• Допълнителен пакет

+SMS&MMS

Още включени SMS и MMS

 

+SMS&MMS е пакет с включени SMS и MMS за свободна комуникация в мобилната мрежа на VIVACOM.

 

Поръчай сега
на телефон 123

+SMS&MMS S +SMS&MMS M +SMS&MMS L
Месечна такса на пакет с абонамент 5.80 лв. 9.80 лв. 15.80 лв.
Месечна такса на пакет без абонамент 7.80 лв. 11.80 лв. 17.80 лв.
Включени SMS и MMS в мрежата на VIVACOM 200 400 800

 

 1. Включените SMS и MMS са валидни в мобилната мрежа на VIVACOM.
 2. Включените SMS и MMS в допълнителния пакет се ползват с втори приоритет спрямо включените в тарифата, ако има такива.
 3. След изчерпване на включените услуги, потреблението се тарифира по цени на мобилния план, към който е добавен пакета.
 4. Неизразходваните SMS и MMS не се прехвърлят за следващия месец.
 5. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
 6. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
 2. Включените SMS и MMS в допълнителния пакет се ползват с втори приоритет спрямо включените в тарифата, ако има такива.
 3. Включените SMS и MMS са валидни в мобилната мрежа на VIVACOM.
 4. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
 5. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
 6. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
 7. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
Каталог
към контакти