Пейнетикс такси и лимити
 

  

Предстоящи промени в приложимите такси от 19.06.2023 г.

  

Такси

Вид услуга START STANDARD

Създаване на сметка

в Pay by Vivacom

Безплатно Безплатно
Месечна такса 0.00 лв./€ 3.99 лв./1.99 
Промо*: 0.00 лв./ за клиенти на Vivacom

Зареждане с банков

трансфер

0.00 лв./ 0.00 лв./

Внасяне на пари в наличност на Cashterminal

1.5%, мин. 0,20 лв. 1%, мин. 0,20 лв.

Зареждане с платежна

карта**

Безплатно до 500 лв./250  на месец за първите 3 месеца от активиране на сметката, 0,9% от сумата след това

Безплатно до 800 лв./400  на месец,

0.7% от сумата след това

Вътрешен кредитен превод

вкл. превод между потребители

на Pay by Vivacom

Безплатно Безплатно

Плащане на битови сметки

0,19 лв. / 0,10 € ³

0,10 лв. / 0,05 € ³

Плащане на ПОС

терминал

Безплатно Безплатно
Кредитен превод към IBAN при друг доставчик на платежни услуги 1 лв./0.51  1 безплатен на месец, след това 1 лв./0.51 

Издаване на първа виртуална карта

0.00 лв./ 0.00 лв./ 

Издаване на следваща виртуална карта (след първата)

1.49 лв./0.75  0.99 лв./0.51  
Издаване/преиздаване и доставка на физическа карта (пластика) в България 9.90 лв./5.00  9.90 лв./5.00 
Издаване/преиздаване и доставка на физическа карта (пластика) в ЕС 19.90 лв./9.90  19.90 лв./9.90 

Месечна такса за обслужване

на физическа дебитна карта

1 лв./0.51  0.00 лв./

Теглене от АТМ

1.50 лв./0.77  1 лв./0.51 

Справка за баланс по платежна сметка чрез терминално устройство АТМ

1 лв./0.51  1 лв./0.51 

Такса за обмен на валута

2.00% от сумата 1.25% от сумата

Възстановяване на сума по карта при закриване на сметка

1.95 лв./1.00  1.95 лв./1.00 

Получаване на средства по Pay by Vivacom карта (Например от хазартни игри; не се отнася за refund и reversal трансакции)

0,9% от сумата 0,9% от сумата

Месечна такса за неактивен акаунт

0.50 лв./0.25  след 6 месеца неактивност (При заредени средства в сметката без направена трансакция за период от 6 месеца) 0.50 лв./0.25  след 12 месеца неактивност (При заредени средства в сметката без направена трансакция за период от 12 месеца)

Обслужване на запор
(за всеки отделен наложен запор)

10 лв. 10 лв.
*промоционално предложение, повече информация в Официални правила на промоция "Мобилен портфейл Pay by Vivacom без месечна такса"

**
Възможно е банката-издател на картата да прилага такси за зареждане на дигитален портфейл.

³ Допълнително се начисляват следните такси: ЧЕЗ - 1%, Кредит Инс – 2 лв., Профи Кредит - 1.20 лв.

 

 

Пейнетикс такси и лимити

 Идентификационно ниво 1

Еднократна операция Дневен Седмичен Месечен Годишен
P2P операция 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв.
Превод извън системата 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв.
Зареждане с банков трансфер - - - 30 000 лв. 30 000 лв.
Зареждане с дебитна/кредитна карта - - - 30 000 лв. 30 000 лв.
Общо потребление от изходящи P2P преводи, превод извън системата и операции с карти - - - 30 000 лв. 30 000 лв.
Общо потребление от входящи P2P преводи, превод извън системата и операции с карти - - - 30 000 лв. 30 000 лв.
Минимална сума за зареждане на сметка 10 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв.
Максимална наличност по сметката - - - 30 000 лв. 30 000 лв.

 

 Идентификационно ниво 2

Еднократна операция Дневен Седмичен Месечен Годишен
P2P операция 6 000 лв. 10 000 лв. 30 000 лв. 60 000 лв 200 000 лв.
Превод извън системата 6 000 лв. 10 000 лв. 30 000 лв. 60 000 лв 360 000 лв.
Зареждане с банков трансфер - - - 100 000 лв.  
Зареждане с дебитна/кредитна карта - - - 60 000 лв.  
Общо потребление от изходящи P2P преводи, превод извън системата и операции с карти - - - 100 000 лв. 360 000 лв.
Общо потребление от входящи P2P преводи, превод извън системата и операции с карти - - - 100 000 лв. 360 000 лв.
Минимална сума за зареждане на сметка 10 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв.
Максимална наличност по сметката - - - 100 000 лв. 360 000 лв.

 

 

 

 

Лимити при трансакции с карти (дигитализирана, виртуална и физическа)

 

На трансакция 24 часов лимит 7 дневен лимит 30 дневен лимит
10 000 лв. еднократно плащане на ПОС 20 000 лв. 50 плащания на ПОС 30 000 лв. 120 плащания на ПОС 60 000 лв. 300 плащания на ПОС

10 000 лв. еднократно зареждане на сметка

20 000 лв. 50 зареждания на сметка

30 000 лв. 100 зареждания на сметка

60 000 лв. 300 зареждания на сметка

400 лв. еднократно теглене от банкомат

1 000 лв. 5 тегления от банкомат

4 000 лв. 35 тегления от банкомат

10 000 лв. 90 тегления от банкомат

 

 

 

Лимити за идентификация

 

Достигане на лимит

Изискване за идентификация

0 лв. (общо заредени и/или получени средства от активиране на Pay by Vivacom профила Ви)

Идентификационно ниво 1- Удостоверяване на самоличност-

Получен превод на средства чрез карта или чрез кредитен превод

2 000 лв.

Идентификационно ниво 2 - Попълване на декларация за произход на средствата

30 000 лв. (общо заредени и/или получени средства за период от 1 месец)

Попълване на декларация за произход на средствата

  

  

Open cookie bot settings
към контакти