man calling on the phone

Добре дошли в света на 123!

Набери 123, за да провериш лесно твоето текущо потребление и включени услуги, или да получиш отговор на всички други въпроси или затруднения свързани с услугите на Vivacom.

arrows icon

Ако сте абонат с активен Digital ID профил (електронно идентифициране) и използвате автоматичното гласово меню на 123 с мобилният номер, с който сте заявили своя Digital ID профил, ще можете лесно, бързо и удобно да управлявате всички активни услуги под Вашия клиентския профил.

Автоматичното меню ще разпознае Вашето електронно идентифициране и ще Ви предложи следните опции:

1
Главна опция - нашето автоматично меню ще разпознае Вашето електронно идентифициране и ще ви предложи следните опции:
 • 6
  • За да получите информация за Вашия Клиентски номер, с който можете да извършите плащане на месечната Ви сметка, натиснете 6

   в това меню ще чуете автоматична информация за всички клиентски номера активни под Вашия профил.

    

    

   information legend За да получите информация за клиентския номер/а активни под Вашия профил е необходимо да въведете Единен граждански номер (ЕГН). Само за частни клиенти.
 • 1
  • За да проверите Вашето текущо потребление: Подопция 1 „За да проверите Вашето текущо потребление на номера, от който се обаждате, натиснете 1“

   в това меню ще чуете потреблението за номера, от който се обаждате.

  • Подопция 2 „За да проверите текущото потребление за всяка една мобилна услуга под Вашия клиентски номер, натиснете 2”

   в това меню ще чуете потреблението за всеки един мобилен номер, който е активен под Клиентския Ви номер, под който е активен номерът от който се обаждате. Информацията се предоставя отделно за всяка една мобилна услуга под клиентския номер.

  • Подопция 3 „За да проверите общото текущо потребление на всички услуги под клиентския Ви номер, натиснете 3“

   в това меню ще чуете потреблението като обща сума за всички услуги, които са активни под клиентския Ви номер.

 • 2
  • За да проверите оставащи минути, MB и услуги, натиснете 2: Подопция 1 „За да проверите оставащи минути, MB и услуги за номера, от който се обаждате, натиснете 1“

   в това меню ще чуете информация за оставащите включени услуги за номера, от който се обаждате.

  • Подопция 2 “За да проверите оставащи минути, MB и услуги за всяка една мобилна услуга под Вашия клиентски номер, натиснете 2”

   в това меню ще чуете информация за оставащите включени услуги за всеки един мобилен номер, който е активен под Клиентския номер, под който е активен номерът от който се обаждате. Информацията се предоставя отделно за всяка една мобилна услуга под клиентския номер.

 • 3
  • За да проверите Вашата сума за плащане по сметка/фактура, натиснете 3
Автоматично предоставяне на информация
3
Главна опция - за да проверите вашата сума за плащане по сметка/фактура, натиснете 3 – автоматично предоставена информация
 • 1
  • За заявка на нова или преподписване на съществуваща услуга, натиснете 1

   Опция за връзка с представител Обслужване на клиенти.

 • 2
  • За заявка на допълнителен пакет или роуминг натиснете 2 Подопция 1 За заявка на допълнителен пакет

   в това меню ще можете да заявите автоматична активация на допълнителен пакет през IVR менюто за всяка една мобилна услуга под клиентския профил.

  • Подопция 2 За заявка на роуминг

   в това меню ще можете да заявите автоматична активация на роуминг през IVR менюто за всяка една мобилна услуга под клиентския профил.

    

    

   information legend Клиенти без одобрение за роуминг, ще бъдат
   насочени към представител Обслужване на клиенти.
Автоматично предоставяне на информация
Open cookie bot settings
към контакти