• Допълнителен пакет

+World

Добавете още минути за разговори към своя план!

 

+World е пакет с включени 30 минути за разговори към всички фиксирани и мобилни номера в целия свят.

 

 

Поръчай сега
на телефон 123

+World
Месечна такса 10.00 лв.
Включени минути към всички фиксирани и мобилни номера в света 30
 1. Минутите в пакета се изразходват преди включените в тарифата, ако има такива и с по-висок приоритет спрямо +BG&Europe пакетите.
 2. Включените минути са валидни за изходящи разговори от България към всички фиксирани и мобилни оператори в целия свят.
 3. Неизразходваните минути се прехвърлят за следващия месец, като общият им брой не може да надвишава броя на минутите, включени в пакета.
 4. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
 5. При деактивиране на +World 30 преди изтичане на отчетния му период, остатъкът от изговорени минути над разделените пропорционално минути на броя дни в месеца, се тарифира спрямо стандартните цени на основния тарифен план.  
 6. Максимумът едновременно активни пакети от един и същи вид е 3.
 7. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 1. Минутите в пакета се изразходват преди включените в тарифата, ако има такива и с по-висок приоритет спрямо +BG&Europe пакетите.
 2. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
 3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
 4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
 5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
 6. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
Каталог
към контакти