• Допълнителен пакет

+SMS

Добавете безплатни SMS към своя план!

 

+SMS BG е пакет с включени съобщения, валидни към всички национални мобилни оператори и в роуминг в ЕС.

 

  

 

Поръчай сега
на телефон 123

+SMS BG S +SMS BG M +SMS BG L
Месечна такса 5.80 лв. 9.80 лв. 15.80 лв.
Включени съобщения 60 120 200
Валидни към всички национални мобилни оператори
 1. Включените съобщения са валидни към всички национални мобилни оператори и в роуминг в ЕС.
 2. Пакетите са валидни за нови и съществуващи клиенти.
 3. Неизползваните включени съобщения не се прехвърлят за следващ месец.
 4. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него се възстановява.
 5. След изчерпване на включените услуги, потреблението се тарифира по цени на мобилния план, към който е добавен пакета.
 6. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от SMS-ите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 7. Всички цени са в лева с включен ДДС.
 1. Пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
 2. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
 3. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.  
 4. Неизползваните включени съобщения не се прехвърлят за следващ месец.
 5. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
 6. След изчерпване на включените услуги, потреблението се тарифира по цени на мобилния план, към който е добавен пакета.
 7. Всички цени са в лева с включен ДДС.
Каталог
към контакти