• Допълнителен пакет

+VIVA Fix

Добавете още минути за разговори към своя план!

 

 

+VIVA Fix е пакет с включени 3600 минути месечно за разговори с всички във фиксираната мрежа на VIVACOM.

 

 

 

Поръчай сега
на телефон 123

+VIVA Fix
Месечна такса 4.90 лв.
Включени минути към фиксираната мрежа на VIVACOM 3600
Цена след изчерпване на включените минути 0.05 лв.
 1. Цената от 0.05 лв. е валидна само за разговори с номера от фиксираната  мрежа на VIVACOM, след изчерпване на включените минути.
 2. Включените минути в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
 3. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
 4. Тарифирането е на секунда. Минимална продължителност на разговорите - 60 секунди.
 5. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия отчетен период.  
 6. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
 2. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
 3. Включените минути в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
 4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
 5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
 6. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
Каталог
към контакти