Анализатор, Риск Анализи, дирекция Финанси - гр. София

Финанси

ОТГОВОРНОСТИ:

   

 • Извличате и обработвате големи масиви от данни с Oracle SQL и/или MS SQL
 • Разработвате периодични справки, графични презентации, използвайки инструменти на ТSQL заявки, SSIS, SAS, BI и др.
 • Извършвате анализ на данните и предлагате препоръки за предотвратяване на загуби
 • Актуализирате и оптимизирате съществуващи справки 
 • Анализирате нови процеси и участвате в реализирането на нови проекти, свързани с дейността на Кредит и Събираемост
 • Участвате в интегрирането на нови продукти и услуги предлагани от компанията
 • Участвате в изготвянето на автоматизирани решения на база информационните потоци 
 • Тествате и разработвате контроли за предотвратяване на загуби за VIVACOM

    

ИЗИСКВАНИЯ:

    

 • Висше образование в следните специалности: информационни и телекомуникационни технологии, статистика, математика и информатика
 • Добри познания по SQL и релационни бази данни, PL/SQL
 • Опит в работа с Oracle DB или MSSQL DB, други бази данни
 • Опит и знания за Data Warehousе ще се счита за предимство
 • Познания за Visual Basic, Visual C, Visual C++ ще се считат за предимство
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office
 • Добро владеене на английски език
 • Умения за работа в екип и организираност
 • Много добри комуникативни умения и способност за работа в екип

    

Ние Ви предлагаме

    

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

    

Начин на кандидатстване

    

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 14 февруари 2023 г.

     

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Open cookie bot settings
към контакти