man calling on the phone

Добре дошли в света на 123!

Набери 123, за да провериш лесно твоето текущо потребление и включени услуги, или да получиш отговор на всички други въпроси или затруднения свързани с услугите на Vivacom.

arrows icon

Проверявайте текущо потребление, оставащи минути, MB и услуги не само за номера, от който се обаждате, но и за всички активни услуги под Вашия клиентския номер.

1
Главна опция - нашето автоматично меню ще разпознае Вашето електронно идентифициране и ще ви предложи следните опции:
 • 6
  • За да получите информация за Вашия Клиентски номер, с който можете да извършите плащане на месечната Ви сметка, натиснете 6

   в това меню ще чуете автоматична информация за всички клиентски номера активни под Вашия профил.

 • 1
  • За да проверите Вашето текущо потребление: Подопция 1 „За да проверите Вашето текущо потребление на номера, от който се обаждате, натиснете 1“

   в това меню ще чуете потреблението за номера, от който се обаждате.

  • Подопция 2 „За да проверите текущото потребление за всяка една мобилна услуга под Вашия клиентски номер, натиснете 2”

   в това меню ще чуете потреблението за всеки един мобилен номер, който е активен под Клиентския Ви номер, под който е активен номерът от който се обаждате. Информацията се предоставя отделно за всяка една мобилна услуга под клиентския номер.

  • Подопция 3 „За да проверите общото текущо потребление на всички услуги под клиентския Ви номер, натиснете 3“

   в това меню ще чуете потреблението като обща сума за всички услуги, които са активни под клиентския Ви номер.

 • 2
  • За да проверите оставащи минути, MB и услуги, натиснете 2: Подопция 1 „За да проверите оставащи минути, MB и услуги за номера, от който се обаждате, натиснете 1“

   в това меню ще чуете информация за оставащите включени услуги за номера, от който се обаждате.

  • Подопция 2 “За да проверите оставащи минути, MB и услуги за всяка една мобилна услуга под Вашия клиентски номер, натиснете 2”

   в това меню ще чуете информация за оставащите включени услуги за всеки един мобилен номер, който е активен под Клиентския номер, под който е активен номерът от който се обаждате. Информацията се предоставя отделно за всяка една мобилна услуга под клиентския номер.

 • 3
  • За да проверите Вашата сума за плащане по сметка/фактура, натиснете 3
Автоматично предоставяне на информация
към контакти