Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече инфо тук.

 
Вземи повече на по-добра цена

Предоставяме Ви възможност да получавате отстъпка от цената на нашите услуги, като ги включите в комбинация с други. Колкото по-високи планове ползвате, толкова по-голяма ще е отстъпката. Повече комбинирани услуги - повече спестени пари. Единственото условие е да имате в комбинацията си поне 2 различни услуги, като: домашен телефон, мобилна услуга, мобилен интернет, телевизия, домашен интернет.

Ако вече позвате такива услуги и плащате стандартната такса за всяка, обединявайки ги в комбинация, отстъпката, която можете да получите, е до 56%. Можете да включите неограничено количество услуги, нови или вече ползвани от вас и да получавате отстъпка до 50 лева на месец за всяка. По-високият клас планове носят по-голяма отстъпка. Така ползвате по-качествени услуги - с повече включени минути, MВ, TV канали или по-висока скорост и спестявате!

Възползвайте се от удобството всичко за Вашето домакинство да се предоставя от един телеком, така че лесно да плащате, лесно да спестявате и да ползвате по-добри услуги.

 

Комбинирай

 

Комбинирането на услуги носи отстъпки от месечната такса за целия срок на договора, като те са по-големи при продължителност на договора от 24 месеца. Отстъпките при 12-месечен договор можете да видите тук.
Комбиниране на услуги можете да заявите във всеки VIVACOM магазин.


 

Месечните абонаменти за тарифите VIVACOM Smart Call, VIVACOM Smart Net, MaxiCall, Net&Call, Traffic Unlimited, TV S/M/L/S+/M+/L+/XL+ и VIVACOM Net/ FiberNet 20/30/50/100/300/500/1000 при комбинация с друга услуга се прилагат спрямо Специалните правила на Офертата за комбиниране на услуги “Комбинирай и спести“. Офертата важи при едновременно сключване на нов срочен договор и/или при продължаване срока на действащ договор, за най-малко 2 различни типа услуги. Офертата не се прилага при комбиниране на различни тарифи за един тип услуги. Типовете услуги са Домашен телефон, Домашен Интернет, Телевизия, Мобилна гласова услуга, Мобилен интернет. Услугите и тарифите, които могат да се комбинират са посочени в Специалните правила на офертата. Всички комбинирани услуги по оферта „Комбинирай и спести“ се предоставят с еднакъв, общ първоначален срок от 12 или 24 месеца. Посочените цени в комбинация с друга услуга за VIVACOM Smart XS/S/S+M/L/XL, VIVACOM Smart Call M/L/XL, VIVACOM Smart Net S/M/L/, MaxiCall M/L/XL/XXL, Net&Call S/M/L/XL/XXL, Traffic Unlimited M/L/XL, VIVACOM i-Traffic M/L/XL/XXL, TV S/M/L/2L/S+/M+/L+/2L+/XL+ и VIVACOM Net/ FiberNet 20/30/50/100/300/500/1000 се прилагат за първоначалния срок на договора при сключване на 24-месечен договор. Цените при 12-месечен договор тук. След изтичане на първоначалния срок на договора за всяка от услугите се прилагат стандартните цени и условия, посочени в договора за предоставянето им. Отстъпките за всяка от услугите се прилагат при условие, че абонатът е изразил и поддържа съгласието си за фактуриране на всички комбинирани услуги в една обща сметка. Услугите VIVACOM Net/FiberNet и VIVACOM TV се предоставят при наличие на техническа възможност за предоставяне на услугите.

Специални правила на оферта за комбиниране

Каталог
към контакти