• Допълнителен пакет

+Group

Добавете група към своя план!

 
 

+Group е пакет, с който можете да говорите свободно с 1, 2 или 5 номера от мобилната мрежа на VIVACOM.

  

Поръчай сега
на телефон 123

+Group 1 +Group 2 +Group 5
Стандартна месечна такса 2.90 лв. 4.90 лв. 6.90 лв.
Брой номера в мобилната мрежа на VIVACOM, 
с които говорите свободно
1 2 5

 

 1. Избраните номера могат да бъдат само от мобилната мрежа на VIVACOM.
 2. Таксуването е на секунда, разговор до 60 секунди се тарифира като 60 секудни.
 3. Обажданията към избрания номер от пакет +GROUP 1 се черпят от включените минути в допълнителния пакет. Всички останали обаждания се черпят от включените в тарифата минути, ако има такива.
 4. Обажданията към избраните номера - от пакети +GROUP 2 и +GROUP 5 се черпят от включените минути в допълнителния пакет. Всички останали обаждания се черпят от включените в тарифата минути, ако има такива.
 5. Промяна на номер от групата се таксува 2.90 лв. с ДДС.  
 6. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
 7. Включените минути в пакетите +GROUP 1, +GROUP 2 и +GROUP 5 са в границите на разумното потребление до 3600 минути месечно. След изчерпване на включените в допълнителния пакет минути, разговорите се тарифират според тарифния план.
 8. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
 2. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
 3. Обажданията към избрания номер от пакет +GROUP 1 се черпят от включените минути в допълнителния пакет. Всички останали обаждания се черпят от включените в тарифата минути, ако има такива.
 4. Обажданията към избраните номера - от пакети +GROUP 2 и +GROUP 5 се черпят от включените минути в допълнителния пакет. Всички останали обаждания се черпят от включените в тарифата минути, ако има такива.
 5. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
 6. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
 7. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
 8. Включените минути в пакетите +GROUP 1, +GROUP 2 и +GROUP 5 са в границите на разумното потребление до 3600 минути месечно. След изчерпване на включените в допълнителния пакет минути, разговорите се тарифират според тарифния план.

Каталог
към контакти