежа – гр. София

  Архитектура и планиране на мрежата

  • Помага на екипа за нормалното функциониране и работа на елементите на основната GSM комутационна мрежа
  • Осъществява контакт и изпълнява дейности по осъществяване на взаимно свързване с други фиксирани и мобилни оператор и за отстраняване на възникнали проблеми с тях
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7771
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 49. Стажант Планиране на мобилната мрежа – гр. София

  Архитектура и планиране на мрежата

  • Запознава се със структурата на мобилната мрежа
  • Запознава се с основните индикатори, параметри и инструментите за планиране и оптимизация на мобилната мрежа

  Виж повече

  Дата на публикуване: 12.03.2018 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7776
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 50. Стажант Реализация на проекти – гр. София

  Архитектура и планиране на мрежата

  • Участва в проверка на документация по проекти, изготвени от външни подизпълнители
  • Организира и участва в проучвания за нови обекти

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7769
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 51. Стажант Проектиране, Електро част – гр. София

  Архитектура и планиране на мрежата

  • Участва в технически огледи
  • Изготвя доклади от техническите огледи

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7768
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

Каталог
към контакти