• Допълнителен пакет

+BG&Europe

Безплатни минути за разговори
в страната и чужбина

 

+BG&Europe е пакет, с който получавате безплатни минути за разговори с всички мобилни и фиксирани оператори в страната, както и към Първа международна група.

 

 

Поръчай сега на телефон 123

XВземи до 31 май
с 50% отстъпка

 

 

ПАРАМЕТРИ
+BG&Europe S
+BG&Europe 
M
+BG&Europe L
Месечна такса на пакет с абонамент 5.80 лв. 9.80 лв. 15.80 лв.
Месечна такса на пакет без абонамент 7.80 лв. 11.80 лв. 17.80 лв.
Безплатни минути към всички мобилни и фиксирани оператори в страната и към Първа международна група. 50 100 200

 

 1. Таксуването е на 60 секунди. Всяка започната минута се тарифира като цяла.
 2. Включените минути в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
 3. След изчерпване на включените минути разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план.
 4. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
 5. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия отчетен период.  
 6. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
 2. Включените минути в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
 3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
 4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
 5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
 6. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
Каталог
към контакти