Инженер Поддръжка на оборудване – гр. Пловдив

Поддръжка и изграждане на мрежата


VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

 

ОТГОВОРНОСТИ

 • Отговаря за поддържане изправността на комутационната и преносни мрежи на територията на Регион Пловдив ( окръзи – Пловдив, Пазарджик и Смолян)
 • Участва в обслужването на всички технологични комутационни (Soft Switch, DLE AXE, RSU, MSAN)  и преносни (DWDM, SDH, IP CORE, MAN) съоръжения на територията на поверения му район
 • Участва при изграждане, тестване, приемане и интеграция на нови обекти
 • Отговаря за  осигуряването на  непрекъсваемо и нормално функциониране на комутационната и преносни мрежи
 • Участва в отстраняване на възникнали повреди
 • Изготвя регулярни справки, отчети, изследвания и документация

ИЗИСКВАНИЯ


 • Висше образование, степен бакалавър - специалности „Телекомуникации“, „Информационни технологии“, “Физика“ или „Електроника“ са предимство
 • Познания за работа с комутационнои преноснотелеком оборудване (Erricson, Nokia, Alcatel, Huawei)
 • Умения за работа със специализирана измерителна техника
 • Отлични комуникативни способности и ефективна работа в екип
 • Отговорност и инициативност
 • Шофьорска книжка - кат. Б
 • Добро владеене на английски език - писмено и говоримо
 • Добра компютърна грамотност - MS Office

Ние Ви предлагаме


 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване


Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 27 ноември 2020г. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Каталог
към контакти