Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече инфо тук.

 
Пейнетикс такси и лимити
 

Такси

Вид такса SMARTPAY VIVAPAY

Създаване на сметка

в Pay by VIVACOM

Безплатно Безплатно
Месечна такса 0,00лв. 3,99лв.
Промо*: 0 лв. за клиенти на мобилни услуги на VIVACOM

Издаване на виртуална

карта MasterCard

Безплатно Безплатно

Зареждане с банков

трансфер

0,00лв. 0,00лв.

Зареждане с банкова

карта**

Безплатно за първите 12 месецадо 500 лв. 0.9%от сумата след това

Безплатно до 1000 лв.

0.7% от сумата след това

Трансфер между

Pay by VIVACOM

потребители

Безплатно Безплатно

Плащане на ПОС

терминал

Безплатно Безплатно
Плащане в интернет Безплатно Безплатно

Превод на пари към

IBAN превод

1 лв. 1 безплатен на месец, след това 1 лв.
Такса за обмен на валута 1.50% от сумата 0,75% от сумата

Възстановяване на сума

по карта при закриване

на акаунт

1,95 лв. 1,95 лв.

Получаване на средства

по Pay by VIVACOM карта

(Например от хазартни игри;

не се отнася за refund и reversal трансакции)

0,9% от сумата 0,9% от сумата
Месечна такса за неактивен акаунт 0,50 лв. след 6 месеца неактивност
*промоционално предложение, повече информация в Официални правила на промоция "Мобилен портфейл Pay by VIVACOM без месечна такса"

**
Възможно е банката-издател на картата да прилага такси за зареждане на дигитален портфейл.

 

 

Пейнетикс такси и лимити

 Идентификационно ниво 1

Еднократна операция Дневен Седмичен Месечен Годишен
P2P операция 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв.
Превод извън системата 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв.
Зареждане с банков трансфер - - - 30 000 лв. 30 000 лв.
Зареждане с дебитна/кредитна карта - - - 30 000 лв. 30 000 лв.
Общо потребление от изходящи P2P преводи, превод извън системата и операции с карти - - - 30 000 лв. 30 000 лв.
Общо потребление от входящи P2P преводи, превод извън системата и операции с карти - - - 30 000 лв. 30 000 лв.
Минимална сума за зареждане на сметка 10 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв.
Максимална наличност по сметката - - - 30 000 лв. 30 000 лв.

 

 Идентификационно ниво 2

Еднократна операция Дневен Седмичен Месечен Годишен
P2P операция 6 000 лв. 10 000 лв. 30 000 лв. 60 000 лв 200 000 лв.
Превод извън системата 6 000 лв. 10 000 лв. 30 000 лв. 60 000 лв 360 000 лв.
Зареждане с банков трансфер - - - 100 000 лв.  
Зареждане с дебитна/кредитна карта - - - 60 000 лв.  
Общо потребление от изходящи P2P преводи, превод извън системата и операции с карти - - - 100 000 лв. 360 000 лв.
Общо потребление от входящи P2P преводи, превод извън системата и операции с карти - - - 100 000 лв. 360 000 лв.
Минимална сума за зареждане на сметка 10 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв.
Максимална наличност по сметката - - - 100 000 лв. 360 000 лв.

 

 

 

 

Лимити при трансакции с карти

 

На трансакция 24 часов лимит 7 дневен лимит 30 дневен лимит
10 000 лв. еднократно плащане на ПОС 20 000 лв. 50 плащания на ПОС 30 000 лв. 120 плащания на ПОС 60 000 лв. 300 плащания на ПОС

10 000 лв. еднократно зареждане на сметка

20 000 лв. 50 зареждания на сметка

30 000 лв. 100 зареждания на сметка

60 000 лв. 300 зареждания на сметка

 

 

 

Лимити за идентификация

 

Достигане на лимит

Изискване за идентификация

0 лв. (общо заредени и/или получени средства от активиране на Pay by VIVACOM профила Ви)

Идентификационно ниво 1- Удостоверяване на самоличност-

Получен превод на средства чрез карта или чрез кредитен превод

2 000 лв.

Идентификационно ниво 2 - Попълване на декларация за произход на средствата

30 000 лв. (общо заредени и/или получени средства за период от 1 месец)

Попълване на декларация за произход на средствата

  

  

Каталог
към контакти