ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ
“МОБИЛЕН ПОРТФЕЙЛ PAY BY VIVACOM БЕЗ МЕСЕЧНА ТАКСА“
1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията е „Виваком България” ЕАД (Виваком, Vivacom), ЕИК 831642181, адрес гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“, № 115И.

 
2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията е валидна за нови и съществуващи абонати на мобилни и фиксирани услуги, които се регистрират в Pay by Vivacom до 31.07.2024 г., включително.


3. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоционалните условия на услугата се предоставят чрез изтегляне на мобилното приложение и регистрация за мобилен портфейл Pay by Vivacom. Потребителите, регистрирали се с мобилен номер от мрежата на Vivacom, както и абонати на фиксирани услуги автоматично получават абонамент за STANDARD към мобилен портфейл Pay by Vivacom, с промоционална месечна такса от 0.00 лв. с ДДС. Промоционалната месечна такса е валидна до 31.07.2024 г.

След изтичане на промоционалния срок потребителите имат право да преминат към друг абонамент на приложението Pay by Vivacom или да продължат да ползват абонамент STANDARD, за което ще заплащат стандартната месечна такса, приложима за този абонамент. Промоцията е валидна за клиенти, които ползват абонаментен или предплатен тарифен план за мобилни или фиксирани услуги.

4. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

Право на участие в промоцията имат нови и съществуващи абонати на VIVACOM, отговарящи на условията по т.3.


5. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Правилата на промоцията са на разположение на интернет страницата на дружеството https://www.vivacom.bg/. Виваком си запазва правото да променя правилата, като публикува съответното изменение на https://www.vivacom.bg/.

Допълнителна информация - на кратък номер 123 за клиенти на мобилни услуги на Виваком.

Участието в промоцията означава, че абонатът приема настоящите правила. Настоящите правила на промоцията се прилагат с предимство спрямо Общите условия за ползване на електронно портмоне Pay by Vivacom и Общите условия за уреждане на взаимоотношенията на Виваком.

Платежните услуги през приложението Pay by Vivacom се предоставят от „Пейнетикс“ АД – дружество за електронни пари, притежаващо лиценз, издаден от БНБ с решение №44 от 11.04.2016 г. Виваком е доставчик на приложението Pay by Vivacom и представител на „Пейнетикс“ АД, вписан в регистъра на БНБ по чл.19 от ЗПУПС. „Файър“ е доставчик на технически услуги за Виваком. Повече информация за услугата на https://www.vivacom.bg/bg/pay.

 

„Файър“ е доставчик на технически услуги за Виваком. Повече информация за услугата на https://www.vivacom.bg/bg/pay.

 

Настоящите правила са променени на 30.04.2024 г. и измененията се прилагат от момента на тяхното публикуване на страницата на Виваком.

 

 

Open cookie bot settings
към контакти