Кариери
 • Bulgaria Wants You - Това е Vivacom

  Добре дошли във Vivacom - мястото, където иновациите срещат бъдещето. Мястото, което създава истинска общност от иноватори, която формира бъдещето на отрасъла.

   

 • Запознай се с IT екипа на Vivacom

  Стани част от сплотения IT екип на Vivacom. Ще имаш възможност да работиш по разнообразни проекти, използвайки Big Data и BI решения. Част от проектите включват автоматизирани приложения за уеб и мобилни приложения, както и създаването на дигитални платформи.

   

Обяви за работа

Обяви за работа
 1. Стажант Диспечиране в Техническа Дирекция – гр. Пловдив

  Предоставяне и поддръжка на услуги

  Ако искаш да напишеш своята история на успехa и имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой…

  • Станеш част от динамичен отбор
  • Вземеш участие в процеса по обработка на клиентска заявка, от получаването ѝ в магазина до активирането ѝ в дома
  • Придобиеш знания за услугите от фиксираното портфолио на Vivacom и администрирането им през многобройни иновативни информационни системи

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 13042
  Град: Пловдив

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 2. Стажант Предоставяне и поддържка на услуги – гр. София

  Предоставяне и поддръжка на услуги

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Участваш в процеса по предоставяне на услуги и отстраняване на проблеми
  • Съдействаш на клиентите ни с използването на предоставените от Vivacom услуги
  • Се запознаеш с най-новите технологии, които предлагаме на клиента
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 13028
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 3. Стажант Aнализ на данни – гр. София

  Развитие на продажбите

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Сегментация, профилиране и анализ на данни
  • Подготовка на оферти за клиенти
  • Организиране и отчитане на кампании
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 13026
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 4. Стажант Администриране на продажбите - гр. София

  Съпорт продажби

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Подпомагаш административно търговските екипи на Vivacom
  • Се запознаеш с процесите за обслужване на клиенти, директни продажби и следпродажбено обслужване
  • Се запознаеш с процесите за обслужване на клиенти, директни продажби и следпродажбено обслужване Подпомагаш дейността на екипа чрез обработване на заявки
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 13024
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 5. Стажант Управление на изпълнението, Фиксиран достъп – гр. София

  Фиксиран достъп

  Ако искаш да напишеш своята история на успехa и имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper  герой, като:

  • Участваш в инициативи, свързани с фиксираната мрежа на Vivacom - подпомагане на екипа за управление на качеството
  • Документираш, систематизираш, валидираш и анализираш данни
  • Развиеш умения за проучване, управление, визуализиране и анализ на информация
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 13009
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 6. Стажант Директни продажби – гр. Русе

  Door-to-Door

  Ако искаш да напишеш своята история на успехa и имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper  герой, като:

  • Придобиеш умения за реализиране на директни продажби на домашен адрес на клиенти
  • Се включиш активно в подготовката и да участваш в нови търговски кампании
  • Научиш как да се грижиш за клиентската удовлетвореност
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12975
  Град: Русе

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 7. Стажант Планиране на фиксирана мрежа – гр. Варна

  Фиксиран достъп

  Ако искаш да напишеш своята история на успехa и имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper  герой, като:

  • Участваш в проекти по планиране, проектиране и оптимизация на фиксираните кабелни мрежи и инфраструктури
  • Научиш как да проучваш и планираш оптичната кабелна инфраструктура
  • Систематизираш, анализираш и документираш информацията, събрана в процесите по изграждането и развитието на кабелната инфраструктура.
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12976
  Град: Варна

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 8. Стажант Администрация на автопарк- гр. София

  Снабдяване и Логистика

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Обработваш и следиш информацията за преразпределения на автомобили и ги отразяваш в базата данни
  • Въвеждаш и контролираш бази данни в SAP и GРS модул
  • Администрираш разходите за дистрибутиране на документи (DHL)
  • Организираш получаването и дистрибуцията на застраховки, винетки и други документи на автомобилите
  • Издаваш карти за гориво
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 13022
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 9. Стажант Телевизионни и интернет услуги – гр. София

  Продукти и услуги

  Ако искаш да напишеш своята история на успехa и имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

  • Работиш по разнообразни проекти, свързани с подобряването на услугите за крайни клиенти
  • Бъдеш част от маркетирането, изготвянето и поддържането на офертите на продукти и услуги за крайни клиенти
  • Си сътрудничиш с другите търговски отдели относно най-оптималното предлагане на продукти и услуги за крайни клиенти

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 13021
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 10. Стажант Телеселс – гр. София

  Канали за директни продажби

  Ако искаш да напишеш своята история на успехa и имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой, като:

  • Разбереш що е то Telesales и  да откриеш изкуството да продаваш
  • Участваш активно в подготовката на нови търговски кампании
  • Анализираш, проследяваш иизготвяш резултати
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 13020
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 11. Стажант Корпоративни продажби – гр. София

  Корпоративни продажби

  Ако искаш да напишеш своята история на успехa и имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper  герой, като:

  • Участваш в преговори и финализиране на търговски сделки
  • Подпомагаш търговските екипи на Vivacom относно продажби на телеком и смарт услуги
  • Подготвяш оферти и търговски предложения
  • Изготвяш презентации за отворени проекти и анализи на клиенти
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 13018
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 12. Стажант Управление на проблеми - гр. София

  Информационни технологии

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Участваш в процеса на качване на разработки на тестова среда;/li>
  • Планираш внедряването на нови функционалности в продукционна среда;
  • Участваш в анализирането и разпределянето на софтуерни проблеми и инциденти в системата за управление на заявки
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 13019
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 13. Стажант Финанси - гр. София

  Финанси

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Участваш в процесите по анализ и контрол на разходите в компания
  • Подпомагаш процеса по бюджетиране и планиране на разходи
  • Изготвяш специализирани справки и въвеждаш данни в SAP
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 13017
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 14. Стажант Счетоводство - гр. София

  Финанси

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Обработваш счетоводни документи
  • Периодично анализираш разходи
  • Обработваш банкови и касови документи
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 13016
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 15. Стажант Програмиране - гр. София

  Информационни технологии

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Се запознаваш с бизнес процесите във Vivacom и в дирекция Информационни Технологии
  • Участваш в дизайна, разработката и тестовете на нови приложения за нуждите на компанията
  • Създаваш техническа документация
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 13015
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 16. Стажант Правно обслужване - гр. София

  Правни въпроси, регулация и конкуренция

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Подпомагаш отдела в извършването на правни и технически действия, свързани с текущата дейност на компанията, вкл. изготвяне на правни становища, търговски договори, съдебни документи и др.
  • Подаваш и получаваш документи по съдебни и административни производства
  • Следиш и се запознаваш с промени в нормативната уредба
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 13014
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 17. Стажант ИТ поддръжка (Servise desk) - гр. София

  ИТ Инфраструктура и услуги

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Извършваш дейности по поддръжка на софтуер и хардуер /компютри, принтери и др./
  • Съдействаш на вътрешни потребители за разрешаване на възникнали проблеми при работа с ИТ системи и техника
  • Работиш в тясно сътрудничество с нашите ИТ екипи
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 13013
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 18. Стажант База данни - гр. София

  Информационни технологии

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Работиш с Oracle база данни и Informatica Power Center, които предлагат набор от технологии за извличане, обработване и агрегиране на данни
  • Моделираш Data Marts в DWH на VIVACOM
  • Участваш в проект за създаване на различни KPI показатели за компанията
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 13012
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 19. Стажант Архитектура и дизайн на ИТ решения - гр. София

  Информационни технологии

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Се запознаваш с бизнес процесите в дирекция Информационни технологии
  • Се запознаваш с архитектурата на ИТ системите на Vivacom
  • Изготвяш дизайн за системите на компанията
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.01.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 13011
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 20. Стажант Поддръжка на опорни мрежи за данни и глас – гр. София

  Опорни мрежи за данни и глас

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Конфигурираш и осигуряваш безаварийната работа на елементите на основната мобилна комутационна мрежа в частта GSM/UMTS/IMS
  • Изпълняваш дейности за осъществяване на взаимно свързване с други фиксирани и мобилни оператори и отстраняване на възникнали проблеми с тях
  • Активно участваш в подготовката и реализацията на проекти свързани с мобилната комутационна мрежа.
  • Помагаш на екипа за нормалното функциониране и работа на елементите на основната GSM комутационна мрежа
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 13008
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 21. Стажант Човешки ресурси - гр. София

  Човешки ресурси

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Участваш в различни кампании, свързани с Employer Branding навътре, чрез изготвяне на бюлетини, презентации и други вътрешни комуникации
  • Подпомагаш процеса по въвеждане на новите служители
  • Провеждаш изходящи интервюта
  • Участваш в изготвянето на длъжностни характеристики
  • Съдействаш при изготвянето на разнообразни рипорти
  • Работиш със специализиран софтуер за управление на човешките ресурси - Hermes

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12978
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 22. Стажант Учебен център - гр. София

  Учебен център

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Подпомагаш дейността по подготовка и провеждане на иновативни обучения
  • Обработваш презентации/материали за обучения
  • Съдействаш за създаването на въпроси за тестове и справки за проведени такива
  • Описваш проведени обучения и поддържаш актуална база с данни

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12977
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 23. Стажант Управление на процеси и проекти - гр. София

  Управление на проекти

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Се занимаваш с бизнес процеси и тяхното администриране
  • Планираш и организираш дейностите по въвеждане и изменение на бизнес процеси
  • Координираш и комуникираш бизнес изискванията
  • Анализираш процеси и ги усъвършенстваш
  • Планираш и организираш целия цикъл за управление на проект
  • Осигуряваш навременно изпълнение на задачите в проекта

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12974
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 24. Стажант Техническа инфраструктура (Мобилна мрежа) - гр. София

  Инфраструктура - Имоти

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Подпомагаш дейности по процеса на колокиране на съоръжения на мрежата (предимно базови станции и трансмисионно оборудване) на обекти, клиенти и други телекомуникационни оператори
  • Участваш в огледи за реализиране на нови телекомуникационни обекти
  • Подпомагаш инсталиране на телекомуникационно оборудване
  • Изготвяш документация за техническо приемане на различни обекти, съставляващи мобилните мрежи

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12973
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 25. Стажант Снабдяване - гр. София

  Снабдяване и Логистика

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Участваш активно в процеса по избор на доставчици (търгове, конкурси),в последващите търговски преговори, съставянето на поръчки и сключването на договори за доставка на различни стоки и услуги
  • Събираш, анализираш и обобщаваш данни и регулярни отчети по проекти
  • Поддържаш досиета по проекти
  • Работиш със SAP (ERP) и електронна система за снабдяване
  • Комуникираш активно с местни и международни доставчици и вътрешни клиенти (от Виваком и от United Group)
  • Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12971
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 26. Стажант Поддръжка на мрежово оборудване – гр. София

  Поддръжка на оборудване

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Подпомагаш оперативната дейност при инсталиране, пускане в експлоатация и поддръжка на телекомуникационно оборудване от преносната среда и мобилната мрежа
  • Участваш в тестове на инсталирани нови мрежови елементи и оформяне на технически документи за тях
  • Анализираш аларми от телекомуникационно оборудване и поддържаш на висока ефективност на използване на мрежовите елементи
  • Участваш в превантивно обслужване на оборудването и обектите от мрежата

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12963
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 27. Стажант Поддръжка на енергийно оборудване – гр. София

  Поддръжка на оборудване

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Придобиеш умения за работа с високотехнологично оборудване и прецизна измервателна апаратура
  • Работиш по изграждането и интеграцията на нови обекти
  • Се занимаваш с процесите по обслужване на всички технологични енергийни съоръжения (токоизправители, акумулаторни батерии, стационарни и преносими генератори и други електрически устройства) и инсталации (вкл. заземителни)
  • Проследяваш, откриваш  и отстраняваш  възникнали аварии, както и да провериш  уменията си за взимане на адекватни решения в условията на рискови ситуации
  • Инсталираш, интегрираш и превантивно обслужваш на токозахранващи системи, акумулаторни батерии, електрически табла и електрически инсталации и устройства от висок клас на надеждност

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12961
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 28. Стажант Пренос безжични мрежи – гр. София

  Мобилен достъп

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Участваш в проекти по планиране, проектиране и оптимизация на безжични преносни мрежи от тип Point-to-Point(PtP) и Point-to-Multipoint(PtMP)
  • Изготвяш честотно планиране в мрежите за безжичен пренос на компанията в обхвата 5-80GHz
  • Изготвяш мрежово планиране (Layer2/Layer3) за осигуряване на пренос на базови станции.
  • Участваш в провеждането на Line of sight(LOS) проверки за осигуряване на безжичен пренос за бизнес клиенти.
  • Участваш в проекти свързани с тестване на ново оборудване, преди внедряването му в мрежата на VIVACOM.
  • Следиш регулярно параметрите на мрежата с цел навременно определяне на участъците за разширения
  • Участваш в дейности по откриване и отстраняване на проблемите в обслужването на мрежите за безжичен пренос

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12957
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 29. Стажант Център за управление на мрежата - гр. София

  Оперативно управление на мрежата

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Работиш със специализирани системи за наблюдение на мрежата,осигуряващи мобилните и интернет услуги на клиентите на Vivacom
  • Идентифицираш събития, регистриране на заявки в системите за повреди и проследяване на процеса до окончателното разрешаване на проблема
  • Комуникираш с всички екипи в Център за управление на мрежата и други отдели в компанията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12955
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 30. Стажант Планиране и оптимизиране на Радио мрежата – гр. София

  Мобилен достъп

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Участваш в дейностите по проверка, анализ и предлагане на решения при отстраняване на клиентски оплаквания, отстраняване на проблеми в мрежата
  • Имплементираш специфични решения за подобряване на покритието и изготвя дизайн
  • Участваш в дейностите по издаване на съответните документи и заявки в процеса на планиране, оптимизация и интеграция на нови обекти на мрежата
  • Изготвяш анализи, репорти и предписания за оптимизация на мрежата
  • Изготвяш предложения за промени в съществуващи технически решения в мрежата
  • Извършваш обходни тестови измервания

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12956
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 31. Стажант Дигитален пърформанс – гр. София

  Маркетингови комуникации

  Ако искаш да напишеш своята история на успехи имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой като:

   

  • Участваш в създаването на wireframe и web страници в сайта на компанията
  • Участваш в онлайн представянето на услугите и инициативите на www.vivacom.bg  
  • Участваш в измерването и проследяването на посещенията и активността на потребителите
  • Актуализираш информацията за продуктите и услугите
  • Инициираш активности за промяна user experience на потребителите

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12953
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 32. Стажант Сигурност, Кореспонденция с държавни структури – гр. София

  Сигурност

  Ако искаш да напишеш своята история на успехa и имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой…

  • Се запознаеш отблизо с входящата и изходяща кореспонденция с държавни структури
  • Се научиш как да обработваш и изготвяш отговори при постъпили запитвания от държавни структурии
  • Разбереш как правилно да съхраняваш и организираш релевантната документация

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12952
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 33. Стажант Продажба на гласови и роуминг услуги на едро – гр. София

  Продажби на едро

  Ако искаш да напишеш своята история на успехa и имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой…

  • Се запознаеш с националните и международните партньори на Виваком
  • Съдействаш при администрирането на гласовите и роуминг услуги
  • Вземеш участие в отчитането на финансовите резултати

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12950
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 34. Стажант Клиентски запитвания – гр. София

  Обслужване на клиенти

  Ако искаш да напишеш своята история на успехa и имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой…

  • Се запознаеш с цялостната дейност на една от най-големите дирекции във Vivacom -„Обслужване на клиенти“
  • Работиш с иновативни системи и специализирани програми
  • Съдействаш при администрирането на клиентски запитвания, поща и подадени жалби

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12951
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 35. Стажант Диспечиране в Техническа Дирекция – гр. Велико Търново

  Предоставяне и поддръжка на услуги

  Ако искаш да напишеш своята история на успехa и имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой…

  • Станеш част от динамичен отбор
  • Вземеш участие в процеса по обработка на клиентска заявка, от получаването ѝ в магазина до активирането ѝ в дома
  • Придобиеш знания за услугите от фиксираното портфолио на Vivacom и администрирането им през многобройни иновативни информационни системи

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12949
  Град: Велико Търново

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 36. Стажант Диспечиране в Техническа Дирекция - гр. Варна

  Предоставяне и поддръжка на услуги

  Ако искаш да напишеш своята история на успехa и имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой…

  • Станеш част от динамичен отбор
  • Вземеш участие в процеса по обработка на клиентска заявка, от получаването ѝ в магазина до активирането ѝ в дома
  • Придобиеш знания за услугите от фиксираното портфолио на Vivacom и администрирането им през многобройни иновативни информационни системи

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12948
  Град: Варна

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

 37. Стажант Диспечиране в Техническа Дирекция – гр. София

  Предоставяне и поддръжка на услуги

  Ако искаш да напишеш своята история на успехa и имаш UNLIMITED мотивация за развитиe, то тогава стани нашия VivaSuper герой…

  • Станеш част от динамичен отбор
  • Вземеш участие в процеса по обработка на клиентска заявка, от получаването ѝ в магазина до активирането ѝ в дома
  • Придобиеш знания за услугите от фиксираното портфолио на Vivacom и администрирането им през многобройни иновативни информационни системи

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.04.2024 г.
  Краен срок: 30.04.2024 г.
  Референтен номер: 12947
  Град: София

  кандидатствай

  Виж Vivacom отвътре Linked In Facebook

Open cookie bot settings
към контакти