Мобилни услуги

Vivacom 5G/4G/3G/2G покритие в България


 Мобилно покритие

 
 
5G мобилно покритие 5G Максимална скорост на пренос на данните в 5G мрежата на Vivacom: при download – 2071 Mbps, при upload – 168.7 Mbps;

4G мобилно покритие 4G Максимална скорост на пренос на данните в 4G мрежата на Vivacom: при download – 112 Mbps, при upload – 37.5 Mbps;

3G мобилно покритие 3G Максимална скорост на пренос на данните в 3G мрежата на Vivacom: при download – 42 Mbps, при upload – 5.74 Mbps;

2G мобилно покритие 2G Максимална скорост на пренос на данните в 2G мрежата на Vivacom: при download - 236.8 Kbps и upload – 118.4 Kbps;
 

*Максималната скорост на пренос на данни в 5G/4G/3G/2G мрежите на Vivacom е достижима само със съответен  тарифен план и при използване на съвместим 5G/4G/3G USB модем или 5G/4G/3G мобилно устройство

Последната актуализация на картата на покритието на мрежите е към дата 01.01.2024 г.

виж повече за 4G >>       виж повече за 5G >> 

 

Интерактивна карта на покритието 

 

Предоставяни услуги чрез 5G (NR) мрежата на Vivacom: достъп до интернет

Предоставяни услуги чрез 4G (LTE) мрежата на Vivacom: гласова услуга с технологии VoLTE (разговор през 4G) и CSFB (автоматично прехвърляне към 3G или 2G за провеждане на разговор), кратки текстови съобщения и достъп до интернет;

Предоставяни услуги чрез 3G (UMTS) мрежата на Vivacom: гласова услуга, кратки текстови съобщения и достъп до интернет;

Предоставяни услуги чрез 2G (GSM) мрежата на Vivacom: гласова услуга, кратки текстови съобщения и достъп до интернет;

*Картата предоставя информация за покритието на 5G, 4G, 3G и 2G мрежата на Vivacom. Различни фактори като релефа на местността, типа, разположението и гъстотата на сградите, местоположението в самите сгради (например дали услугата се използва на покрива или в подземно помещение на дадена сграда), както и модела и техническото състояние на използваното крайно устройство (телефон, таблет или друго) могат да окажат сериозно влияние върху качеството на мобилната връзка. Качеството на достъпа до интернет зависи и от броя на едновременните потребители, обслужвани от една и съща базова станция. Картата е създадена на база на математически модели и софтуерна симулация за покритие на открито за всяка една от съответните мрежи и не предоставя информация за покритието с абсолютна точност.

 

Open cookie bot settings
към контакти