Инженер Конфигурация и техническа поддръжка – гр. София

Главна техническа дирекция

Ако се вълнуваш от иновациите и постоянния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ние предоставяме съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

  

ОТГОВОРНОСТИ

  

 • Изготвя и изпълнява процедури за конфигурация на мрежови елементи и услуги чрез системите за управление на мрежата в различни мрежови технологии от портфолиото на Виваком
 • Извършва дейности по техническа поддръжка на елементите от безжичните мрежи за достъп в компанията
 • Взаимодейства с останалите звена в компанията, ангажирани с различните нива на поддръжка и със звената, ангажирани с архитектурата на мрежата
 • Участва в тестове, свързани с предоставянето на услуги за мобилната(2/3/4/5G) преносна мрежа и поддържането им
 • Анализира проблемите при предоставяне на услугите в мобилната(2/3/4/5G) преносна мрежа и техническата им поддържка, дава предложения и съдейства за решаването им
 • Взима участие в подобряването на мрежата като съществена част от цикъла за внедряване и поддръжка на мрежата и услугите

  

ИЗИСКВАНИЯ

  

 • Висше образование, степен Бакалавър, Специалност Телекомуникации, Информационни технологии или Радиоелектроника
 • Минимум 3 годинии опит на сходна позиция
 • Добро ниво на ползване на Английски език - писмено и говоримо
 • Аналитични умения
 • Работоспособност при динамична и интензивна работа
 • Работа в екип
 • Много добри компютърни умения MSOffice
 • Свидетелство за управление на МПС – кат. B
 • Комуникативни умения

  

Ние ти предлагаме:

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещето развитие на компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Редица придобивки като: Допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спртна карта и много други

  

Начин на кандидатстване:

  

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 26 януари 2022 г. 

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


към контакти